naslovna > Međunarodni projekti > Projekt ATRIUM PLUS

Projekt ATRIUM PLUS


                               Osnutak Europske neprofitne udruge ATRIUM 2013.
ATRIUM - Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem, naziv je za projekt  Grada Labina koji je tijekom godina realizirao i ponudio niz korisnih alata poput digitalnog kataloga, Priručnika za pametno upravljanje arhitekturom totalitarnih režima, Smjernicama za obnovu moderne arhitekture. ATRIUM je također naziv i za europsku neprofitna udrugu punog imena “ATRIUM - Arhitektura  totalitarnih režima XX. stoljeća u sjećanju na urbani razvoj Europe ”.  Ciljevi Udruge su promicanje priznavanja ATRIUM – a kao europske kulturne rute, i jednom kada je to postignuto, davanje opipljivog doprinosa promociji, razvoju i upravljanju Rutom. ATRIUM je također naziv i za Europsku kulturnu rutu certificiranu 2014. godine kao jednu od 32 certificirane kulturne rute Vijeća Europe. Ruta je  posvećena  upravo disonantnoj i “neugodnoj baštini“ i ponovno je potvrđena od strane Vijeća Europe 2018. godine.

ATRIUM PLUS - Kao dio ATRIUM-a, osmišljen je i novi projekt pod nazivom ATRIUM PLUS. Projekt uključuje 5 partnera i trajat će od 1. siječanja 2018. – 30. lipanj 2019. Nositelj projekta je Grad Forli, dok su ostali partneri Sveučilište u Zadru, Grad Labin, Grad Bari, te Grad Ferrara. Grad Labin je ove godine uključio u projekt i Srednju školu Mate Blažine.
Cilj je projekta ATRIUM PLUS kapitalizirati postignuća ATRIUM-a. Projekt ima zadatak odgovoriti na pitanje na koji način oživjeti i valorizirati  kulturnu rutu Atrium kao kulturno - turističku atrakciju.
Definirana je provedba tri paketa aktivnosti. Prva aktivnost vezana je za definiranje i provedbu zajedničke informacijske strategije i akcijskog plana za moguće posjetitelje. Druga je vezana za definiranje i provedbu međunarodnog tečaja za sve koji sudjeluju u ostvarivanju ove specifične baštine.  Budući da je baština proizašla iz totalitarnih režima koji su izazvali strašne tragedije stanovništvu tijekom XX. stoljeća, potreba je educirati i prezentirati je na vrlo informirani, etički i kritički način. Stoga je treći cilj ovog projekta pokretanje prekograničnog programa studijskih posjeta koji uključuju škole koje se nalaze u gradovima uključenim u projekt ATRIUM PLUS. Na taj bi se način   testirao kulturno-turistički potencijal arhitekture i sjećanja povezanih s totalitarnim režimima. Treći cilj upravo uključuje edukaciju i mobilnost učenika Srednje škole Mate Blažine.


11.4.2019. Učenici iz Barija u posjeti Labinu i Srednjoj školi Mate Blažine u sklopu projekta ATRIUM PLUS  U sklopu projekta Atrium plus učenici Gimnazije Gaetano Salvemini iz Barija (Italija) posjetili su Srednju školu Mate Blažine. Učenici labinske srednje škole ugostili su gimnazijalce iz Barija te sudjelovali u osmišljenim radionicama na temu arhitekture totalitarnih režima 20. stoljeća.  Cilj je ovog studijskog posjeta bio upoznati se a svakodnevnim životom za vrijeme fašizma u Istri, te testiranje kulturne rute Podlabin.  U sklopu udruge Atrium, kulturna je ruta certificirana od Vijeća Europe u travnju 2014. Ruta je posvećena neprikladnoj baštini. Kulturna ruta Podlabin, ima i svoj itinerar, a obuhvaća područje rudarskog kompleksa Pjacala te glavnog gradskog trga do crkve sv. Franje i stambenog dijela kazakapa, kazamona i vileta. S obzirom da je spomenuta baština nastala u vrijeme nedemokratskih režima koji su za posljedicu imali tragedije stanovništva tijekom 20. stoljeća sama edukacija o ruti temelji se na etičkom i kritičkom pristupu.

