naslovna > Heureka > Rezultati projekta

Rezultati projekta

1. IZRAĐENI KURIKULUMI FAKULATIVNIH PREDMETA

 • Statistika
 • Eksperimentalna fizika
 • Digitalna kartografija
 • Razvoj mobilnih aplikacija

2. IZRAĐENI PRIRUČNICI ZA NOVO KREIRANE FAKULTATIVNE PREDMETE

 • Statistika izabrane teme
 • Eksperimentalna fizika – Priručnik nastavnih materijala za nastavnike za predmet Eksperimentalna fizika
 • Eksperimentalna fizika – Priručnik nastavnih materijala za učenike za predmet Eksperimentalna fizika
 • Digitalna kartografija – Priručnik za predmet Digitalna kartografija
 • Razvoj mobilnih aplikacija – Priručnik za predmet Razvoj mobilnih aplikacija

3. OJAČANI LJUDSKI KAPACITETI

 • Radionica Suvremene metode učenja i poučavanja za nastavnike, ravnatelje i stručne suradnike
 • Radionica za rad u programima za obradu i analizu podataka (Excel i GeoGerbra) za nastavnike
 • Radionica o korištenju QGIS programa za nastavnike
 • Radionica o alatima za razvoj mobilnih aplikacija

4. OJAČANI MATERIJALNI KAPACITETI

 • Oprema za učionice - bijele ploče i projektori
 • Oprema za statistiku – kalkulatori
 • Oprema za eksperimentalnu fiziku – oprema i materijal za izvođenje eksperimenata
 • Oprema za digitalnu kartografiju – GPS uređaji
 • Oprema za razvoj mobilnih aplikacija – pametni mobiteli

5. DISEMINIRANE INFORMACIJE O NOVO RAZVIJENIIM KURIKULUMA

 • Okrugli stolovi
 • Press konferencije
 • Članci u novinama
 • Redizajnirane web stranice škola