Srednja škola Mate Blažine osigurala opremu za projekt «Poticanje povećanja potrošnje ribe u srednjoškolskoj populaciji – EDUFISH ALBA 75»

Srednja škola Mate Blažine Labin je u okviru Flag Natječaja mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.- 2020. FLAG-a ALBA, u sklopu projekta FLAG-21-5-11 „Poticanje povećanja potrošnje ribe u srednjoškolskoj populaciji – EDUFISH ALBA 75” nabavila opremu u vrijednosti od  67.073,26 Kn za potrebe praktikuma kuharstva i ugostiteljskog posluživanja. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova od čega je EU doprinos 85%, a Republika Hrvatska 15%. 

Oprema se sastoji od posuđa, pribora i uređaja za pripremu, čuvanje i posluživanje jela od ribe i morskih plodova. Praktikum kuharstva je s ciljem poboljšanja uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture opremljen hladnjakom, zamrzivačem, šoker aparatom, posuđem i priborom za čuvanje i pripremu, a praktikum posluživanja posuđem i priborom za posluživanje raznih morskih delicija. 

Sva oprema koristiti će se već na prvim planiranim edukacijskim radionicama na kojima će se promicati konzumacija proizvoda akvakulture i ribarstva,  jačati svijesti o nutritivnoj i zdravstvenoj važnosti konzumacije ribe za cca 300 učenika SšMB te obučiti nastavnike kuharstva, ugostiteljskog posluživanja i prehrane o suvremenom pristupu pripremi jela od ribe i plodova mora. Nakon realizacije projekta oprema će ostati školi na raspolaganje uz pomoć koje će se dugoročno i kontinuirano promicati povećanje konzumacije ribe u srednjoškolskoj populaciji.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

Scroll to Top