Na samom početku slijedilo je upoznavanje učenika sa školom, školu je predstavio ravnatelj škole Čedomir Ružić, a s obzirom da su jezici komunikacije bili talijanski i engleski, u prevođenju na engleski pomagala je profesorica Karla Golja Milevoj.
Aktivnosti su se provodile kroz 3 tematske radionice. Prva radionica pod nazivom „Fašistička propaganda u crtanim filmovima“ definira pojam propagande, te procjenjuje posljedice nastanka totalitarnih režima na društveni, politički, gospodarski razvoja suvremenog društva. Cilj je same radionice bio ocijeniti moć propagande u stvaranju nove vlasti, mijenjanju životnih stajališta na temelju ponuđenih povijesnih izvora. Voditeljica radionice bila je profesorica povijesti Dijana Muškardin.

Druga radionica pod nazivom „Rudarski menu“ imala je za cilj prikazati lokalne prehrambene navike u prošlosti vezane za rudarsku baštinu. Učenici su u školskoj kuhinji spremali crni sladoled i crni kruh. Voditeljica radionice bila je profesorica kemije Olivera Tadić. Maneštru i ručak za sve sudionike spremili su i poslužili naši ugostitelji, konobari i kuhari 1., 2. i 3. razreda pod vodstvom njihovih mentora Dorijana Mohorovića i Nevija Gašparinija.

Treća radionica pod nazivom „Atrium ruta Podlabin iz ptičje perspektive“ imala je za cilj pomoću moderne tehnologije testirati rutu iz perspektive koja je skrivena svakidašnjem pogledu. Učenici su se upoznali s načinima korištenja drona i mogućnostima koje moderna tehnologija pruža.  Učenici su se upoznali i sa uporabom termo kamere. Učenik Martin Šverko izlagao je o energetskoj učinkovitosti rasvjete i termo učinkovitosti. Zatim su svi sudionici dobili priliku vidjeti mogućnosti korištenja drona koristeći naočale s ugrađenim žiroskopom za praćenja pokreta glave. Voditelj radionice bio je profesor Milivoj Crvak.

Na kraju je uslijedilo testiranje Atrium rute sa učenicima, uz stručno vodstvo certificiranog vodiča za rutu Podlabin gospođe Iride Vidaković.

(Tekst: Dijana Muškardin; foto: učenici)
Poveznice:
Srednjoškolci iz Barija posjetili Labin - labin.hr
Preuzimanje
Program radnog posjeta - pdf
Prezentacija SŠMB-a - pdf
 


25.2.2019. Testiranje ATRIUM rute U sklopu međunarodnog projekta ATRIUM PLUS, u ponedjeljak je održano testiranje ATRIUM rute u Labinu. Europska kulturna ruta ATRIUM certificirana je 2014. kao jedna od 32 certificirane kulturne rute Vijeća Europe, a ponovno je potvrđena 2018. godine. Program koji je pokrenulo Vijeće Europe 1987. ima za cilj utvrditi na koji način baština različitih europskih zemalja može pridonijeti zajedničkoj kulturnoj baštini.
Testiranju su sudjelovali učenici Srednje škole Mate Blažina s profesoricom Dijanom Muškardin, a za vođenje po ruti bile su zadužene Irina Belušić Maggi, voditeljica projektnog tima Grada Labina za međunarodni projekt ATRIUM PLUS te vanjski suradnik projekta Iride Vidaković certificirani turistički vodič.  
Fašistički je režim iznjedrio i nove gradove, ukupno  njih 12 poznatijih pod nazivom Citta’ di fondazione. Podlabin ili Pozzo Littorio je bio najmlađi. Naselje je projektirano za više od 600 rudara i članova obitelji, te određeni broj nadzornika i rukovoditelja, ukupno za oko 3000 stanovnika.

Vođenje je započelo ispred Gradske knjižnice nekadašnje Mramorne dvorane. Učenici su se upoznali i sa stambenim djelom poznatim pod nazivom Vilete. Osim Vileta sagrađenih za rukovodioce, sa po dva četverosobna stana i najvećim prostornim komforom, vrtom i podrumskim prostorima, izgrađene su i Kazakape te Kazarmoni. Kazakape su činila četiri trosobna stana s vrtovima za srednji sloj rudničkih djelatnika – šefove radilišta, nadzornike i službenicima. Kazarmoni su stambeni dio namijenjen rudarima i običnim radnicima, svaka zgrada imala je 27 dvosobnih stanova.
Vođenje se nastavilo prema rudarsko-industrijskom kompleksu na Pjacalu. Osim Šohta, izvoznog tornja sagrađenog 1938., na Pjacalu su se nalazile i upravna zgrada, izvozni stroj, kompresorska stanica, trafostanica, Lamparna i Veliko kupatilo.

