naslovna > Stručni aktivi > Digitalni obrazovni materijali

Digitalni obrazovni materijali


Poveznice:
Đani Žufić, matematika - ssmb.hr
Roberta Germin Mileta, matematika - ssmb.hr


15.11.2021. Video lekcija iz Komunikacijsko-prezentacijskih vještina, Daniel Mohorović OVDJE!

26.2.2021. MOOC „Nature Based Solutions“ su završili profesori Gabriela Dundara, Majda Milevoj Klapčić, Olivera Tadić i Ljiljana Štingl koje organizira European SchoolNet Academy Riječ je o neprofitnoj mreži u koju su učlanjena 34 Ministarstva obrazovanja iz Europe, a sjedište je u Bruxellesu. On line obrazovni tečajevi profesorima  omogućuju uvid  u inovativne pedagoške koncepte, strategije, alate i resurse koje mogu  koristiti u svakodnevnoj nastavnoj praksi. U svakom tečaju polaznici izrade jedan scenarij poučavanja (lesson plan) kojeg ocjenjuju ostali polaznici tečaja. Time se kroz suradnju s velikom zajednicom prosvjetnih radnika iz cijele Europe unaprjeđuje vlastita nastavna praksa.
Teme tečaja bile su povezane sa ciljevima održivog razvoja.
Profesorice Gabriela Dundara i Majda Milevoj Klapčić izradile su scenarij poučavanja „Where is this coming from?“ o podrijetlu 3 proizvoda i njihovom utjecaju na okoliš s posebnim osvrtom na ekološki otisak svakog učenika OVDJE!
Profesorica Ljiljana Štingl izradila je scenarij poučavanja „Nature Puzzle Game with Physical Education“ o mjerenju čistoće zraka u zatvorenim i otvorenim prostorima predviđenim za vježbanje te koliko kvaliteta zraka utječe na opće psihofizičko stanje čovjeka OVDJE!
„What is ozone and why is it so important? Ozone „detector“, do it yourself“ naziv je scenarija poučavanja kojeg je napravila profesorica Olivera Tadić a govori o važnosti ozona i o izradi detektora ozona OVDJE!
(Tekst: Majda Milevoj Klapčić)

21.12.2020. Digitalni obrazovni materijali (Scenariji poučavanja) izrađeni kroz Masovne on line obrazovne tečajeve pri Europskoj školskoj Akademiji

Od rujna do početka prosinca 2020. nekoliko profesora Srednje škole Mate Blažine Labin uspješno je završilo Masovne on line obrazovne tečajeve (MOOC) koje organizira European SchoolNet Academy. Riječ je o neprofitnoj mreži u koju su učlanjena 34 Ministarstva obrazovanja iz Europe, a sjedište je u Bruxelles. On line obrazovni tečajevi profesorima  omogućuju uvid  u inovativne pedagoške koncepte, strategije, alate i resurse koje mogu  koristiti u svakodnevnoj nastavnoj praksi. U svakom tečaju polaznici izrade jedan scenarij poučavanja (lesson plan) kojeg ocjenjuju ostali polaznici tečaja. Time se kroz suradnju s velikom zajednicom prosvjetnih radnika iz cijele Europe unaprjeđuje vlastita nastavna praksa.
MOOC „STEM is Everywhere“ su završili profesori Sandra Juran, Olivera Tadić, Ljiljana Štingl i Nedeljko Mandić.  Tečaj se fokusirao na trendove i promjene u STEM edukaciji i primjenu na stvarne životne probleme (real-life problems).

Profesorica biologije i kemije Sandra Juran izradila je plan poučavanja „DNA extraction“ kroz koje učenici savladavaju tehniku izolacije DNA.   Učenici će naučiti koji su koraci neophodni pri tom postupku, kako se DNA može izdvojiti iz stanice, što su amfipatske molekule te kako, koristeći jednostavne kemikalije iz naše kuhinje možemo provesti taj pokus.
Preuzimanje:
Lesson plan:  "DNA Extraction", Sandra Juran - pdf

Profesorica kemije Olivera Tadić je izradila scenarij poučavanja „Izbjeljivač“ („What can chlorine bleach do?“).  Kroz 3 školska sata učenici trećih razreda na nastavi Izborne kemije proučavaju kako je tijekom pandemije covid 19 važno voditi brigu o higijeni i  dezinfekciji.  Razumjeti razliku između čišćenja i dezinfekcije, znati razgovarati o svrsi i vrstama dezinfekcije,  naučiti mehanizam djelovanja klora za izbjeljivanje, naučiti koristiti izbjeljivač i u druge svrhe osim dezinfekcije, pravilno rukovanje i skladištenje i upoznati se sa mogućim opasnostima za ljudsko zdravlje zbog lošeg rukovanja. Pri tome koriste različite obrazovne materijale.
Preuzimanje:
Lesson plan:   "What can chlorine bleach do?", Olivera Tadić - pdf
 

Profesor fizike Nedeljko Mandić je izradio scenarij poučavanja „Uragani kao toplinski strojevi“ („Hurricanes as Heat Engines“).  Kroz pet školskih sati učenici četvrtih razreda na nastavi  Eksperimentalne fizike proučavaju fenomen uragana kao najmoćnijih toplinskih strojeva na planetu. Pri tom koriste obrazovne materijale  za učenje koje je, na konkretnim podacima, razvila američka agencija NASA.
Preuzimanje:
Lesson plan: "Hurricannes as heat engines", Nedeljko Mandić - pdf


