naslovna > Kurikulum > Dopunski rad

Dopunski rad

Dopunski rad –  dopunski rad za učenika koji na kraju nastavne godine ima zaključene jednu ili dvije negativne ocjene. Trajanje dopunskoga rada (ne kraće od 10 i dulje od 25 sati po predmetu). Učenik koji ostvari očekivane ishode - prolazna ocjena ili se upućuje na popravni ispit krajem šk. god. - najkasnije do 25. kolovoza: Polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je konačna.
Više: Organizacija dopunskog rada u srednjoškolskim ustanovama 2015. - mzos    Organizacija dopunskog rada u srednjoškolskim ustanovama - pdf

Dopunska nastava – individualizirani oblik rada u skupinama za učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha (Državni pedagoški standard, 2008.).
Dodatna nastava – individualizirani oblik rada za potencijalno darovite učenike (Državni pedagoški standard, 2008.).
Škola otkriva, prati i potiče učenike koji u nekim nastavnim predmetima ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni predmet te organizira dodatnu nastavu prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola organizira dopunsku nastavu.
Više: Školski i strukovni kurikulum  - ssmb.hr

Šk. g. 2018.-2019.

17.6.2019. Raspored dopunskog nastavnog rada za šk.g. 2018./2018. nalazi se u holu škole.

Šk. g. 2017.-2018.

22.5.2018. Raspored dopunskog rada za završne razrede školska godina 2017./2018.  OVDJE!

Šk. g. 2016.-2017.

Dopunski rad za nezavršne razrede školska godina 2016./2017. Predmetni nastavnici i razrednici obavijestili su učenike koji su upućeni na dopunsku nastavu na sjednicam razrednih vijeća na kraju nastavne godine održnima 19.6.2017. Respored se ujedno nalazi na oglasnoj ploči u holu.

Šk. g. 2015.-2016.

Dopunski rad za nezavršne razrede školska godina 2015./2016.
14.6.2016. Raspored dopunskog rada po profesorima  
Eler Diminić - pdf   Višnja Šverko - pdf   Iva Knežević - pdf  Ticijana Šumberac - pdf   Laura Kokot - pdf   Đani Žufić - pdf   Dean Blašković - pdf   Julija Štemberga - pdf    Nedeljko Mandić - pdf    Sanja Gregorinić - pdf    Vesna Tupac Prosen - pdf   Miladin Popović - pdf

Dopunski rad za završne razrede školska godina 2015./2016. 
20.5.2016. Raspored dopunskog rada  - pdf     Dopunska i dodatna nastava 2015.-2016. - pdf  

Šk. g. 2014.-2015.

Dopunski rad za nezavršne razrede školska godina 2014./2015.
23.6.2016. Raspored dopunskog rada 

Prijedlog termina dopunske nastave za II.f razred iz matematike – prof. Nedeljko Mandić
23.6.2015. utorak  10:00-11:30
29.6.2015. ponedjeljak  8:00-9:30
30.6.2015. utorak 10:00-11:30
01.7.2015. srijeda  8:00-9:30
02.7.2015. četvrtak 8:00-9:30
Prijedlog termina dopunske nastave za I.e razred iz fizike – prof. Nedeljko Mandić
23.6.2015. utorak  8:00-9:30
29.6.2015. ponedjeljak  10:00-11:30
30.6.2015. utorak 8:00-9:30
01.7.2015. srijeda 10:00-11:30
02.7.2015. četvrtak 8:00-9:30
Prijedlog termina dopunske nastave za:
I.o, III.o, III.f, I.d, II.e razred iz matematike – prof. Roberta Germin Mileta
I.f, III.e razreda iz matematike – prof. Đani Žufić
II.o, I.e, II.d, II.t, I.ams razreda iz matematike – prof. Ticijana Šumberac
Petak  19.06.2015.        od 8,00 do 10,20
Utorak 23.06.2015.        od 10,45  do 13,15
Srijeda 24.06.2015.       od 8,00  do 10,20
Ponedjeljak  29.06.2015.od 8,00 do 9,30 provjeravanje gradiva
Prijedlog termina dopunske nastave za II.e razred iz engleskog jezika – prof. Karla Golja Milevoj
Utorak  23.6.2015. -  08,00-10,25 (3 sata)
Srijeda  24.6.2015. - 10,45- 14,00 (4 sata)
Petak    26.6.2015. - 10,45-12,20 (2 sata)
Utorak  30.6.2015.  -  08,00-8,45 (1 sat)
Prijedlog termina dopunske nastave za I.o, I.e razred iz informatike – prof. Eler Diminić
Petak   19.06.2015.           11:00-13:20
Utorak  23.06.2015.            08:00-10:20
Srijeda  24.06.2015.           11:00-13:20
Ponedjeljak  29.06.2015.     11:00-12:30
Prijedlog termina dopunske nastave za I.d razred iz hrvatskog jezika – prof. Ana Paliska
Utorak  23.6.2015.     - 8:00 -11.00
Srijeda  24.6.2015.    - 8:00 -11,00
Petak    26.6.2015.    - 8:00 -10,00
Prijedlog termina dopunske nastave za II.d razred iz  računovodstvo – prof. Orijana Tenčić
Utorak      23.6.2015.       08,00-10,20
Srijeda      24.6.2015.      11,00-12,30
Petak        26.6.2015.      08,00-09,30
Ponedjeljak 29.6.2015.    10,00-11,30
Srijeda      01.7.2015      08,00-10,20
Prijedlog termina dopunske nastave za II.as razred iz tehnologija strojarskih instalacija – prof. Elvis Miletić
Utorak      23.6.2015.      8,00-10,20
Srijeda      24.6.2015.     8,00-10,20
Ponedjeljak 29.6.2015.    8,00-9,30
Četvrtak      02.7.2015     8,00-9,30
Prijedlog termina dopunske nastave za  I.ams, III.e razred iz engleskog jezika – prof. Anka Dundara
Petak   19.06. u 10,20
Prijedlog  termina dopunske nastave za III.e, II.as razred iz električnih strojeva – prof. Miladin Popović
Petak   19.06. u 12,30
Prijedlog  termina dopunske nastave za II e  razred iz osnova elektrotehnike – prof. Milivoj Crvak
Petak   19.06. u 8,00
6.05.2015. Uvođenjem dopunskog rada na temelju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju… Školski je odbor 06.05.2015. donio odluku o izmjenama kalendara rada u Godišnjem planu i programu tako da će se: Sjednice razrednih vijeća na kraju nastavne godine za završne razrede 22.05.2015., a dopunski rad 25.05.-03.06. 2015.
Dopunski rad za završne razrede:

