naslovna > Ravnatelj > CV Čedomir Ružić

Curriculum vitae


Europass Curriculum vitae hr - pdf
Europass Curriculum vitae eng - pdf
Carnet e-portfolio - skole.hr

Ime: ČEDOMIR    Prezime: RUŽIĆ    
Godina rođenja: 1957.
Zvanje: profesor hrvatskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti
Zanimanje: Nastavnik hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti
Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine, od 11.01.1996. do 18.7.2022.
Napredovanje u zvanje: ravnatelj savjetnik
Ustanova i godina diplomiranja: Filozofski fakultet u Zadru, 1981.
Radni staž u odgojno-obrazovnoj instituciji: ukupno 39 godina, od toga 26 godina kao ravnatelj Srednjoj školi Mate Blažine Labin (veljača 2022.)
Naziv odgojno-obrazovne ustanove u kojoj ste zaposlenI: SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE  Adresa: Rudarska 4, 52220 LABIN

                    

DODATNA IZOBRAZBA (SEMINARI, DODIPLOMSKI I POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STRUČNA USAVRŠAVANJA I SL.)

 1. Priznanje Saveza kulturno-umjetničkih društava i organizacija Zadra 1980. (Diploma za osobite zasluge i rezultate postignute na unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma).
 2. Diploma Općine Labin 1988. za uzoran stvaralački rad te aktivnosti na kulturnim manifestacijama.
 3. Priznanja za zapažene rezultate na završnicama Školskih susreta i Festivala kazališnih amatera Hrvatske  od 1983. do 1993. te na LIDRANO-u i SKAGI-ju od 2000. do 2010. kao voditelj Dramskih grupa Srednje škole Mate Blažine – Labin (1983.-1993.) i Dramske radionice Flacius i Arcobaleno, od 2000. do 2011. OVDJE!
 4. Stalni sudski tumač za talijanski jezik - Županijski sud u Puli, od 1992. do danas
 5. Organizator Radionica dramskog odgoja za učenike i voditelje dramskih družina Istarske županije u suradnji sa Zavodom za školstvo – Podružnica Rijeka i Hrvatskim centrom za dramski odgoj Zagreb od 1998. do 2000. OVDJE!
 6. Stekao zvanje dramskog pedagoga od Hrvatskog centra za dramski odgoj – Zagreb, 2002.
 7. Organizator i voditelj tematske grupe i međunarodnog projekta Škole demokracije-vijeća mladih u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova, Gradom Labinom i Kraljevinom Norveškom od 1998. do 2017.
 8. Ministrovo priznanje Srednjoj školi Mate Blažine “za kvalitetan i kreativan rad” (2000.)

 9. Seminari i studijska putovanja kao član Stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Republike Hrvatske od 2002. do 2004.
 10. Seminari i studijska putovanja kao član radne skupine programa EU - CARDS 2001,  od 2003. do 2004.
 11. Odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Antuna Radića za osobite zasluge u prosvjeti od predsjednika Republike Hrvatske (2000.)
  Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića pripada Čedomiru Ružiću, ravnatelju Srednje škole "Mate Blažina" u Labinu. Uz redovnu nastavnu aktivnost, kontinuirano potiče, organizira i koordinira niz obrazovnih projekata pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, a u suradnji s lokalnom zajednicom međunarodni projekt "Škole demokracije - parlament mladih", projekt "Obrazovanja za demokratsko građanstvo", seminare "Radionice dramskog odgoja za učenike i voditelje dramsko-scenskih grupa Istarske županije i mnoge druge. Uručuje mu se odlikovanje i knjiga Renata Pernića (Pula, 31. siječnja 2001.)
   
 12. Suradnik Povjerenstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izradu Programa osposobljavanja ravnatelja osnovnih i srednjih škola RH, travanj-prosinac 2005.
 13. Pridruženi član Radne skupine za izradu Državnog pedagoškog standarda, 2007.
 14. Član Radne skupine pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje  obrazovanja za izradu Metodologije samovrednovanja srednjih škola RH, lipanj-prosinac 2007.
 15. Sudionik dvogodišnjeg stručnog usavršavanja za ravnatelje trenere iz Obrazovnog menadžmenta u organizaciji AZOO-a i NSO-a iz Nizozemske, rujan 2007. - lipanj 2009.
 16. Stekao kompetencije za Trenera za ravnatelje školskih ustanova u školskom menadžmentu, Zagreb, 2. lipnja 2009.
 17. Član Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Labin kao predstavnik osnivača - Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 2009.-2011.
 18. Član tematske radne grupe za upravljanje i rukovođenje u predtercijarnom odgoju i obrazovanju za izradu "Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije", od 24. siječnja 2013.
 19. Osoba godine 2017. Labinštine po izboru mjesečnika Labinština.info OVDJE!
 20. Dobitnik nagrade "Istriana" za Istarsku županiju u kategoriji "Znanost i obrazovanje" za 2018. za dugogodišnji prosvjetni rad OVDJE!
 21. Napredovanje u struci - ravnatelj mentor, od 2021. OVDJE!
 22. Napredovanje u struci - ravnatelj savjetnik, od 2022. OVDJE!
 23. Kandidat za javno priznaje Grada Labina na inicijativu Šklskog odbora, 2022. OVDJE!
   

