naslovna > Kurikulum > Izvannastavne aktivnosti

Izvannastavne aktivnosti

Izvannastavna aktivnost – oblik aktivnosti koji škola planira, programira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje. (Državni pedagoški standard, 2008.)

U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika. Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje obveza u školi.

Detaljnije o Izvannastavnim aktivnostima u Školskom i strukovnom kurikulumu www.ssmb.hr/136/skolski-i-strukovni-kurikulum

OBRAZAC Pregled rada izvannastavnih aktivnosti - doc
OBRAZAC Pregled rada dopunske i dodatne nastave - doc

Popis grupa Voditelji
Grupa za hrvatski jezik Mirjana Cvijin, Gordana Poldrugovac, Ana Paliska, Branka Komljenović
Grupa za engleski jezik Anka Dundara, Tatjana Buršić, Višnja Šverko, Karla Golja Milevoj
Grupa za njemački jezik TREFF Elviana Frančula Tenčić i Vesna Petrović
Grupa za talijanski jezik Elviana Frančula Tenčić, Leana Licul
Grupa za vjeronauk Hrvoje Bolfan
Dramske radionice FLACIUS i ARCOBALENO Čedomir Ružić, Marinela Benažić i Amneris Ružić (vanjski suradnici)
Povijesna grupa Dijana Muškardin
Matematička grupa Đani Žufić, Roberta Germin Mileta, Vesna Tupac Prosen, Ticijana Šumberac
Fizikalna grupa Nedeljko Mandić
Kemijska grupa Mira Hrvatin, Olivera Tadić
Biološka grupa Sandra Juran
Školsko sportsko društvo DUGA: rukomet, mali nogomet, kros Ljiljana Štingl, Julia Štemberga
GLOBE grupa Mira Hrvatin, Čeda Perko, Karmen Diminić Milevoj, Čedomir Ružić, Nedeljko Mandić,
Olivera Tadić
GASTRO grupa Dorjano Mohorović, Nevio Gašparini
Grupa elektrotehničara Milivoj Crvak
Grupa instalatera grijanja i klimatizacije Elvis Miletić
Mladi tehničari – robotika Ivica Komadina
Grupa za elektroniku i senzoriku Đani Brajković
Grupa za elektromehaničare Alen Šestak, Davor Franković
Informatička grupa Eler Diminić
Grupa za digitalnu elektroniku Ivica Komadina

Preuzimanje:

Izvannastavne aktivnosti 2016.-2017. - pdf

Izvannastavne aktivnosti 2015.-2016. - pdf

Izvannastavne aktivnosti 2012.-2013. - pdf

Izvannastavne aktivnosti 2011.-2012. - pdf

Izvannastavne aktivnosti 2010.-2011. - pdf

 

Fotogalerija:

Javna i kulturna djelatnost - ssmb.hr