Prijedlog rasporeda produžne nastave za IV.em razred iz matematike - prof. Đani Žufić:
Ponedjeljak, 25.05.2015. -  2. i 5. sat; Srijeda, 27.05.2015. - 1. i 3. sat; Četvrtak, 28.05.2015. - 2. sat; Petak, 29.05.2015. - 1. sat; Ponedjeljak, 01.06.2015. - 2. i 5. sat; Srijeda, 03.06.2015. - 1. i 3. sat. Učionica IV.em (br. 69)
Prijedlog termina dopunske nastave za III.ams i IV.e iz engleskog jezika - prof. Karla Golja Milevoj:
Ponedjeljak, 25.05.2015. - 1., 2., 3., 4. sat  (*N.K. umjesto 4. sata - 7. sat); Četvrtak, 28.05.2015. - 1., 2., 3., 4., 6., 7. sat. Kabinet stranih jezika.
Prijedlog termina dopunske nastave za III.ams iz matematike - prof. Ticijana Šumberac:
Ponedjeljak, 25.05.2015. -  5., 6. i 7. sat; Utorak, 26.05.2015. - 1., 2, 4. sat; Srijeda, 27.05.2015. - 5. i 6. sat; Četvrtak, 28.05.2015. - 1. i 3. sat. Kabinet matematike.
Prijedlog termina dopunske nastave za IV.em iz elektromotornih pogona - prof. Miladin Popović:
Ponedjeljak, 25.05.2015. -  4. sat; Srijeda, 27.05.2015. - 1. i 4. sat; Četvrtak, 28.05.2015. - 4., 5., 6., 7. sat; Petak, 29.05.2015. - 1., 2., 3. sat; Učionica br. 5.
 
Dopunska nastava se organizira za učenike koji nisu na redovnoj nastavi bili u mogućnosti savladati gradivo. Toj skupini pripadaju npr. učenici s teškoćama u razvoju, učenici sa manjkavim predznanjem, učenici za koje se pokazalo da dio gradiva nisu savladali. Učenici mogu pohađati dopunsku nastavu tijekom cijele godine ili po potrebi u dogovoru s nastavnikom. Obično se održava 1 sat tjedno i oblik nastave koju nastavnik koristi je isključivo individualni rad. Grupu dopunske nastave čini najviše 10 učenika. Ne postoji program koji propisuje Ministarstvo, niti se ovaj rad ocjenjuje.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji na redovnoj nastavi pokazuju izrazito zanimanje za predmet, koji posjeduju mogućnosti koje se mogu još više razviti intenzivnim radom, tj. za tzv. napredne učenike. Učenici mogu pohađati dopunsku nastavu tijekom cijele godine ili po potrebi u dogovoru s nastavnikom. Grupu dopunske nastave čini najviše 10 učenika. Ne postoji program koji propisuje Ministarstvo, niti se ovaj rad ocjenjuje. Uobičajeno je da se učenici na toj nastavi pripremaju za natjecanja, ali treba imati na umu da sudjelovanje na natjecanjima nije jedini cilj dodatne nastave.
Osobna karta škole - ssmb.hr
Fotogalerija: