naslovna > Heureka > Digitalna kartografija

Digitalna kartografija

Kroz provedbu projektnih aktivnosti projekta HEUREKA – spoznajom do uspjeha, razvijen je novi kurikulum fakultativnog predmeta DIGITALNA KARTOGRAFIJA, te je dobiveno odobrenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za njegovo izvođenje u školskoj godini 2016./2017.

Kurikulum fakultativnog predmeta DIGITALNA KARTOGRAFIJA osmislile su nastavnice Mihaela Maček iz Srednje škole Ivanec i Karmen Diminić Milevoj iz Srednje škole Mate Blažine Labin, u suradnji s dr. sc. Ivanom Šulcom s Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod stručnim vodstvom stručnjaka za Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO), tvrtke Infoproces d.o.o. Kurikuklum se može preuzeti ovdje.

Uz kurikulum kroz projekt je napravljen i Priručnik za predmet Digitalna kartografija. Priručnik je namijenjen učenicima kao nastavni materijal, a prati sadržaj novokreiranog kurikuluma. Priručnik se može preuzeti ovdje.

Na fakultativnoj nastavi iz DIGITALNE KARTOGRAFIJE učenici će naučiti:

 • Prikupljati i obrađivati geografske podatke
 • Koristiti softver za izradu digitalnih karata
 • Koristiti GPS uređaj
 • Samostalno izraditi tematsku kartu
 • Pravilno analizirati prostorne pojave i procese

Tijekom 70 sati nastave učenici će steći znanja o:

1. Geografskim informacijskim sustavima

 • Modelima podataka u GIS-u
 • Koordinatnim sustavima i projekcijama
 • GIS softveru

2. Geografskoj vizualizaciji

 • Jednostavnim tematskim kartama
 • Metodama prikazivanja kvalitativnih i kvantitativnih obilježja
 • Metodama prikazivanja rasterskih podataka
 • Selekciji

3. Uređivanju prostorne baze podataka

 • Izvorima prostornih baza podataka
 • Prostornim bazama podataka u GIS-u
 • Spajanju prostornih i neprostornih baza podataka

4. Digitalizaciji podataka

 • Digitalizaciji točkastih entiteta
 • Digitalizaciji linijskih entiteta
 • Digitalizaciji površinskih entiteta
 • Georeferenciranju

5. Prostornim analizama

 • Terenskom istraživanju
 • Osnovama prostorne analize
 • Prostornim upitima
 • Digitalnoj analizi reljefa

Nastava iz fakultativnog predmeta DIGITALNA KARTOGRAFIJA odvijat će se u malim grupama učenika, kroz niz zanimljivih vježbi i demonstracija te praktični i terenski rad.