Nastavak aktivnosti u sklopu projekta EDUFISH ALBA 75

Srednja škola Mate Blažine Labin nastavlja s aktivnostima u sklopu projekta „ Poticanje povećanja potrošnje ribe u srednjoškolskoj populaciji-EDUFISH ALBA 75” u okviru mjere 5.2.1. Potpora aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG ALBA.

Kako bi se educiralo učenike o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih organizama u sklopu projekta su održane četiri nutricionističke i  četiri kuharske radionice. Na organizaciji radionica Škola je surađivala s Agencijom za ruralni razvoj Istre, koja je za realizaciju radionica angažirala vrhunske stručnjake, nutricionisticu dr. sc. Mihaelu Dujmović, i poznate kuhare, eksperte za riblja jela,  Davida Skoku i Stivena Vunića.  

Daljnje edukativne aktivnosti škola će provoditi vlastitim snagama, pod vodstvom mentora iz škole,   Ivice Matanovića, nastavnika ugostiteljskog posluživanja; Dorijana Mohorovića, stručnog učitelja kuharstva i Gordane Benković Gušić, nastavnice prehrambene skupine predmeta.   Prva, od planirane tri,  samostalno organizirana radionica održana je 29.03.2023. i posvećena je sitnoj plavoj ribi, srdeli i inćunu. U sklopu radionice „Marinade i soljenje srdela / inćuna” učenici su educirani o nutritivnoj vrijednosti plave ribe, srdele i inćuna. Kako bi motivirali učenike za konzumaciju ove nutritivno visokovrijedne, a jeftine ribe, u predvorju škole su se dijelile degustacijske porcije srdela i leci o važnosti konzumacije ribe.

Na radionici  su učenici  upoznali i tradicijske načine konzerviranja sitne plave ribe. Odradili su soljenje srdela i mariniranje inćuna.  Konzerviranu ribu će po dovršetku procesa zrenja, koristiti na jednoj od sljedećih radionica.

 

Scroll to Top