Za ravnatelja Srednje škole Mate Blažine Labin izabran Žufić Đani, profesor matematike

Dana 11. svibnja 2022. Školski odbor donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Mate Blažine Labin. Sukladno zakonu o odgoju i obrazovanju i Statutu škole natječaj je objavljen u Narodnim Novinama  te na web stranici škole s natječajnim rokom od 15 dana (od 18.5.2022. do 1.6.2022.).
U roku od osam dana od sjednice Školskog odbora koja je održana 6. lipnja 2022. na kojoj su utvrđeni kandidati i provedeno vrednovanje i rangiranje kandidata te utvrđena lista kandidata, sazvane su sjednice Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja te Skup radnika. Nastavničko vijeće i Skup radnika održali su sjednice i donijeli svoje zaključke dana 9. lipnja 2022., a Vijeće roditelja održalo je sjednicu i donijelo svoj zaključak 10. lipnja 2022. Nakon dostave zaključaka navedenih tijela održana je sjednica Školskog odbora radi donošenja odluke o imenovanju ravnatelja dana 20. lipnja 2022.
Na sjednici Školskog odbora izbor se izvršio javnim glasovanjem. Jednoglasno je za ravnatelja škole izabran kandidat Žufić Đani, profesor matematike. Školski odbor imenovao je Đanija Žufića ravnateljem odlukom koja je stupila na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra. Mandat ravnatelja traje pet godina, počevši od 19. srpnja 2022. Školski odbor s imenovanim ravnateljem sklapa ugovor o radu prema članku 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Budući da je Školski odbor proveo propisani postupak za izbor ravnatelja škole i izabrao kandidata koji za ravnatelja ispunjava propisane uvjete, u skladu s člankom 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi tražila se suglasnost za imenovanje izabranog kandidata ravnateljem škole. Sukladno zakonu ako Ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana. Ministar nije uskratio suglasnost a zakonski rok od 15 dana prošao je dana 11. srpnja 2022.
(Tajništvo)

Scroll to Top