Terenski rad se nastavio dalje prema glavnom trgu. Glavni gradski trg okružen je osnovnom školom, Casa del dopolavoro - Kula, Crkvom sv. Franje sa zvonikom i trijemom  te zgradom Ceva. Do trga se nastavlja više tipova stambenih zgrada koje je kao i ove uz sam trg projektirao rimski arhitekt Eugenio Montuori. Učenici su uz stručno vodstvo, snalazili se i na postojećoj karti (itinerar Atrium rute za Labin) na kojoj su ucrtane upravo zgrade koje su obilazili. Cilj testiranja rute je zapravo uvidjeti na koji način je moguće nositi se s baštinom nastalom u vrijeme fašizma te postojeću rudarsku baštinu valorizirati kao kulturno-turističku atrakciju Labina.
(Tekst i foto: Dijana Muškardin)


21.11.2018. Održana javna konferencija Mladi Europljani: budući ambasadori odgovornog i održivog kulturnog turizma Danas je u polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin održana javna konferencija Mladi Europljani: budući ambasadori odgovornog i održivog kulturnog turizma u sklopu trećeg sastanka projektnih partnera projekta ATRIUM PLUS, koji se danas i sutra održava u Labinu.
Konferenciju je otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Labina Federika Mohorović Čekada naglasivši važnost projekta ATRIUM PLUS za sve projektne partnere. Povezivanje gradova sa zajedničkom prošlošću vodi ka zajedničkom iskorištavanju potencijala u turističke svrhe. Cilj je prezentacija prošlosti na vrlo informirani, etički i kritički način, a veoma je važno da najmlađim posjetiteljima ovakvim pristupom omogućimo da postanu odgovorni i informirani turisti, zaključila je Mohorović Čekada. Projektnim partnerima zaželjela je ugodan boravak i uspješan rad u Labinu.
Prvo predavanje održala je  Cristina Vallicelli, voditeljica projekta ATRIUM PLUS u timu vodećeg partnera Grad Forli.  Predavanjem o  projektnim ciljevima i rezultatima naglasila je kako se u ime Grada Forlia i u ime predsjednika Atrium kulturne rute Vijeća Europe zahvaljuje Gradu Labinu na organizaciji ovakvog velikog događaja. Smatra kako će ciljevi projekta ATRIUM PLUS biti od strateške važnosti za daljnji razvoj ATRIUM Rute čiji je Labin član od samog njezinog osnivanja 2013. godine. Ovaj projekt mnogo znači za Forli, a vjerujem jednako tako i za Labin jer pruža mogućnost zajedničke suradnje na području bolje dostupnosti arhitektonskog nasljeđa široj publici. – zaključila je Vallicelli.
O arhitekturi kao obrazovnom alatu, zanimljivo predavanje održao je profesor Ulisse Tramonti, sa Sveučilišta u Firenzi, predsjednik znanstvenog odbora kulturne rute ATRIUM. Irina Belušić Maggi, voditeljica projekta ATRIUM PLUS projektnog tima Grada Labina, održala je predavanje na temu uloge Grada Labina unutar projekta ATRIUM PLUS te predloženog lokalnog itinerera.  Objasnila je kako je racionalistička arhitektura Podlabina sagrađena u prvoj polovici 20. stoljeća, a posebice industrijska zona Pijacala, te određeni urbani sklopovi, spomenici i građevine iz poslijeratnog razdoblja, zauzimaju posebno mjesto u kolektivnoj svijesti lokalnog stanovništva Labina, a  kako projekt ATRIUM PLUS predstavlja za Labin dobru priliku za formiranje, odnosno nadopunjavanje postojećeg lokalnog i transnacionalnog itinerera za posjetitelje.
Grad Labin je unutar projekta odgovoran za provedbu dva radna paketa: Komunikacija i kapitalizacija aktivnosti, te Testiranje kulturno-turističkih itinerera sa pilot-školama.
Prezentaciju o iskustvima učenika i perspektivi projekta ATRIUM PLUS na lokalnoj razini održala je profesorica Dijana Muškardin iz Srednje škole Mate Blažine: Experience with students and Local ATRIUM PLUS itinerary perspectives OVDJE!

