naslovna > Arhiva novosti > 87,01 % naših maturanata upisalo studijske programe visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi

87,01 % maturanata SŠMB-a upisalo studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi

Od ukupno 94 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  83 je  steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku. Od toga broja njih 80 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 3 učenika bilo neuspješno iz jednog predmeta.

Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 74 je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, tri (3,90%)  je učenika upisao studij izvan Hrvatske dok se tri (3,90%) učenika nije upisalo ni  na  jedan studijski program.  Oni će se pokušati upisati na neki od studijskih programa u jesenskom roku.

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali 51 različiti studijski program na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Koprivnici, Zagrebu, DIU Libertas Međunarodno sveučilište,  Veleučilištu u Rijeci i Karlovcu, Visokom učilištu Effectus i RIT Croatia.

Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 87,01% naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na  njihovoj  prioritetnoj  listi (46 učenika - 1. izbor, 15 učenika - 2. izbor, 5 učenika - 3. izbor, 1 učenik 4. izbor) dok je  samo 7 učenika (9,09 %) upisalo  studijske programe koji su pozicionirani od 5. do 7. mjestu.

Čestitke i sretno na daljnjem školovanju i radu!

Preuzimanje:
Upisali po izboru - pdf
Upisali po studijima - pdf

(Tekst i obrada: Čeda Perko, ispitni koordinator za državnu maturu; foto: FOTOFESTIVAL)

Više informacija o Rezultatima upisa maturanata na studije OVDJE!
više informacija o Državnoj maturi OVDJE!