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

 1. Talijanski - odlično
 2. Engleski - dobro

INFORMATIČKA PISMENOST

 1. ECDL start diploma, Syllabus verzija 4.0, Osnovni pojmovi infomracijeske tehnologije IT, Korištenje računala i upravljanje datotekama, Obrada teksta i Prezentacije, 16. veljače 2009.
 2. Urednik i administrator sa suradnicima mrežnih stranica škole www.ssmb.hr  od 2009.

OBJAVLJENI RADOVI

 1. LITERARNO I SCENSKO IZRAŽAVANJE UČENIKA U SUODNOSU-ZAJEDNIČKI RAD UČENIKA I NASTAVNIKA U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA SREDNJIH ŠKOLA, Pedagoški fakultet u Rijeci, Zbornik radova, Nastavnik u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, Rijeka 1988. str. 147.-149.
 2. 50. OBLJETNICA OSNUTKA SREDNJIH ŠKOLA U LABINU S NASTAVOM NA HRVATSKOM JEZIKU, Spomen knjiga škole, Labin, studeni 1998.,  glavni i odgovorni urednik i autor priloga: BOGATI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ŠKOLE, str. 133.-143. i DRAMSKE DRUŽINE ŠKOLE 1983.-1993., str. 149.-159.
 3. KORACI RAVNATELJA KA KVALITETI, priopćenje iz prakse, Drugi hrvatski susret kvalitetnih škola, Međunarodni skup prosvjetnih djelatnika koji primjenjuju Glasserove ideje kvalitetne škole, RI KVAŠ-21 na temu Svaki učenik može uspjeti, Rijeka 22.-24.11.2002 Zbornik radova Medicinska škola Rijeka, str. 47.-48.
 4. SREDNJE STRUKOVNO OBRAZOVANJE NA TRAGU EUROPSKIH STANDARDA DECENTRALIZACIJA I AUTONOMIJA U ODLUČIVANJU I UPRAVLJANJU ŠKOLSKIM KURIKULUMOM (TRENUTNA SITUACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ). Osobno izlaganje i power-point prezentacija na Simpoziju o školskom menadžmentu Radne zajednice Aple-Jadran (Radne skupine za kulturnu razmjenu) na temu Školski management u Europi i Radna zajednica Alpe-Jadran. Autonomija i/ili centralizam? Usporedba europskih iskustava, Schio (Vicenza) 29.05.2003. po nalogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za međunarodnu suradnju. Video i zvučni zapis izlaganja se nalazi na web stranicama: OVDJE!
 5. RAZMJENA UČENIKA I NASTAVNIKA S DRUGIM EUROPSKIM ZEMLJAMA I PRAKTIČNA PRIMJENA DEMOKRACIJE I TOLERANCIJE, učeničko izlaganje i power-point prezentacija ravnatelja Srednje škole Mate Blažine na međunarodnom sajmu školstva EXPOSCUOLA u Padovi od 22. do 25.10.2003. Zvučni zapis prezentacije nalazi se: OVDJE!
 6. SLOVENSKA ISKUSTVA – STUDIJSKO PUTOVANJE U SLOVENIJU 20.-22. siječnja 2003., osobno izlaganje i power-point prezentacija na Konferenciji Stručnog vijeća srednjih škola RH, Dubrovnik, 1.-4.02.2004.
 7. MEĐUNARODNA SURADNJA MEĐU ŠKOLAMA U NOVOJ EUROPI, osobno izlaganje na talijanskom jeziku i power-point prezentacija na susretu Radne skupine za kulturnu suradnju RZ Alpe-Jadran, na temu «OBRAZOVANJE ZA EUROPU-PORTFOLIO ZA STUDENTA», Graz (Austrija), 7.-8.10.2004.
 8. POSEBNE AKTIVNOSTI ŠKOLE  KROZ PROGRAMSKE OBLIKE, SADRŽAJE I METODE RADA, KOJE POTIČU OBRAZOVANJE BEZ SLABIH UČENIKA, power-point prezentacija  primjera dobre prakse na međunarodnom simpoziju na temu Škole bez slabih učenika u organizaciji Filozofskog fakulteta u Puli, Pula, 28.-30.10.2004., Zbornik znanstvenih radova, str. 403.-408.
 9. FORMIRANJE EUROPSKE DEMOKRATSKE SVIJESTI U ŠKOLAMA RH – OD PROJEKTA DO PRAKSE na primjeru ekstrakurikularnih aktivnosti Srednje škole Mate Blažine. Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na Simpoziju Škole u mreži Alpe-Jadrana u Novoj Europi, Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti - Venezia, 18.03.2005. Zvučni i tekstualni zapis izlaganja se nalazi na web stranicama: OVDJE!
 10. EKSTRAKURIKULARNE AKTIVNOSTI ŠKOLE KOJE POTIČU KAKVOĆU OBRAZOVANJA – INTERKULTURALNA SURADNJA S ITALIJOM na primjeru Srednje škole Mate Blažine – Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 22.08.2005. na poziv Zavoda za školstvo RH-Podružnica Rijeka; 
 11. FORMIRANJE EUROPSKE DEMOKRATSKE SVIJESTI na primjeru međunarodne suradnje Srednje škole Mate Blažine – Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 28.08.2006. na poziv Zavoda za školstvo RH-Podružnica Rijeka;
 12. OBRAZOVANJE ZA 21. STOLJEĆE -  primjeri dobre prakse. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 30.08.2007. na poziv Agencije za strukovno obrazovanje RH, Zagreb;
 13. PROMJENE U HRVATSKOM ŠKOLSTVU I OBRAZOVNOM MENADŽMENTU - izlaganje na Simpoziju RZ Alpe-Adria, Radne grupe za kulturnu suradnju u Padovi 19. listopada 2009. na temu AUTONOMIJE ŠKOLA ALPE-ADRIA. Video zapis nalazi se na internetskim stranicama www.exposcuola.it OVDJE!
 14. „60. GODINA S VAMA – Srednja škola Mate Blažine Labin“ - spomen DVD Škole objavljen u studenome 2009. povodom obilježavanja godišnjice Škole; glavni i odgovorni urednik, autor multimedijalnih priloga i cjelokupnog elektronskog zapisa sa suradnicima na DVD-u u programu Autoplay media studio.
 15. Službene mrežne stranice Srednje škole Mate Blažine WWW.SSMB.HR - glavni urednik i administrator sa suradnicima, od travnja 2009.
 16. RAVNATELJI I KULTURA ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE - izlaganje na stručnom skupu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Agencije za odgoj i obrazovanje kao primjer dobre prakse u radu ravnatelja, Pula, 04.10.2010.
 17. Kao trener ravnatelja diseminacija modula „FINANCIJSKO UPRAVLJANJE“ iz Obrazovnog menadžmenta po županijskim stručnim vijećima diljem RH  (voditelji ravnatelji-licencirani treneri: Čedomir Ružić i Dražen Blažeka) OVDJE!
 18. Primjena metoda dramskog odgoja u radu dramskih skupina, Primjer dobre prakse, Amneris Ružić i Čedomir Ružić, Rradionica na 6. hrvatskog susretu kvalitetnih škola LABIN KVAŠ-u '14. na temu "Snaga naših škola", Rabac 2014.
 19. ŠESTI HRVATSKI SUSRET KVALITETNIH ŠKOLA "LABIN KVAŠ'14" - "SNAGA NAŠIH ŠKOLA", glavni urednik prezentacijskog DVD-a sa sažecima i radovima sudionika (46 izlaganja,  13 radionica i 3 postera. 95 autora i koautora iz 23 škole) zajedno sa suradnicima i recenzentima, te urednik internetske stranice sa zaključcima i prezentacijama sa stručnog skupa, Labin-Rabac, 2014.
 20. GLASILO PROJEKTA LABIN-ZDRAVI GRAD, Grad Labin, Glasilo projekta Labin-zdravi grad, pomoćnik urednika i lektor, Čedomir Ružić, Br. I.-VIII (8 brojeva), 2000.-2005. OVDJE!  Br. 1, Br. .2, Br. .3, Br. 4, Br. 5, Br. 6, Br. 7, Br. 8
 21. PROGRAM SPECIJALISTIČKOG STUDIJA ZA RAVNATELJE ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U RIJECI. Vanjski suradnik i suautor (uz izv. prof. dr. sc. Davora Vašičeka sa Ekonomskog fakulteta u Rijeci)  u izradi prijedloga studijskog programa i opisa programa predmeta/praktikuma FINANCIJSKO POSLOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE koji će doprinijeti profesionalizaciji rukovođenja. Potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja  da je predloženi studijski program upisan u Upisnik studijskih programa, srpanj 2018., čime je Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci stekao je pravo na izvođenje ovog programa.
  Letak: http://www.ssmb.hr/libraries/0001/4432/Letak_-_specijalisticki_studij_za_ravnatelje_odgojno-obrazovnih_ustanova_2018-19.pdf  
  Natječaj: http://www.ffri.uniri.hr/hr/naslovnica/2-uncategorised/1886-natjecaj-za-upis-na-poslijediplomski-specijalisticki-studij-za-ravnatelje-odgojno-obrazovnih-ustanova.html

