Obavijest o izboru agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

(broj poziva 1/2022):
Na roditeljskom sastanku održanom dana 24. listopada 2022. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave odabrana je turistička agencija Via Travel agency, Rijeka. Zahvaljujemo svim ponuditeljima na poslanim ponudama i prezentacijama.

Scroll to Top