naslovna > Heureka > Ugovorna tijela

Ugovorna tijela

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ulica Donje Svestice 38,
10000 Zagreb
E-mail: esf@mzos.hr
Web: http://public.mzos.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima
Radnička cesta 37b,
10000 Zabreb
E-mail: defco@asoo.hr
Web: http://www.asoo.hr/defco

Za više informacija o fondovima Europske unije u Republici Hrvatskoj:

www.mrrfeu.hr
www.strukturnifondovi.hr