Nastavak  tečaja „STEM is Everywhere“  je bio tečaj  „Integrated STEM Teaching for Secondary Schools“. Taj su tečaj završili profesori Sandra Juran, Olivera Tadić i Nedeljko Mandić. Kroz brojne primjere iz nastavne prakse škola širom Europe, polaznici tečaja su se upoznali s načinima integracije STEM i „Ne-STEM“ predmeta.  Obrađene su teme Istraživačke nastave (Inquiry-based science education), Projektne nastave (Project-based Learning), te Sadržajno i jezično integrirano učenje (Content and Language Integrated Learning)
Tijekom tečaja trebalo je  zajednički odabrati jednu temu  i napisati scenarij poučavanja s aspekta nekoliko predmeta.
Napisan je scenarij poučavanja na temu „Tlak“:  „(Under)  Pressure, pressure, pressure all around us". Kroz razne aktivnosti učenici će temu tlak istraživati i proučavati na satovima biologije, kemije, fizike, a rezultate svojeg rada će uz pomoć informatičkih znanja prezentirati na engleskom jeziku.
Preuzimanje:
Lesson plan: "Pressure", Sandra Juran, Nedeljko Mandić, Olivera Tadić - pdf

MOOC „Digitally Competent Teachers for Creative Digital Students“ završili su profesori Sandra Juran, Olivera Tadić, Nedeljko Mandić, Gabriela Dundara, Ljiljana Štingl, Karla Golja Milevoj  i Dijana Muškardin.  Tečaj „Digitalno kompetentni učitelji za kreativne digitalne studente MOOC“  je omogućio polaznicima da procijene i unaprijede svoje  digitalne  kompetenciji za cjeloživotno učenje i da se upoznaju s digitalnom tehnologijom za podučavanje i učenje, istražujući različite alate i strategije. Tijekom tečaja svaki je polaznik izradio scenarij poučavanja u kojem je koristio različite digitalne alate.

Profesorica biologije i kemije Sandra Juran izradila je plan poučavanja  „Blood Pressure“. Učenici će na interaktivan način naučiti mjeriti krvni tlak i uvježbati tu metodu, razviti vještine postavljanja istraživačkih pitanja- hipoteze te zavisne i nezavisne varijable. Učenici će pritom jačati svoje vještine u radu i razvijati kritičko mišljenje.
Preuzimanje:
Lesson plan: "Blood Pressure", Sandra Juran - pdf
 

Profesosrica kemije Olivera Tadić je izradila scenarij poučavanja „Kemijski spojevi“ („CHEMICAL COMPOUNDS“).  Kroz 2 školska sata učenici prvih razreda na nastavi kemije objašnjavaju strukturu elementarnih tvari i kemijskih spojeva pri čemu se koriste kemijskim simbolima i formulama za predstavljanje elementarnih tvari i kemijskih spojeva, računaju maseni udio elemenata u kemijskom spoju, povezuju čestice tvari s njezinim fizikalnim i kemijskim svojstvima i pišu kemijske formule nekih tvari iz svakodnevnog života. Pri tom koriste obrazovne materijale nacionalnog portala za učenje na daljinu „Nikola Tesla“.
Preuzimanje:
Lesson plan: "What can chlorine bleach do?", Olivera Tadić - pdf
 

Profesor fizike Nedeljko Mandić napisao je scenarij poučavanja „Inside the atom“. Učenici će koristeći digitalne alate i simulacije istraživati skriveni  svijet atoma i otkrivati tajne kvantne fizike.
Preuzimanje:
Lesson plan: "Inside the atom", Nedeljko Mandić - pdf
 

Gabriela Dundara, nastavnica ekonomske skupine predmeta napisala je scenarij „Payment accounts“. U scenariju je opisala primjenu digitalnih alata Kahoot i Mentimeter u poučavanju nastavnih sadržaja iz predmeta Bankarstvo i osiguranje. Koristeći elemente učenja kroz igru, učenici u timovima rješavaju kviz Kahoot, što povećava njihovu motivaciju i potiče natjecateljski duh. Digitalni alat Mentimeter učenici koriste za evaluaciju nastavnog sata. Scenarij poučavanja moguće je provesti u klasičnoj učionici ili u virtualnoj učionici Google Classroom.
Preuzimanje:
Lesson plan:  "Payment accounts", Gabriela Dundara - pdf


Profesorica povijesti Dijana Muškardin je za predmet povijest osmislila nastavnu jedinicu pod nazivom  „The development of literacy in the Ancient Near East“. Cilj nastavne jedinice bio je razvijanje digitalnih kompetencija kroz povijesne sadržaje prema zadanim aktivnostima. Nakon nastavne jedinice učenici će moći usporediti i objasniti karakteristike i razvoj pisama naroda Starog istoka.
Preuzimanje:
Lesson plan:  "The development of literacy in the Ancient Near East", Dijana Muškardin - pdf
 

Profesorica engleskog i njemačkog jezika i književnosti Karla Golja Milevoj osmislila je scenarij poučavanja „It's  time for literature“, sukladno kojem učenici izrađuju knjižicu u digitalnom obliku u kojoj pišu kratki sadržaj pročitanog književnog djela popraćen slikama te snimaju reklamu u obliku video uratka za pročitano djelo. Učenici će se za izradu istih koristiti razne digitalne alate, između ostalih: bookcreator i flipgrid.
Preuzimanje:
Lesson plan: „It's  time for literature", Karla Golja Milevoj - pdf