naslovna > Kurikulum > Zavičajna nastava 2019.

Implementacija zavičajne nastave

Novosti


25.3.2019. Aktivnosti u sklopu zavičajne nastave „Rudarski sretno“ iz Osnova turizma U sklopu zavičajne nastave učenici II.d razreda ekonomskog usmjerenje Srednje škole Mate Blažine u okviru izbornog predmeta Osnove turizma obrađuju temu: "Pjacal – turistički resurs danas, turistička atrakcija sutra".
Dana 18.2.2019. posjetili su Turističku zajednicu Grada Labina. Direktorica TZ Grada Labina Radmila Paliska Kos upoznala ih je sa sustavom e-visitora, aktualnim kretanjima na turističkom tržištu, obilježjima turističke ponude i turističke potražnje, turističkom proizvodu Grada Labina, aktivnostima kojima se nastoji obogatiti turistička ponuda Labina i povećati turistički promet u pred i posezoni.
Također, dobili smo podatke o :
-    dolascima i noćenjima turista po zemljama dolaska za 2016., 2017. i 2018. godinu
-    dolascima i noćenjima po vrstama smještaja za navedene godine
-    dolascima i noćenjima po mjesecima za navedene godine
-    kapacitet na području Grada Labina prema vrstama objekata i broju kreveta za navedene godine.
Učenici imaju zadatak obraditi numerički i grafički dobivene podatke i na temelju toga donijeti zaključke za ovogodišnji projekt Zavičajne nastave.
(Tekst i foto: Orijana Tenčić)


19.3.2019.  Posjeta TE Plomin, HEP Proizvodnja d.o.o.  Posjeta TE Plomin, HEP Proizvodnja je zadnja aktivnost zavičajnog projekta „Rudarski sretno“ Srednje škole Mate Blažine. 18.03.2019. u okviru nastave kemije, izborne nastave kemije i izborne nastave povijesti pod vodstvom nastavnice kemije Olivere Tadić i nastavnice povijesti Sanje Gregorinić Trumić  bili su uključeni učenici III.o i f razreda gimnazije.
Kroz vrlo interesantnu prezentaciju gospodina Ivice Vukelića učenici su  upoznali  HEP d.o.o., povijest ugljenarstva i energetike na lokaciji Plomin, tehnici, tehnologiji, ekologiji te proizvodnim rezultatima.
Termoelektrane su energetska postrojenja koje električnu  energiju dobivaju sagorijevanjem fosilnih goriva u ovom slučaju ugljena, a glavna primjena i svrha termoenergetskih postrojenja je proizvodnja pare koja će pokretati turbinu, a potom i generator električne energije. Osnovna namjena im je proizvodnja i transformacija primarnih oblika energije u koristan rad, koji se kasnije u obliku mehaničke energije dalje iskorištava za proizvodnju električne energije. Mehanička energija je proizvedena uz pomoć toplinskog stroja koji transformira toplinsku energiju. Pri izgaranju goriva u kotlu nastaje toplina koja pretvara vodu u paru. Para se odvodi na turbinu, ona pokreće generator, koji pretvara mehaničku energiju u električnu. Iz turbine para putuje u kondenzator, gdje se pretvara u tekućinu i vraća se u kotao. Kondenzator se hladi  vodom iz rijeke. Kompresor služi za stlačivanje zraka kojeg usisava iz okoliša te ga komprimira do nekog zadanog tlaka, komprimirani zrak dovodi se do komore izgaranja gdje se grije uslijed izgaranja goriva. Smjesa koja nastaje (zagrijani zrak i plinovi izgaranja) ekspandiraju u plinskoj turbini gdje stvaraju moment koji se iskorištava u proizvodnji električne energije i pri radu kompresora. Proizvedena para uz pomoć topline, dobivena izgaranjem goriva, odvodi se u turbinu gdje na razne načine ekspandira stvarajući moment koji pak služi za proizvodnu električne energije u generatoru. Koristi dinamički pritisak generatora trošenjem vodene pare za okretanje lopatica turbine. Toplina dobivena sagorijevanjem goriva predaje se vodenoj pari koja u parnim turbinama proizvodi mehaničku energiju, a koja se u generatoru pretvara u električnu energiju.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)