 22.  Predavanje na državnom skupu Stručno usavršavanje za ravnatelje u prvoj godini prvog mandata srednjih škola i učeničkih domova na temu „Financijsko upravljanje ustanovom“.http://www.ssmb.hr/679/mzsv-ravnatelja-2019 

SURADNJA S RELEVANTNIM USTANOVAMA VEZANIM ZA ODGOJNO-OBRAZOVNU DJELATNOST

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Suradnik povjerenstva MZO-a za izradu „PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA RAVNATELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA RH“ 2004.-2005. OVDJE!
Član Povjerenstva za srednje škole i učeničke domove  za izradu „DRŽAVNOG PEDAGOŠKOG STANDARDA“ 2006.-2007. OVDJE!
Član projektnog tima Agencije za odgoj i obrazovanje i Nederlands School voor Onderwijsmanagement na projektu „USAVRŠAVANJE U OBRAZOVNOM MENADŽMENTU“, OVDJE!
Član tematske radne grupe za upravljanje i rukovođenje u predtercijalnom odgoju i obrazovanju za izradu STRATEGIJE OBRAZOVANJE, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE, ODLUKA, 2013.-2015. OVDJE!

Agencija za odgoj i obrazovanje RH i Agencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje RH
Organiziranje "Radionica dramskog odgoja za voditelje dramskih družina Istarske županije", od 1999. do 2002.
Član "Stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Republike Hrvatske", od 2002. do 2004.
Član "Ekspertne radne skupine programa EU - CARDS 2001.",  od 2003. do 2004.
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske županije, od 1.09.2005. do 31.08.2014. OVDJE!
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije, od 1.09.2014. do 31.08.2016. OVDJE!
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije, od 1.09.2016. do 31.08.2018. OVDJE!
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije, od 1.09.2018. do 31.08.2020. OVDJE!

