naslovna > Heureka > Razvoj mobilnih aplikacija

Razvoj mobilnih aplikacija

Kroz provedbu projektnih aktivnosti projekta HEUREKA – spoznajom do uspjeha, razvijen je novi kurikulum fakultativnog predmeta RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA, te je dobiveno odobrenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za njegovo izvođenje u školskoj godini 2016./2017.

Kurikulum fakultativnog predmeta RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA osmislili su nastavnici Davor Fodrek iz Srednje škole Ivanec i Eler Diminić iz Srednje škole Mate Blažine Labin, u suradnji s doc.dr.sc. Zlatkom Stapićem i dr.sc. Ivanom Švogorom s varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike a pod stručnim vodstvom stručnjaka za Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) tvrtkom Infoproces d.o.o. Kurikuklum se može preuzeti ovdje.

Uz kurikulum kroz projekt je napravljen i Priručnik za predmet Razvoj mobilnih aplikacija. Priručnik je namijenjen učenicima kao nastavni materijal, a prati sadržaj novokreiranog kurikuluma. Priručnik se može preuzeti ovdje.

Na fakultativnoj nastavi RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA učenici će naučiti:

 • Identificirati specifičnosti razvojnog procesa za mobilne aplikacije
 • Demonstrirati razumijevanje upravljanja Android projektom koristeći razvojno okruženje Android Studija
 • Primijeniti programske konstrukte i tipove podataka u različitim programskim zadacima
 • Oblikovati statičke i dinamičke karakteristike objekta iz realnog svijeta u obliku podataka i niza radnji upotrebom koncepata objektno orijentiranog razvoja
 • Osmisliti implementaciju popularnih biblioteka treće strane za olakšavanje razvoja Android aplikacija
 • Oblikovati model podataka grafičkom notacijom
 • Implementirati korisničko sučelje mobilne aplikacije
 • Implementirati elemente Android aplikacije raščlanjene na slojeve na pripadajućim razinama
 • Pripremiti infrastrukturu za lokalnu pohranu i prikaz podataka s udaljenog poslužitelja

Tijekom 64 sati nastave steći će znanja o:

 1. Specifičnostima razvoja mobilnih aplikacija
 2. Razvojnom okruženju
 3. Osnovnim konstruktima programa i tipovima podataka
 4. Objektno orijentiranom pristupu razvoju
 5. Korištenju lokalnih i udaljenih podataka
 6. Bibliotekama treće strane
 7. Korisničkom sučelju Android aplikacije
 8. Programskoj logici Android aplikacije

Tijekom nastave iz ovog fakultativnog predmeta, koja će se odvijati u maloj grupi učenika, učenici će upoznati koncept razvoja mobilnih aplikacija, proširiti informatička znanja, naučiti kako dobiti više od svog mobilnog uređaja te usvojiti specifična znanja iz modernih tehnologija.