26.2.2019. Izrada i aktivacija primitivne peći za proizvodnju drvenog ugljena Izrada i aktivacija primitivne peći za proizvodnju drvenog ugljena je još jedna u nizu aktivnosti zavičajnog projekta „Rudarski sretno“ Srednje škole Mate Blažine Od 19. do 26.02.2019. u sklopu zavičajnog projekta Istarske županije „Rudarski sretno“  odrađena je aktivnost izrade i aktivacije primitivne peći za izradu drvenog ugljena u okviru nastave kemije pod vodstvom nastavnice kemije Olivere Tadić a bili su uključeni učenici IV.f razreda gimnazije i I.d razreda ekonomskog usmjerenja. Ugljen je jedan od najzastupljenijih energenata u svijetu. Uz njegovo korištenje vezani su i određeni problemi, prvenstveno u svezi sa zaštitom okoliša, koji se rješavaju na različite načine. Drveni ugljen je kruti ostatak pirolize (karbonizacije)drveta pod kontroliranim uvjetima u zatvorenom prostoru. Proizvodi se najčešće od drveta, međutim, moguća je proizvodnja iz gotovo svih biljnih i nekih životinjskih materijala. Glavna razlika između drvenog ugljena i fosilnog ugljena je ta što se drveni ugljen dobiva umjetnim putem a fosilni nastaje prirodnim putem. Postoji više vrsta peći koje se koriste za proizvodnju drvenog ugljena, od onih tradicionalnih koje se koriste u ruralnim područjima, do onih modernih s većom efikasnošću. Mi smo izradili jednu od tradicionalnih peći tzv. zemljanu jamu. Zemljane jame koje se koriste u proizvodnji drvenog ugljena predstavljaju najjednostavniju tehnologiju proizvodnje drvenog ugljena. Za početak neophodno je iskopati jamu, zatim se slaže drvo, pali se drvo te pokriva travom i zemljom. Ventilaciju je teško kontrolirati u što smo se i uvjerili a karbonizacija nije potpuna i ugljen je loše kvalitete (poklapa se s literaturnim podacima).

(Tekst i foto: Olivera Tadić)


27.2.2019. RUDARSKI SRETNO: RUDAR KAO  UČENIK I RADNIK
U sklopu zavičajne nastave i projekta ''Rudarski sretno'' u okviru izbornog predmeta "Uvod u poslovno upravljanje", učenici II.d razreda ekonomskog usmjerenje Srednje škole Mate Blažine  istražuju temu  ''Rudar kao učenik i radnik''. Nakon istraživanja dostupnih materijala u ponedjeljak 25. veljače  2019. razgovarali  su sa Josipom (Pino) Štemberga, posljednjim tehničkim upraviteljem  Istarskih ugljenokopa. Razgovor su snimale učenice III.o razreda.
(Tekst i foto: Daniel Mohorović)4.2.2019. Tri aktivnosti zavičajnog projekta „Rudarski sretno“ Srednje škole Mate Blažine Od 6.11. do 19.12.2018. i  21.01.2019. u sklopu zavičajnog projekta Istarske županije „Rudarski sretno“  odrađene su tri aktivnosti i to simulacija eksplozije metana i ugljene prašine, izrada crnog sladoleda i „ugljenog kruha“. Ove godine učenici naše škole u sklopu institucionalizacije zavičajne nastave u školama javnim pozivom Istarske županije uključili su se u zavičajni projekt pod nazivom „Rudarski sretno“. Cilj ovog zavičajnog projekta je međupredmetno na temu ugljena povezati učenike različitih razrednih odjela i usmjerenja.
Započela je i realizacija planiranih aktivnosti na satu kemije.  Prva aktivnost je nosila naziv Simulacija eksplozije metana i ugljene prašine. Tu su aktivnost odradili učenici IV.o i IV.f na satu kemije pod vodstvom nastavnice kemije Olivere Tadić. Prisjećajući se najveće rudarske nesreće u povijesti Istarskih ugljenokopa koja se dogodila u ranim jutarnjim satima 28. veljače 1940. godine kada je u Oknu 1 na dubini 240 metara došlo do eksplozije metana i ugljene prašine. U zapisima koji se čuvaju u Povijesnom arhivu Pazin a koji se smatraju vjerodostojnim, smrtno je stradalo od direktnog udara ili gušenja plinom 186 rudara. Još jedna katastrofalna eksplozija ugljene prašine dogodila se 14. ožujka 1948. godine u jami Labin. Sljedeće aktivnosti bile su izrada crnog sladoleda i „ugljenog kruha“ koje su odrađene u okviru nastave izborne kemije pod vodstvom nastavnice kemije Olivere Tadić a bili su uključeni učenici III.o i III.f. Crnom bojom sladoleda i kruha simbolično je prikazan težak život i rad rudara.
(Tekst i foto: Olivera Tadić)
Poveznice:
Ekslpozija metana - youtube.com
Crni sladoled - yuotube.com
Ugljeni kruh - youtube.com

 

Detaljnije:

Implementacija zavičajne nastave do 2019. OVDJE!