naslovna > Arhiva novosti > 82,61% naših maturanata upisalo visoko pozicionirane studijske programe

82,61% maturanata SŠMB-a upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi

Od ukupno 86 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature 73 je  steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 27 učenika strukovnih programa i 46 učenika gimnazijalaca. Od toga broja njih 69 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela , dok 4 učenika nije s uspjehom položilo ispite obveznog dijela.
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 57  je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, a 12 učenika ili nije ostvarilo pravo upisa na neki od studijskih programa u RH ili je odlučilo upisati neki studij izvan Hrvatske. Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku ostvarili pravo upisa na  ukupno  39  različitih studijskih programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Sjever (Koprivnica), Zadru, Zagrebu , Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Veleučilištu u Rijeci i Veleučilištu VERN u Zagrebu.
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 57 (82,61 %) naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj  listi (42 učenika - 1. izbor, 9 učenika - 2.izbor, 4 učenika - 3. izbor, 2 učenika - 4. izbor).

Preuzimanje:
Upisali po izboru - pdf
Upisali po studijima - pdf

Detaljnije:
REZULTATI UPISA NA STUDIJE OVDJE!