O projektu
ATRIUM PLUS se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. te predstavlja nastavak projekta ATRIUM, koji je proizveo niz korisnih alata kao što su digitalni katalog, priručnik za pametno upravljanje arhitekturom totalitarnih režima, smjernice za obnovu moderne arhitekture. Projekt je kulminirao uspostavom prve kulturne rute, koju je potvrdilo Vijeće Europe u travnju 2014., posvećenoj disonantnoj i tzv. “neugodnoj baštini“. ATRIUM PLUS namjerava kapitalizirati postignuća ATRIUM-a suočavanjem s izazovom koji je otvoren za sve institucije i zainteresirane dionike: da Kulturna ruta postane kulturno-turistička atrakcija.
Ovaj će cilj biti proveden kroz nekoliko dobro definiranih aktivnosti:
1) Definiranje i provedba zajedničke informacijske strategije i akcijskog plana za posjetitelje koji se sastoje od unificiranih putokaza i informativnih ploča te promotivnih digitalnih i tiskanih materijala (brošure, letci), koji sadrže korisne informacije o mjestima, zgradama, spomenicima, događajima vezanim za baštinu, kako bi se ponudili dobro dizajnirani itinereri 1900-ih;
2) Definiranje i provedba prekograničnog tečaja za turističke vodiče namijenjenog stručnim vodičima i građanima koji su voljni surađivati u ostvarivanju ove specifične baštine, zasnivajući na takozvanim "gradskim šetnicama" iskustvima koja proizlaze iz FARO Konvencije Vijeća Europe. Budući da je ta baština proizašla iz totalitarnih režima koji su izazvali strašne tragedije stanovništvu tijekom XX. stoljeća, turistički vodiči je moraju prezentirati posjetiteljima (pogotovo najmlađima) na vrlo informirani, etički i kritički način.
3) Pokretanje prekograničnog programa studijskih posjeta koji uključuju škole koje se nalaze u gradovima / područjima uključenim u projekt ATRIUM PLUS kako bi se testirao kulturno-turistički potencijal arhitekture i sjećanja povezanih s totalitarnim režimima 1900-ih i educiranje nove generacije kako bi postali odgovorni i informirani turisti budućnosti.
Nositelj projekta je Grad Forli, a partneri Grad Labin, Sveučilište u Zadru, Grad Bari, te Grad Ferrara. Proračun za Grad Labin iznosi 126.869,00 €, dok bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 107.838,65 €. Projekt traje od 1.1.2018. do 30.6.2019.
Poveznice:
Održana javna konferencija Mladi Europljani: budući ambasadori odgovornog i održivog kulturnog turizma - www.labin.hr

16.11.2018. Najava konferencije „Mladi Europljani: budući ambasadori odgovornog i održivog kulturnog turizma“ Javna konferencija „Mladi Europljani: budući ambasadori odgovornog i održivog kulturnog turizma“ u sklopu trećeg sastanka projektnih partnera projekta ATRIUM PLUS (Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem PLUS), financiranog iz programa INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA, održat će se u srijedu 21.11.2018. u 10.00 sati, u prostorima polivalentne dvorane Gradske knjižnice Labin.
Preuzimanje:
ATRIUM PLUS Konferencija Labin - pdf
ATRIUM PLUS Agenda DISSEMINATION EVENT LABIN - pdf

 


14.11.2018. Edukacija „Kako se nositi sa neprikladni nasljeđem“, Forli (Italija)  1. 10. - 3. 10. 2018. U sklopu projekta ATRIUM PLUS održana je u Forliju edukacija za  povjesničare, nastavnike, turističke vodiče i turističke operatere.  Na edukaciji su sudjelovale voditeljica projekta Atrium plus Grada Labina Irina Belušić Maggi i profesorica povijesti Dijana Muškardin.

Edukacija je održana prema predviđenom hodogramu, a sadržavala je predavanja, terenski rad i aktivno sudjelovanje u radionicama. Također svi su sudionici informirani o iskustvima koja proizlaze iz FARO Konvencije Vijeća Europe te primjeni metodologije za implementaciju postojeće „nepoželjne“ baštine.


(Tekst i foto: Dijana Muškardin)
Preuzimanje:
Hodogram edukacijei u Forliju - pdf
Poveznice:
Gradu Labinu odobreno više od 800.000 kn bespovratnih sredstava u sklopu projekta ATRIUM PLUS - www.labin.hr
Projekt ATRIUM PLUS - www.labin.hr
Kultura, povijest: Podlabin - www.rabac-labin.com
Kulturna ruta ATRIUM - www.atriumroute.eu
O kulturnim rutama  i njihovoj osnovnoj ideji i sadržajima - www.coe.int/en/web/cultural-routes
Udruga ATRIUM - www.labin.hr