Natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta 13.-21.9.2022. – Nastavnik/ca psihologije

KLASA: 112-02/22-01/10 URBROJ: 2144-14-01-22-1 Labin, 13. rujna 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje N a t j e č a j za …

Natječaj za popunu radnog mjesta 13.-21.9.2022. – Nastavnik/ca psihologije Više

Scroll to Top