Istarska županija
Član Savjeta za razvoj civilnog društva u Istarskoj županiji, od 2004.
Voditelj razmjene učenika i profesora na temelju potpisanog "Petogodišnjem protokolu o suradnji"  s centrom izvrsnosti EU - Liceo scientifico NICOLO' TRON iz Schia (Vicenza) i suradnje s Istarskom županijom, od svibnja 2005.
Član radnog tima za izradu "Prijedloga istarske kulturne strategije", od rujna 2008.
Član radne skupine za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u Istarskoj županiji, od rujna 2017.

Grad Labin
Član poglavarstva zadužen za kulturu i školstvo te predsjednik "Odbora za društvene djelatnosti", od 2000. do 2005.
Zamjenik koordinatora projekta "Labin-zdravi grad", od 1998. do 2005.
Pomoćnik glavnog urednika i lektor glasila "Labin-zdravi grad", od 2000. do 2005.
Član "Odbora za školstvo", od 2005. do 2009.
Član Gospodarskog vijeća Grada Labina, od 2018.

Mreža zdravih gradova RH
Voditelj tečaja "Škola demokracije-vijeće mladih" (Projekt demokracije-Democracy Project), od 1998. do 2017. OVDJE!

Talijanski konzulat u Rijeci
Interkulturalna suradnja s Italijom, 2003. i 2015. (Liceo scientifico Assteas, Buccino; Liceo scientifico Tron, Schio) OVDJE!
Petogodišnje dodatno fnanciranje učenja talijanskog jezika u školi i studijskog putovanja u Italiju (Buccino, Salerno, 2003.) OVDJE!

RZ Alpe-Jadran: Radna skupina za kulturnu suradnju, Regija Veneto, Italija
Interkulturalna suradnja s Italijom - petogodišnji "Protokol o suradnji"  s centrom izvrsnosti EU - Liceo scientifico TRON iz Schia (Vicenza), 2004.-2009. OVDJE!
Član odbora "Radne grupe za kulturnu razmjenu RZ Alpe-Adria" zadužen za obrazovanje za demokraciju,  2005.-2009.

Poveznice:
Međužupanijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola 2016.-2018. - ssmb.hr
Županijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola 2011.-2016. - ssmb.hr
Modularno stručno usavršavanje ravnatelja - ssmb.hr
Modul Financijsko upravljanje - ssmb.hr
Democracy School-Youth Parliament - ssmb.hr
Dramske radionice-Drama workshops - ssmb.hr
Scambio interculturale con il Liceo TRON - ssmb.hr
Interscambio culturale con il Liceo ASSTEAS - ssmb.hr

Preuzimanja:
Usavršavanje ravnatelja u školskom menadžmentu - pdf   Program osposobljavanja ravnatelja - pdf   Državni pedagoški standard - pdf   Program samovrednovanja srednjih škola - pdf   Zbornik radova iz obrazovnog menadžmenta - pdf


        Naslovnica Zbornika radova iz obrazovnog menadžmenta

Iz tiska


15.7.2022. GRADONAČELNIK ODRŽAO PRIJEM ZA PROFESORE RUŽIĆA I ŽUFIĆA (Prenosimo: 5.portal) Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić danas je u prostorijama Grada Labina upriličio prijem za profesore Čedomira Ružića i Đanija Žufića. Naime, profesor Ružić, dosadašnji ravnatelj Srednje škole Mate Blažina odlazi u zasluženu mirovinu, a novoizabrani ravnatelj je profesor Đani Žufić.
Srednja škola Mate Blažina jedna je od ustanova u našem gradu koja je svojom kvalitetom prepoznata diljem države ali i van granica što dokazuju mnogi i gotovo svakodnevni uspjesi naših mladih sugrađana.
Gradonačelnik Valter Glavičić čestitao je i zahvalio profesoru Čedomiru Ružiću na dugogodišnjem radu i poželio mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka u umirovljeničkim danima.
Profesor Žufić, dužnost ravnatelja službeno preuzima 19. srpnja, a gradonačelnik Glavičić još je jednom uputio čestitke na preuzimanju ove važne i odgovorne funkcije te zaželio mnogo uspjeha.
(Tekst i foto: GRAD LABIN)


29.5.2022. VIKENDOM KONKRETNO (preuzeto LABINSKA KOMUNA, Ana Tavić) Čedomir Ružić: “Festival umjetnosti i tolerancije u Labinu već je opravdao svoje postojanje” Ravnatelj je labinske srednje škole gotovo 30 godina. Neumoran u svom poslu, s ogromnom ljubavi prema onome što radi, svojim djelovanjem daje definiciju predanosti. Za vrijeme njegovog mandata u srednjoj školi, škola je nanizala mnoštvo postignuća, o čemu smo i sami podosta izvještavali. Sada, tik pred zasluženom mirovinom, pitanjima smo ga “natjerali” da retroaktivno sagleda i da se prisjeti svoje karijere, ali smo s njim porazgovarali i još o nekim temama. U ovotjednom Vikendom konkretno ugostili smo ravnatelja Čedomira Ružića, mnogim ljudima prvu asocijaciju na spomen Srednje škole Mate Blažina Labin OVDJE!


