naslovna > Kurikulum > Izvanučionička nastava 2019.

Izvanučionička nastava od 2019.


Škola planira u Godišnjem planu i programu rada i Školskom i strukovnom kurikulumu (vidi: Školski i strukovni kurikulum) poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti: izlete, ekskurzije i druge aktivnosti koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Za svaku aktivnost Škola će izraditi detaljan program s ciljevima, načinom realizacije, vremenikom, troškovnikom, načinom financiranja i vrednovanja te zatražiti pisanu suglasnost roditelja. Za svaku aktivnost Škola uz voditelja osigurava i pratnju sukladno broju učenika. Program aktivnosti je dio godišnjeg plana i programa rada Škole i školskog kurikuluma. Pri organizaciji i provedbi školskih izleta, ekskurzija i maturalnih putovanja obavezni smo od šk.g. 2015.-2016. pridržavati se Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole iz 2015. Detaljnije o Planu školskih izleta i ekskurzija, odnosno izvanučioničke nastave detaljnije: Školskom i strukovnom kurikulumu i Plan izvanučioničke nastave za tekuću školsku godinu

Šk.g. 2019.-2020.


25.10.2019. Terenska nastava: Beč - KULTURA PREHRANE I STANOVANJA KROZ POVIJEST. 2.f, 2.d. Voditelj: Olivera Tadić, Dijana Muškardin, Karla Golja Milevoj, prema planu i programu nastavnih predmeta (Kemija, Globe -Održivi razvoj,IKT , Povijest, Informatika, Strani jezici, Geografija, Tjelesni, Umjetnost) učenici su imali određene zadatke.
Posjetili smo veličanstveni Schönbrunn,  kraljevsku palaču s više od 1400 prostorija , poznatoj još i po nazivu „Mini Versailles“. Razgled je uključio i rad na pripremljenim radnim listićima; razgled Schönbrunnskog zoološkog i botaničkog vrta. Vozili smo se jednom od najstarijih podzemnih željeznica Wiener U-Bahn; metro je sustav podzemnog javnog prijevoza koji dnevno prevozi oko 1.300.000, arhitekt Otto Wagner. Šetali starom jezgrom Beča (Karlskirche, Votivkirche, Kirche am Hof, Heldenplatz, Amalienburg, Michaelertrakt, Michaelerplatz, Peterskirche, Petersplatz, Stephansdom, Stephansplatz); razgledali tradicionalne bečke kavane koje su od 2011. godine uključene u popis nematerijalne kulturne baštine od strane UNESCO-a, upoznali se sa 18 vrsta kave, primjerice kavom Marije Terezije; jeli najpoznatiji odrezak - wiener schnitzel, sladili se Sacher tortom i Kaiserschmarren -  om,  upoznali osnovne korake najpoznatijeg plesa, Bečki valcer te se „upoznali“ s najslavnijim vladarima Habsburške Monarhije 19. i 20. stoljeća. Posjetili Hofburg;  kompleks carskih palača do 1918. godine i sjedištu moćnoga Habsburškoga carstva,  od 13. stoljeća do samog prijelaza iz 19. u 20. stoljeće; danas je stalna rezidencija austrijskog predsjednika.; kapelica u kojoj pjeva Zbor bečkih dječaka, dvorana u kojoj nastupaju lipicaneri, Austrijska nacionalna knjižnica; ulaznica uključuje Carske odaje (Kaiserappartements), Muzej carice Elizabete (Sisi Museum), kolekciju Carskog srebra (Silberkammer) te Carsku riznicu (Schatzkammer). Prije samog dolaska u Beč učenici su imali predavanje o Beču i lokalitetima koje posjećuju te o samoj temi ove terenske nastave koja je međupredmetno povezana.
(Tekst: Olivera Tadić, foto: Dijana Muškardin, video uradak: učenik Bruno Falco)
Poveznice:
Video uradak, Bruno Falco - youtube.com