Dokumenti škole

Aktualno

Stariji dokumenti

1 2 3

Zakoni, pravilnici, protokoli... MZO-a i drugih institucija

NaslovPreuzmi
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi – pročišćeni tekst 2019. PreuzmiPregled
Izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2014 (Što je novog) Preuzmi
Izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli 2012 PreuzmiPregled
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi 2010 PreuzmiPregled
Državni pedagoški standard 2008 PreuzmiPregled
Odobrenje za početak rada, Rješenje Ministarstva kulture i prosvjete 1993 PreuzmiPregled
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2014 Preuzmi
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava 2014 Preuzmi
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 2013 PreuzmiPregled
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2010 PreuzmiPregled
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2015 PreuzmiPregled
Pravilnik o normi nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi 2010 PreuzmiPregled
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, MZOS 2009 PreuzmiPregled
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 2011 PreuzmiPregled
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi 1999 PreuzmiPregled
Prezentacija Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2015 PreuzmiPregled
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima 2004 PreuzmiPregled
Priručnik za nositelje produženog stručnog tretmana u osnovnim i srednjim školama, MZOS 2008 PreuzmiPregled
Zakon o pravu na pristup informacijama 2012 Preuzmi
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda 2013 PreuzmiPregled

Scroll to Top