19.6.2021. Čedomir Ružić jedan je od malobrojnih ravnatelja u Hrvatskoj koji su dosad stekli dodatno stručno obrazovanje, odnosno napredovali u zvanje. Prvi je ravnatelj u Istri koji je stekao titulu ravnatelj-mentor i to s 25 godina iskustva i kontinuiranog razvoja na mjestu ravnatelja Srednje škole Mate Blažine i 39 godina ukupnog staža u obrazovanju.
„Ovo promaknuće u karijeri je još jedno u nizu priznanja i ugodnih događaja koje sam doživio za svojih pet mandata na radnom mjestu ravnatelja Srednje škole Mate Blažine, a meni je posebno drago jer proizlazi iz struke. Konačno se omogućilo i ravnateljima da napreduju u zvanje.  Kao voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja i aktivni član Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja zalagao sam se da se ispravi  nepravda i diskriminacija ravnatelja po tom pitanju. Dosad su naime mogli napredovati samo odgajatelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici. Rado sam se odazivao pozivima raznih stručnih timova i povjerenstava imenovanih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili Agencije za odgoj i obrazovanje, koji su se zalagali za kvalitetnije i sustavnije stručno osposobljavanje ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova te za njihovo licenciranje i profesionalizaciju, što, nažalost, još nije zaživjelo u nas.
Sam postupak prijave ravnatelja, prosvjetnih djelatnika i odgajatelja, koji se odnedavno sami online prijavljuju za napredovanje, pa do stručno-pedagoškog uvida i donošenja rješenja, dosad je bio kompliciran i kasnio je zbog pandemije, ali u posljednjih se nekoliko mjeseci konačno ubrzao.  Nakon što je Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima prvi puta donesen u srpnju 2019. godine, te su pokrenute njegove izmjene u svibnju 2020., novi je Pravilnik o izmjenama i dopunama stupio na snagu u ožujku ove godine.
U mom slučaju stručno povjerenstvo imenovano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanje najprije je detaljno provjerilo svu priloženu dokumentaciju i kompetencije te obavilo uvid u stručno-pedagoški rad, odnosno izvođenje aktivnosti vođenja sastanka s mojim stručnim suradnicima i nastavnicima okupljenima u Povjerenstvu za kvalitetu. Na temelju svega navedenoga donijeli su stručno mišljenje o napredovanju u zvanje koje sam prihvatio s velikim zadovoljstvom i zahvalnošću.
Stručno je povjerenstvo bilo u sastavu: Oleg Đaković, viši savjetnik za ravnatelje AZOO-a, Suzana Poropat-Božac, ravnateljica Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile iz Pazina, i Nenad Pavlinić, ravnatelj Industrijske strojarske škole iz Zagreba. Ustanovili su da po zadanim područjima i kriterijima iz Pravilnika, ukupnim brojem bodova i satima usavršavanja, udovoljavam kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada. Uz to dugi niz godina uspješno surađujem sa svojim stručnim timom, nastavnicima i ostalim zaposlenicima Škole, osiguravam optimalne uvjete za rad svim zaposlenicima i za učenje u školi svim učenicima, pružam kontinuiranu podršku zaposlenicima za ostvarenje radnih zadaća te potičem njihov profesionalni razvoj. Kolegijalnom podrškom te motivacijom i entuzijazmom aktivno doprinosim razvoju sustava srednjoškolskog obrazovanja.
Na kraju se zahvaljujem članovima stručnog povjerenstva za napredovanje, svojim suradnicima, kolegicama i kolegama te djelatnicima Srednje škole Mate Blažina iz koje potječem, kako njima tako i svima onima koji su me podržali u radu svo to vrijeme, naravno, posebno svojoj obitelji. Hvala svim kolegicama i kolegama ravnateljima naše županije na čelu s našom pročelnicom Patriciom Percan, koji su mi tim povodom čestitali riječima: „Znanje, iskustvo i neizmjeran trud dali su rezultat… Iskrene čestitke! Zaslužio si svojim radom i dobročinstvom prema nama kolegama ravnateljima, tvojim kolegama u školi, a bogami i prema učenicima, roditeljima i, naravno, tvome gradu.“
Svima njima uzvraćam da sam to promaknuće u struci, koje donosi sa sobom i dodatne obaveze, stekao zahvaljujući našoj dugogodišnjoj suradnji, povjerenju i timskome radu koji je preduvjet svakom napretku. Jedino kolegijalnom podrškom, motivacijom i entuzijazmom aktivno doprinosimo, mi ravnatelji i kolege profesori i suradnici zajedno s učenicima, razvoju ljudskih potencijala i kontinuiranom razvoju sustava srednjoškolskog obrazovanja, što smo dokazali i u ovo izazovnoj godini.“

