naslovna > Heureka > Statistika

Statistika

Novi kurikulum fakultativnog predmeta – STATISTIKA razvijen je kroz provedbu projektnih aktivnosti projekta HEUREKA – spoznajom do uspjeha, te je dobiveno odobrenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za njegovo izvođenje u školskoj godini 2016./2017.

Kurikulum fakultativnog predmeta STATISTIKA osmislili su nastavnici Marica Dolenec - Jurinić iz Srednje škole Ivanec i Đani Žufić iz Srednje škole Mate Blažine Labin, u suradnji s prof. dr. sc. Josipom Matejašem sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, pod stručnim vodstvom stručnjaka za HKO, tvrtke Infoproces d.o.o.. Kurikuklum se može preuzeti ovdje.

Uz kurikulum kroz projekt je napravljen i Priručnik za predmet Statistika (Statistika – izabrane teme). Priručnik je namijenjen učenicima kao nastavni materijal, a prati sadržaj novokreiranog kurikuluma. Priručnik se može preuzeti ovdje.  

Na fakultativnoj nastavi iz STATISTIKE učenici će naučiti:

 • Prikupiti podatke koji su relevantni za opis neke pojave

 • Obraditi podatke statističkim metodama

 • Grafički prikazati podatke

 • Pravilno interpretirati dobivene rezultate

 • Predvidjeti ponašanje pojava u budućnosti na temelju dobivenih modela 

1. Osnovnim statističkim pojmovima

 • Predmetima i metodama istraživanja

 • Etapama u provođenju istraživanja

2. Uređivanju i prikazivanju podataka 

 • Statističkim skupovima i nizovima

 • Odnosima dvaju podataka

 • Kvalitativnim podacima

 • Kvantitativnim podacima

3. Metodama analiziranja podataka

 • Srednjim vrijednostima

 • Mjerama raspršenosti

 • Mjerama oblika distribucije

 • Mjerama koncentracije

4. Vremenskim nizovima

 • Formiranju i prikazivanju

 • Indeksima

 • Srednjim vrijednostima vremenskih nizova

 • Vremenskim trendovima

5. Odnosima među pojavama 

 • Korelacijskoj analizi

 • Regresijskoj analizi

Nastava će se odvijati u malim grupama do 15 učenika, uz korištenje računala i programa za obradu i prikaz podataka. Ovakav suvremeni pristup nastavi pomoći će učenicima da izraze osobne interese i razviju vlastite potencijale te će ih pripremiti za nastavak njihovog školovanja na željenom fakultetu.