naslovna > Županijska stručna vijeća > ŽSV elektotehnike i računalstva

Županijsko stručno vijeće za elektrotehniku i računalstvo

 

 

 

 

Šk.g. 2020.-2021.

23.2.2021. Održan je stručni skup Županijskog stručnog vijeća za elektrotehniku i računalstvo Istarske županije Dana 16. veljače 2021. održan je stručni skup Županijskog stručnog vijeća za elektrotehniku i računalstvo Istarske županije. Stručni skup je održan u virtualnom okruženju (platforma Zoom) u trajanju od 5 sati.
Stručni skup ranije je objavljen u sustavu EMA (https://ema.e-skole.hr/edukacija/11726) te je na isti bilo prijavljeno 29 polaznika, od čega ih je prisutno bilo 26.

Teme/ Predavači:
1.    PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. (Alen Šestak)
2.    PRIMJENA DIGITALNIH ALATA U PROVEDBI NATJECANJA (Boris Caput)
3.    IZAZOVI NASTAVE NA DALJINU; PRIMJER DOBRE PRAKSE (Petar Rajaković)
4.    NAPREDOVANJE NASTAVNIKA (Alen Šestak, Petar Rajaković)
5.    PLC Siemens LOGO, PROGRAMSKI PAKET LOGO!Soft Comfort – RADIONICA (Alen Šestak, Davor Franković)
6.    RAZNO
7.    EVALUACIJA STRUČNOG SKUPA

Ad.1.
Voditelj ŽSV-a polaznicima skupa ukratko je prezentirao preporuke odnosno okvir za realizaciju ishoda učenja u školskoj godini 2020./2021 koje je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih tijekom rujna 2020. u suradnji sa županijskim/međužupanijskim stručnim vijećima izradila. Dokumenti preporuka/okvira za  realizaciju ishoda učenja u školskoj godini 2020./2021. objavljeni su na stranicama Agencije: https://www.asoo.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje/kurikulumi-nastavni-planovi-i-programi/elektrotehnika-i-racunalstvo/ a cilj priloženih dokumenta nije ponuditi gotova rješenja, već skrenuti pažnju na drugačije mogućnosti za učenje i stvaranje prostora za inovativno učenje i poučavanje.
Ad.2.
Boris Caput iz Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka održao je predavanje na temu „Primjena digitalnih alata u provedbi natjecanja“ u kojem je istaknuo mogućnosti sudjelovanja učenika bilo u natjecanjima bilo na smotrama radova. Polaznicima su prezentirana natjecanja i smotre koje se održavaju u Primorsko-goranskoj županiji te ona koja se održavaju online. Također prikazao je radove učenika s kojima su njegovi učenici sudjelovali na izložbama radova.
Ad.3.
Petar Rajaković iz Srednje škole Dugo Selo održao je predavanje na temu „Izazovi nastave na daljinu; primjer dobre prakse“ u kojem je istaknuo probleme s kojima se susrećemo u online nastavi te prezentirao niz online alata koji se mogu koristiti u takvom obliku nastave. Također prezentirao je sve digitalne obrazovne materijale koji su proizašli iz njegovih priprema za online nastavu te ih podijelio s polaznicima koji ih mogu preuzeti i koristiti.
Ad.4.
Voditelj ŽSV-a upoznao je polaznike skupa sa izmjenama koje donosi Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji je bio u e-savjetovanju do 5. veljače 2021. Petar Rajaković prezentirao je polaznicima kriterije, bodovanje i postupak za napredovanje nastavnika u zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika.
Ad.5.
Voditelj ŽSV-a i Davor Franković iz Srednje škole Mate Blažine Labin održali su radionicu s temom „PLC Siemens LOGO, programski paket LOGO!Soft Comfort“. Kroz radionicu polaznici su upoznati sa programabilnim logičkim kontrolerom Siemens LOGO!, te s načinom izrade  jednostavnih primjera programskih rješenja u LOGO!Soft Comfort-u i to u FBD i LAD načinu programiranja.
Ad.6.
Voditelj ŽSV-a upoznao je polaznike sa vremenikom i Pravilima i uputama za organizaciju i provedbu natjecanja Worldskills Croatia 2021. koji su objavljeni na https://www.worldskillscroatia.hr/hr/vijesti-i-najave/, te sa WorldSkills Croatia Središnjim Informacijskim NAtjecateljskim Sustavom (WSC SINAS) kroz koji će se ubuduće provoditi sve faze natjecanja (iskaz interesa, prijava za učenika i mentora za natjecanja, administracija škola domaćina, preuzimanje zadataka za izlučna natjecanja, objava rezultata, ispis potvrda, itd.) Agencija će zatražiti od svih škola imenovanje školskog administratora koji će pristupati sustavu.
Ad.7.
Provedena je evaluacija stručnog skupa kojeg su polaznici pozitivno ocijenili. Evaluacijski listovi nalaze se u prilogu.

(Voditelj stručnog vijeća: Alen Šestak, bacc.ing.el.)