naslovna > Međunarodni projekti > Škola za okoliš-School Environment 2018.

Škola za okoliš - School Environment - Scuola per l'ambiente


Osobna karta projekta Škole za okoliš - pdf
Škola za okoliš - School Environment - Scuola per l'ambiente do 2018. - ssmb.hr
Područje rada: Zaštita okoliša i održiv razvoj
Cilj projekta: Omogućiti učenicima suvremene načine za stjecanje znanja  i samoobrazovanje kao pretpostavku njihovog uspješnog studija ili rada. Omogućiti učenicima da sami vrednuju postignute rezultate (samoocjenjivanje). Omogućiti učenicima da rezultate svoga rada prezentiraju široj društvenoj zajednici. Uključiti što više zainteresiranih učenika kako bi senzibilizirali ekološku svijest kod mladih ljudi. Približiti učenike prirodi kako bi shvatili važnost zaštite i očuvanja prirodne baštine. Približiti učenicima razne tehnologije kako bi shvatili da je moguće ostvariti suživot tehnologije i prirode. Omogućiti učenicima rad na terenu kako bi istraživanjima stjecali znanja. Omogućiti učenicima vezu sa svijetom (internet) kako bi razmjenom podataka shvatili važnost očuvanja okoliša globalno. Omogućiti učenicima kvalitetno provođenje slobodnog vremena u okviru društveno korisnog rada.
Projektni tim: Čeda Perko, dipl. ing. agronomije; Olivera Tadić, dipl. ing. kemijske tehnologije, mentor; Čedomir Ružić, prof., ravnatelj; Sandra Juran, prof. kemije i biologije, savjetnik; Karmen Diminić Milevoj, prof. geografije, mentor.

Šk. g. 2017.-2018.

23.4.2018. Dan planeta Zemlje 2018. učenici SŠMB-a obilježili nizom aktivnosti Učenici III.o i III.f su o okviru izborne nastave kemije izradili makete zabavnog parka tematski povezanog s okruženjem u kojem žive i obrazložili svoju viziju razvoja Labina u skladu s održivim razvojem a učenici I.o,f razreda gimnazije su bili „Šumski detektivi“ sa zadatkom da fotografiraju njima najljepše detalje (tajnim glasovanjem izabrani najuspješniji uradci). 2. U okviru međunarodnog projekta „CLEAN UP MED“ učenici III.o i III.f u okviru izborne nastave kemije prema protokolu European Directive about Marine Strategy verificirali su onečišćenje plaže MASLINICA u Rapcu i svoje su rezultate poslali udruzi LAGAMBIENE, Italija koja vodi ovaj projekt. 3. U okviru svjetskog projekta „LET'S DO IT“ pod vodstvom „ZELENE ČISTKE“ i udruge „ŽMERGO“ učenici II.o i II.f su kartirali i mapirali na svjetsku kartu 50-tak divljih deponija na području Labinštine. 4. Učenici svih razreda 14.travnja su se pridružili u akciji „Marš za znanost“  dajući svoj doprinos protiv zaostajanja u promišljanju ublažavanja posljedica klimatskih promjena i održivog razvoja.  IZLOŽBOM u učionici kemije prikazali su sve svoje aktivnosti s ciljem podizanja ekološke svijesti i shvaćanja važnosti očuvanja okoliša. Kruna svih aktivnosti je bilo glasovanje na svjetskoj razini PROTIV uporabe plastičnih vrećica. Voditeljica svih aktivnost bila je nastavnica kemije Olivera Tadić.
Preuzimanje:
Dan planeta Zemlje 2018. - pdf

 

Detaljnije Škola za okoliš - School Environment - Scuola per l'ambiente do 2018. OVDJE!