Komentari: "Poštovani kolega Ružić, veoma sam se obradovao vijesti o Vašem izboru u zvanje ravnatelja mentora. Prateći Vaš rad, Vaš je izbor logičan, a očekivali smo ga i znatno ranije. Rijetki su ravnatelji koji se mogu podičiti tolikim godinama vrijednih doprinosa ne samo Školi i ljudima u njoj, nego i drugima ravnateljima i drugim srednjim školama. Istarsko školstvo, ali i hrvatsko školstvo od Vas je trajno primalo razvojne impulse i dragocjene priloge afirmaciji kvalitetnog vođenja škole. Od srca Vam čestitam i zahvaljujem na Vašim trajnim poticajima profesionalnosti u obrazovanju". (Stjepan Staničić)
"Malo je reći da ti čestitam. Ti si svoj posao živio i stekao si osobni i školski ugled, koji nije mjerljiv na ovim našim prostorima". (Vlado Prskalo)
"Zaslužili ste svojim ravnateljskim radom zvanje mentora! I više od toga!! Svojim angažmanom na profesionalizaciji ravnateljskog posla dali ste svoj veliki doprinos. Nadam se da će se jednog dana to i realizirati! Čestitam još jednom i svako dobro!!!" (Suzana Poropat Božac)
"Čestitam ravnatelju, ali u pravom smislu riječi ravnatelj, svaka čast. Malo je takvih kao Vi." (Vesko Nikolaus)
"Zasluženo, izvrstan menadžer i posebna osoba. Čestitam." (Borjanka Smojver)
"Priznanje tvom izuzetnom i nesebičnom radu." Čestitke od srca!!!" (Edi Andreašić)
"Čestitke dragi kolega! Zasluženo!" (Klara Švraka)
"Čestitam direktore, sve najbolje. Mada da biste to postigli, morate imati i dobar kolektiv iza sebe a ja sam se uvjerio da imate fenomenalan kolektiv. Svaka Vam čast i pozdravite sve divne Labince i one iz okolice". (Mujo Zeničanin)
"Čestitam izvrsnom ravnatelju, dragom kolegi i najboljem čoviku." (Ana Zubčić Kuhar)
"Sa radošću sam primio vijest da si unapređen u zvanje ravnatelja-mentora. Znajući predanost kojom si tako dugo obavljao dužnost ravnatelja naše škole, znam da je to unapređenje došlo uz puno opravdanje. Drago mi je što ću uskoro moći da ti i lično čestitam na tom velikom profesionalnom postignuću. (Silvano Bolčić)
"Bravo Cedomir, complimenti per la tua carriera". (Pasquale Via)
Poveznica:
KONAČNO SE OMOGUĆILO DA RAVNATELJI NAPREDUJU
, Branko Biočič (Glas Istre) OVDJE!
RADIO LABIN (KULTURNE MINUTE) Čedomir Ružić, ravnatelj Srednje škole Mate Blažine prvi je ravnatelj u Istri i jedan od malobrojnih u Hrvatskoj koji je stekao titulu ravnatelj - mentor. O tome zašto je bitno ovo promaknuće u struci, što konkretno donosi, koje obaveze, odgovornosti, a koje beneficije, ali i zašto su dosad ravnatelji bili diskriminirani po ovom pitanju razgovaramo u emisiji Kulturne minute danas u 12:30. OVDJE!

8.5.2020. "Nisu postignuti uvjeti za početak nastave uživo. Maturanti na mukama!".Iza nas je gotovo dvomjesečna školska nastava u izvanrednim uvjetima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. Fizičku nastavu nadomjestila je ona virtualna. Unatoč početnom kaosu izazvanom ponajviše tehničkim poteškoćama, nastavnici su brzo uspostaviti zavidnu komunikaciju s učenicima i njihovim roditeljima. Intuitivno i zdušno predali su se jednom vidu nastave koji nije bio dovoljno poznat većini. No, koliko je to zapravo dobro profunkcioniralo govori i podatak da se u dvije labinske osnovne škole u ponedjeljak neće vratiti niti jedan učenik, a razlog je - nezainteresiranost roditelja.


Poveznice:
U dvije labinske osnovne škole učenici se neće vratiti u klupe, a maturanti će biti na mukama - glasistre.hr
Nisu postignuti uvjeti za početak nastave uživo - 5.portal

6.10.2019. "U školstvu su na pomolu velike promjene, pa će ova školska godina biti puna izazova" Ravnatelj labinske Srednje škole Mate Blažine i voditelj međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola o svojoj školi, karijernom usmjeravanju i reformama (Nedjeljni Glas Istre) OVDJE!


"Često možemo čuti da je reforma parcijalna i nedovoljno pripremljena te s puno nedoumica za njezine nositelj, što uz recentne sindikalne zahtjeve, koji su opravdani, dodatno povećava napetost. Usprkos svemu škole se trebaju promijeniti. Treba promijeniti način rada i paradigmu poučavanja ma što god nekome značilo. Možda je baš sad taj čas kad se čini najteže, smatra Ružić."
(Priredio Branko Biočić, Glas Istre)

6.10.2019. Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine i voditelj međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola o svojoj školi, karijernom usmjeravanju i reformama OVDJE!


15.9.2019. Čedomir Ružić: Nagradu Istrianu sam doživio kao točku na "i", a mirovini se veselim, iako će u početku biti teško i čudno -
https://labinskakomuna.com OVDJE!
Čedomir Ružić: Nagradu Istrianu sam doživio kao točku na “i”, a mirovini se veselim, iako će u početku biti teško i čudno, Labinska komuna - pdf


14.12.2018. Čedomir Ružić i Elis Lovrić dobitnici ovogodišnje nagrade Istriana
Čedomir Ružič i Elis Lovrić su među ovogodišnjim dobitnicima nagrade „Istriana“ za najbolje pojedince iz svijeta gospodarstva, kulture, glazbe, zdravstva, znanosti i sporta Istre. Svečanost dodijele održala se 14. prosinca u pulskom hotelu Park Plaza Histria.
Glazbenica i svestrana umjetnica Elis Lovrić dobirnica je nagrade u kategoriji Kultura. Nagradu je dobila jer svojim radom promovira istarsku glazbenu scenu, čakavštinu i modernu Istru.
Čedomiru Ružiću pripala je „Istriana“ u kategoriji Znanost i obrazovanje, za njegov  dugogodišnji prosvjetni rad, gdje od 1996. godine djeluje kao ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin.

