naslovna > Kurikulum > Učenička zadruga

Učenička zadruga MATINA ZADRUGA
   

Šk.g. 2020.-2021.


4.11.2020. Poziv na virtualni sastanak voditelja izvannastavnih aktivnosti Poštovane kolegice i kolege, naša škola je pokrenula aktivnosti za osnivanje učeničke zadruge. Molim nastavnike koji vode sekcije, a žele da te sekcije rade u okviru zadruge  da se odazovu na sastanak Zadružnog stručnog vijeća (čine ga svi nastavnici mentori) s članovima privremenog zadružnog odbora.
Sastanak će se održati u četvrtak 5.11.2020. u 14 sati u virtualnoj učionici UČENIČKA ZADRUGA  kod v7msviv.   Veza za meet je https://meet.google.com/lookup/dfqfnsf2vy?authuser=0&hs=179 
Dnevni red:
1. Potvrđivanje sekcija i utvrđivanje broja zainteresiranih članova
2. Prijedlog članova Zadružnog odbora iz redova nastavnika (4 člana); prijedlog predsjednika, zamjenika i tajnika
3. Upoznavanje s Pravilima UZ (prijedlog)
4. Izrada programa UZ (prijedlog)
5. Izrada okvirnog troškovnika
6. Dogovor za termin osnivačke skupštine.
(Voditeljica: Gordana Benković Gušić)
Preuzimanje:
Poziv za sastanak - pdf
Prijedlog zapisnika od 5.11.2020. - pdf
Prezentacija Učeničke zadruge: model učenja o participaciji i (društvenom) poduzetništvu unutar odgojno-obrazovnog sustava - pdf

30.10.2020. Motivacijske radionice za buduće članove gastro sekcije unutar učeničke zadruge Kako bi animirali učenike da pristupe gastro sekciji,  nastavnici Dorijano Mohorović i Gordana Benković Gušić  su u toku mjeseca listopada održavali su motivacijske radionice.
Dani kruha
Dana 14.10. i 16.10.2020. su učenici II.g i III.g obilježili Dane kruha. Na radionici su učenici, vođeni mentorima, pripremali kruh i pecivo.  Naučili su razliku između standardne recepture za kruh i bogate recepture za pecivo.  Oblikovali su štruce i okrugla peciva.  Uočili razliku u brzini fermentacije ovisno o sastavu tijesta i temperaturi tijesta. Oduševila su ih bogata hamburger peciva.  Osim dizanog tijesta učenici su zamijesili i standardno prhko tijesto i ispekli čajno pecivo.
Bilo je i onih jako motiviranih koji su se u izradi kruha okušali i kod kuće i poslali nam slike iz svoje kućne radionice. Bravo Nikol!
Zahvaljujemo JEDINSTVU d.o.o. Labin koje je donacijom sirovina pomoglo organizaciji ove radionice.
Plodovi jeseni
U sklopu motivacijskih radionica za buduće zadrugare, učenici III.g razreda su  30.10.2020. izrađivali džem od dunja. Učenici su pripremajući džem praktično primjenjivali metode konzerviranja i metode sprječavanja posmeđivanja.  Obzirom na obim posla nadasve su vježbali timski rad i međusobnu suradnju.  Džem ćemo upotrijebiti u narednoj radionici.
Zahvaljujemo profesorici Ani Paliska koja je donacijom dunja i šećera omogućila održavanje ove radionice.
(Tekst i foto: Gordana Benković Gušić i Dorijano Mohorović, voditelji radionice)

Iz školskog i strukovnog kurikuluma šk.g. 2020.-2021.
Vremenik

RUJAN/LISTOPAD
-    Školski odbor donosi odluku o obavljanju rada zadruge i imenuje privremeni zadružni odbor  potreban je jedan novi član)
-    Osnivanje sekcija,  izrada programa sekcija i animacija članstva
-    Privremeni zadružni odbnor priprema prijedlog Pravila  UZ i  prijedlog  Godišnjeg plana
-    Privremeni odbor priprema materijale za osnivačku skupštinu
-    Sazivanje osnivačke skupštine (saziva je ravnatelj), izbor  zadružnog odbora, predsjednika odbora, zamjenika i tajnika
-    Školski odbor imenuje zadružni odbor
-    Na osnivačkoj skupštini se usvajaju akti (Pravila i Godišnji plan)
-    Imenovanje voditelja
-    Animiranje članstva
-    Uspostava suradnje s privrednicima i lokalnom zajednicom (podupirući članovi zadruge)
STUDENI-LIPANJ
-    Aktivnosti zadruge suklano Godišnjem planu.

Kako je sve počelo
Nastavničko vijeće je na sjednici održanoj 12. srpnja 2016. predložilo sljedeće kandidate za privremeni zadružni odbor (koji radi do proglašenja osnutka učeničke zadruge): Ana Paliska (predsjednica), Kristina Tenčić Lazarić (članica) i Mateja Klapčić (sada već bivša učenica - članica).
Na sjednici ŠO održanoj 14. srpnja 2016. jednoglasno je donesena ODLUKA o osnutku učeničke zadruge. Odluka je dostavljena Hrvatskoj udruzi učeničkog zadrugarstva, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, te Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije i Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti – Odjelu za obrazovanje, tehničku kulturu i sport.
Predsjednica privremenog zadružnog odbora: Ana Paliska
Članovi privremenog zadružnog odbora: Kristina Tenčić Lazarić, Mateja Klapčić (učenica)
Naziv aktivnosti: Učenička zadruga na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i    srednjoj školi (NN087/2008), 39. članak:
(1) Škola može osnovati učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti sukladno statutu škole i posebnim propisima.
(2) Škola može stavljati u promet proizvode nastale kao rezultat rada učenika.
(3) Sredstva stečena prometom proizvoda i usluga učeničke zadruge posebno se evidentiraju, a mogu se uporabiti samo za rad učeničke zadruge i unapređenje odgojno-obrazovnog rada škole.
Broj učenika: svi zainteresirani učenici, roditelji i nastavnici.
Namjena aktivnosti:
- izvršiti pripremne aktivnosti vezane za osnivanje školske zadruge
- edukacija zainteresiranih nastavnika o zadrugarstvu i socijalnom poduzetništvu koja će se provoditi u suradnji s udrugom Alfa Albona i s ostalim zainteresiranim subjektima
Cilj: osnovati učeničku zadrugu jer će ona:
- poticati razvoj poduzetničkih kompetencija, radnih navika, kretivnosti i inovativnosti      
- omogućiti ekonomsku neovisnost članova zadruge
- omogućiti primjenu teoretskih znanja
- poticati razvoj međuljuskih odnosa u timskom radu
- poticati suradnju s ostalim školama, udrugama, lokalnim poduzećima te lokalnom i regionalnom samoupravom.
(Predsjednica: Ana Paliska)