naslovna > Heureka > Eksperimentalna fizika

Eksperimentalna fizika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je odobrenje za izvođenje novog kurikuluma predmeta – EKSPERIMENTALNA FIZIKA u školskoj godini 2016./2017, koji je razvijen kroz provedbu projektnih aktivnosti projekta HEUREKA – spoznajom do uspjeha.

Kurikulum fakultativnog predmeta EKSPERIMENTALNA FIZIKA osmislili su nastavnici Marta Bregović Flegar iz Srednje škole Ivanec i Nedeljko Mandić iz Srednje škole Mate Blažine Labin, u suradnji s dr.sc. Gorjanom Jerbić-Zorc i doc. dr. sc. Mihaelom Makekom s Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod stručnim vodstvom stručnjaka za Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) tvrtke Infoproces d.o.o. Kurikuklum se može preuzeti ovdje.

Uz kurikulum kroz projekt je napravljen i Priručnik za učenike te Priručnik za nastavnike za predmet Eksperimentalna fizika. Priručnik za učenike je namijenjen učenicima kao nastavni materijal, a prati sadržaj novokreiranog kurikuluma. Priručnik za učenike se može preuzeti ovdje, dok je priručnik za nastavnike dostupan uz pismeni zahtjev na e-mail adresu info@ss-ivanec.hr

Na fakultativnoj nastavi iz EKSPERIMENTALNE FIZIKE učenici će naučiti:

 • Složiti eksperimentalni postav koristeći popis pribora, fotografiju pribora ili shemu
 • Koristiti mjerne instrumente
 • Izmjeriti nezavisne fizikalne veličine prema uputama
 • Izračunati zavisne fizikalne veličine iz mjerenjem dobivenih podataka
 • Provjeriti fizikalne zakone uspoređujući ih s rezultatima mjerenja
 • Grafički prikazati dobivene rezultate
 • Statistički obraditi rezultate mjerenja
 • Koristiti programske pakete za grafičku i statističku obradu rezultata mjerenja
 • Sastaviti pisano izvješće o provedenom mjerenju prema uputama
 • Analizirati dobivene rezultate i njihove implikacije

Tijekom 70 sati nastave steći će znanja o:

 1. Eksperimentalnoj fizici i teoriji mjerenja
 2. Upotrebi mjernih instrumenata
 3. Mehanici
 4. Elektromagnetizmu
 5. Toplini
 6. Optici, valovima i titranju
 7. Fotometriji
 8. Prirodnoj radioaktivnosti

Tijekom fakultativne nastave učenici će moći samostalno koristiti suvremenu opremu, obavljati razna mjerenja, te ih računski i grafički obraditi.