Osnovan InnoLab istarski centar izvrsnosti za darovite u okviru Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti

InnoLab istarski centar izvrsnosti za darovite osnovan je 16. prosinca 2022. godine u okviru 1. stručnoga skupa Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola (nadalje: ŽSV Istarske županije) u 2022./2023. školskoj godini.

Centar predstavlja polivalentnu platformu za okupljanje učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola Istarske županije u području darovitosti, a u okviru izvannastavnih aktivnosti u STEM području, kulturi i umjetnosti, poduzetništvu te području društvenih znanosti i jezika. Cilj InnoLab centra izvrsnosti za darovite jačanje je kapaciteta za osnivanje lokalnih centara izvrsnosti u osnovnim i srednjim školama dionicima u Istarskoj županiji.

U uvodnom dijelu prisutne je pozdravila voditeljica Županijskog stručnog vijeća, Amneris Ružić Fornažar, prof., i predstavnik škole nositelja ŽSV-a, Srednje škole Mate Blažine Labin, ravnatelj Đani Žufić, prof., kao i ambasador izvrsnosti na projektu, Čedomir Ružić, prof., koji je više od dvadeset godina bio voditelj međužupanijskog vijeća ravnatelja za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju.

Predstavnik škole nositelja ŽSV-a, Srednje škole Mate Blažine Labin – ravnatelj Đani Žufić, prof.


Voditeljica Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za izvannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola – Amneris Ružić Fornažar, prof.


Ambasador izvrsnosti na projektu – Čedomir Ružić, prof.

U edukativnom dijelu radionice, predavanje pod nazivom  „Zakonodavni okvir u radu s darovitima/izvrsnima održala je Amneris Ružić Fornažar istaknuvši Strategiju znanosti i obrazovanja RH (2014) i Smjernice za rad s darovitim učenicima (10/2023) kao ključne dokumente za rad s darovitima/izvrsnima. Također je najavila donošenje Pravilnika o radu s darovitima/izvrsnima koji bi bio zakonski krovni dokument za rad s tom ciljnom populacijom u školama i u okviru predškolskog odgoja. Mr. sc. Barbra Kristofich Ambruš, dipl. psih., prof., savjetnica za darovite u InnoLab istarskom centru izvrsnosti za darovite, održala je predavanje Modeli i pristupi darovitosti. Istaknula je bitne elemente sustava podrške darovitosti u drugim zemljama, izdvajanje područja odgoja i obrazovanja darovitih iz odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama te postojanje mreže specijaliziranih organizacija, vladinih i nevladinih institucija koje se bave problematikom darovitosti.


Savjetnica za darovite u InnoLab istarskom centru izvrsnosti za darovite – sc. Barbra Kristofich Ambruš, dipl. psih., prof.

Na trosatnoj radionici dionici su uz podršku voditelja fokus-skupina, Danijele Bošković, prof., Igora Macuke, prof., Nade Ćakić, prof., Mirjane Dobrić, prof., Čedomira Ružića, prof. i Amneris Ružić Fornažar, prof., razmatrali izazove u radu s izvrsnima/darovitima te razmatrali moguća rješenja. 


STEM fokus grupa

Zaključci 1. stručnog skupa Županijskog stručnog vijeća na kojem je sudjelovalo 34 učitelja i nastavnika iz cijele Istarske županije jesu da je Istri potreban sustavan pristup problematici darovitosti na razini jednog središnjeg koordinacijskog centra za izvrsnost za darovite i mreže specijaliziranih centara po područjima darovitosti te je potrebno osnovati zasebno Županijsko stručno vijeće za darovite u osnovnim i srednjim školama u koordinaciji sa Županijskim stručnim vijećem za izvannastavne aktivnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja treba osigurati zakonsku regulativu, financijska sredstva za centre izvrsnosti za darovite i poduprijeti u suradnji s AZOO izradu kurikuluma za rad s darovitima. Županija treba osigurati infrastrukturu, budžet za putne troškove i stipendiranje darovitih učenika. Na osnovu odgovora prikupljenih e-upitnikom po pitanju izazova na temu darovitosti i razmatranja rješenja te zaključaka rada unutar fokus-grupa na 1. stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća, za iduće Županijsko stručno vijeće u veljači pripremit će se prijedlog predstavljanja plana i programa rada InnoLab istarskog centra izvrsnosti za darovite. 

Koristimo priliku da zahvalimo svim dionicima koji su osobno sudjelovanjem i/ili popunjavanjem anketnog upitnika pridonijeli svojim mišljenjima, idejama i prijedlozima stvaranju InnoLab istarskog centra izvrsnosti za darovite.