Pobjednik u kategoriji Zdravstvo je Oriana Španić, medicinska sestra prije svega iskusna i educirana, a čitav radni vijek posvećena psihijatrijskim bolesnicima. Dobitnica „Istriane“ u kategoriji Glazba je legenda istarske glazbene scene Lidija Percan. U kategoriji Sporta nagrada je pripala Darku Raiću Sudaru, bivšem nogometašu i nogometnom treneru. Za Gospodarstvo „Istriana“ je pripala Gordani Deranji, uspješnoj poduzetnici i direktorici Tehnomonta.
Nagrada Istrijana pokrenuta je na inicijativu novinara Daniela Sponze, a pobjednike su svojim glasovima odabrali gradonačelnici i načelnici istarskih općina, predsjednici uprava najvećih gospodarskih subjekata, novinari, kulturni, sportski i zdravstveni djelatnici, kao i slušatelji Radio Pule.
(Tekst: N.Č. Foto: GLAS ISTRE)
Poveznice:
Ravnatelj Čedomir Ružić dobitnik ovogodišnje nagrade Istriana - ssmb.hr
Elis Lovrić i Čedomir Ružić dobitnici nagrade Istriana za 2018. godinu - labin.com
Elis Lovrić i Čedomiru Ružiću nagrada `Istriana`- 5portal.hr
Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine profesor Čedomir Ružić i labinska kantautorica Elis Lovrić među dobitnici nagrade ''Istriana'' - radiolabin.hr


3.12.2018.
Elis Lovrić i Čedomir Ružić nominirani za nagradu Istriana - labin.com
28.11.2018. Dvoje Labinjana nominirano za nagradu Istriana - 5portal.hr
28.11.2018. Elis Lovrić i prof.Čedomir Ružić kandidati za nagradu Istriana - radiolabin.hr
26.11.2018. POČELO GLASANJE ZA ISTRIANU: Najuspješniji Istrani u šest kategorija bit će objavljeni 14. prosinca - glasistre.hr

27.1.2018. Čedomir Ružić među osobama godine Labinštine za 2017. Čedomir Ružić ravnatelj je Srednje škole Mate Blažine. U 2017. godini navršilo se 70 godina postojanja ove ustanove i ujedno 20 godina njegovog uspješnog vođenja iste. Energetska obnova i potpuna adaptacija školske zgrade kao i izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće sportske dvorane okrunile su ovu obljetnicu, a Ružić je započeo svoj 5. mandat koji će ga, kako sam ističe, dovesti do umirovljenja. Time bi zaokružio četvrt stoljeća na čelu ove renomirane škole.
Ružić je posebno angažiran u realizaciji međunarodnih projekata i afirmaciji demokratskih i kulturnih vrijednosti svoje škole i životne sredine. Tijekom višegodišnjeg angažmana i usavršavanja stekao je kompetencije za trenera ravnatelja školskih ustanova u obrazovnom menadžmentu te je dulje vrijeme voditelj stručnog vijeća ravnatelja triju županija. Objavio je brojne stručne radove iz područja obrazovanja i kulture te održao mnoga izlaganja na raznim susretima i stručnim skupovima. Uza sve to, redovito uređuje školske mrežne stranice www.ssmb.hr.
Rođen je 18. veljače 1957. u Umagu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Labinu, a potom je studirao hrvatski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru. Diplomirao je 1981. godine te stekao zvanje profesora. Od tada radi u labinskoj srednjoj školi kao profesor hrvatskog jezika i dugogodišnji voditelj nagrađivanih dramskih skupina na hrvatskom i talijanskom jeziku.      
Po zaposlenju osnovao je obitelj koju, uz suprugu Brižit, ekonomisticu, čini i dvoje djece – sin Aleks, student informatike, i kćer Amneris, profesorica hrvatskog i talijanskog jezika te magistra knjižničarstva, koja im je sa svojim suprugom Masimom, dipl. ing. proizvodnje, nedavno podarila predivnog unučića Jana.
„Obitelj mi uz potrebno razumijevanje daje ogromnu podršku u obavljanu ovog zahtjevnog posla ravnatelja kojem sam se potpuno posvetio te ga s puno entuzijazma i ljubavi obavljam“, kaže profesor Ružić. Već nakon prvog mandata, 2000. godine školu je doveo do Ministrova priznanja „za uspješan, kvalitetan i kreativan rad“, a iste godine odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića „za osobite zasluge za prosvjetu“ od predsjednika RH.
Čedomir Ružić utkao je sebe u školu i zato je nemoguće razdvojiti njegove osobne uspjehe od uspjeha škole. „Radujem se svakom uspjehu naših učenika i nastavnika, trudeći se stvoriti im još povoljnije okruženje i bolje materijalne uvjete za ostvarivanje vrhunskih rezultata“, kaže Čedomir Ružić.


