Natječaji i javni pozivi

Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 2/2022.

Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 2/2022. koje će se održati u srijedu 30. studenog 2022. s početkom u 17:00 sati u prostorijama Škole. Popis odabranih potencijalnih davatelja usluga za predstavljanje: 1. Speranza turistička agencija, Zagreb 2. Zeatours putnička agencija, Pula 3. Via travel agency, Rijeka“ Dokument: Poziv na prezentaciju ponude – …

Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 2/2022. Više

Natječaj

Natječaj za popunu radnog mjesta – Tajnik/ca škole

KLASA: 112-02/22-01/15 URBROJ: 2144-14-01-22-1 Labin, 28. listopada 2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje N a t j e č a j za …

Natječaj za popunu radnog mjesta – Tajnik/ca škole Više

Natječaj

Natječaj za popunu radnog mjesta 25.10-2.11.2022.

KLASA: 112-02/22-01/14 URBROJ: 2144-14-01-22-1 Labin, 25. listopada  2022. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje N a t j e č a j za …

Natječaj za popunu radnog mjesta 25.10-2.11.2022. Više

Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2022.

21.10.2022.  Poziv za predstavljanje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2022. koje će se održati u ponedjeljak 24.10.2022. u 17.00 sati u školskom restoranu. Popis odabranih potencijalnih davatelja usluga za predstavljanje: 1.    Daniel travel d.o.o,  Pazin 2.    Target Ex Novo Travel Agency, Rovinj 3.    Via Travel agency, Rijeka Obavijest_Agencijama.pdf

Scroll to Top