Čedomir Ružić među osobama godine Labinštine za 2017. - pdf

29.9.2017. Roditelji ponekad ni ne znaju da im je dijete odsutno iz škole par dana Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja koji proizlaze iz centraliziranog sustava e-matice, istarski osnovnoškolci u prošloj su školskoj godini prosječno izostajali iz škole 56,48 sati po učeniku, a srednjoškolci 129,39 sati po učeniku, te su po izostancima i jedni i drugi vodeći u državi, piše Glas Istre.
Ravnatelj Srednje škole Mate Blažina u Labinu Čedomir Ružić bio je dio tima koji je prije desetak godina provodio akcijsko istraživanje vezano uz izostanke učenika s nastave u koje su, uz labinsku, bile uključene još dvije hrvatske škole. Prema tom istraživanju, među razlozima izostanaka s nastave vrlo visoko se našao strah od neuspjeha koji se, kod gimnazijalaca pogotovo, kaže, tijekom školovanja od početka do kraja školovanja i udvostruči. Razlog je državna matura u četvrtom razredu, pa se dio njih, zbog priprema za državnu maturu i traženja što boljeg uspjeha na njoj, odlučuje ići ciljano na one predmete za koje sami procijene da im mogu biti važni, a ostale na ovaj ili onaj način izbjegavaju.
- Škole moraju biti spremne i poduzeti mjere da to spriječe. Mi u Labinu smo prije ovog novog Pravilnika djelovali u tom smjeru i tražili od roditelja da nam najave unaprijed odsustvo učenika kako bi znali njegov razlog, odnosno radi li se o nekakvim sportskim aktivnostima, bolesti ili nečem trećem. Naime, došli smo do nekih saznanja da roditelji ponekad u takvim slučajevima čak ni ne znaju da im je dijete odsutno iz škole par dana i onda je pred njima odgovornost hoće li takvo odsustvo opravdati ili ne. U borbi da im dijete bude što uspješnije, velika većina njih odlučuje se to učiniti ne znajući da svom djetetu tako zapravo čine "medvjeđu uslugu", kazao je Ružić za Glas Istre.
U školi Mate Blažine gimnazijalci su inače lani izostajali 20-ak posto manje od županijskog prosjeka, elektrotehničari su po satima izostanaka 15 posto ispod, a ekonomisti tri posto iznad županijskog prosjeka. Zanimljivo je da je na trogodišnjim programima trgovine, ugostiteljstva i strojarstva u toj školi prosjek izostanaka na oko 80 posto županijskog prosjeka.
Učenici iz Istre najviše izostaju s redovne nastave! -  Glas Istre

23.5.2017. ŠKOLSKE NOVINE; Osigurani optimalni uvjeti za nastavu TZK-a i Stvarati pozitivno ozračje za uspješno učenje

   Osigurani optimalni uvjeti za nastavu TZK-a               Stvarati pozitivno ozračje za uspješno učenje

11.02.2011. Dokad natjecanja u opijanju umjesto loptanja? - glasistre.hr

12.10.2010. ŠKOLSKE NOVINE tema broja: RAVNATELJI I KULTURA ŠKOLE - Kako od škole stvoriti obrazovnu i kulturnu oazu? U ovom broju za Školske novine pišu i govore Zvonimir Laktašić, Suzana Hitrec, Damir Jelenski, Vojislav Kranželić, Čedomir Ružić, Vlado Prskalo, Edita Stilin, Tonči Vlahović, Suzana Jambrešić, Zvonimir Vidušin, Žarko Bošnjak, Vlade Dragun, dr. Pavao Brajša, dr. Vladimir Strugar, Sanja Režek, Azra Rađenović, Olivera Marinković
Čedomir Ružić: Imao sam puno prilika upoznati ostale školske sustave i drago mi je da mogu i od svojih kolega iz hrvatskih škola puno naučiti i da se sva pitanja bitna za naš posao stavljaju u fokus naših interesa i rasprava. A kad odemo u inozemstvo obično ta iskustva i spoznaje doživljavam kao povratak u budućnost. Uvijek na takva studijska putovanja povedemo i nastavnike i učenike kako bi se svi mogli uvjeriti u to o čemu pričamo. Po povratku smo svi zadovoljni onime što smo vidjeli, ali i mogućnošću da barem dio iskustava i spoznaja do kojih smo došli možemo primijeniti u vlastitoj sredini. Sudjelovao sam i u nekim povjerenstvima koja su radila na pedagoškom standardu, na programu osposobljavanja ravnatelja, samovrednovanju škola i uspjeli smo u te programe implementirati i neke spoznaje i iskustva koja smo vidjeli i kod naših susjeda ili u nekim udaljenijim državama. No, ako težimo Europi, ako težimo određenom standardu onda moramo to implementirati i u vlastitoj sredini. Najbolje je ako se to uspije sa svojim nastavnicima, učenicima i njihovim  roditeljima i važno je da u cijelom tom procesu i mi kao ravnatelji budemo prisutni, da povedemo, aktiviramo i pokrenemo procese, ali je još važnije da delegiramo dio poslova na sve njih kao naše najbliže suradnike. U protivnom ćemo se slomiti ili se pitati što nam je to trebalo ako nećemo dobiti odaziv kakav smo očekivali. Hrabri nas to što učenici i roditelji s velikim veseljem sudjeluju u  projektima, što u mnogim situacijama djelujemo proaktivno, dakle preveniramo probleme, a ne da ih rješavamo post festum zajedno s nekakvim timovima za krizne intervencije tek kad se nešto neželjeno dogodi. Ravnatelji imaju svoje vizije, imaju svoj put i važno je da te svoje misli, ideje i vizije prenesemo na učenike i na svoje djelatnike.
Kako od škole stvoriti obrazovnu i kulturnu oazu - Školske novine, Marijan Šimeg
06.07.2010. Demokracija se uči od mladosti - zadarskilist.hr
22.01.2007. Labinjani se oprostili od Laure, Danijele i Roberta - jutarnji.hr


Čedomir Ružić, prof.
mobil tel.:+38598421547
e-mail: cedomir.ruzic1@pu.t-com.hr
web stranice: www.ssmb.hr