naslovna > Područja rada i programi > Elektrotehnika i računalstvo 2017.

Elektrotehnika i računalstvo


             elektrotehničar                           elektromehaničar


KADA ODABRATI ČETVEROGODIŠNJU STRUKOVNU ŠKOLU ZANIMANJE ELEKTROTEHNIČAR?
Program elektrotehnike omogućava vam stjecanje općeg obrazovanja iz matematike i prirodoznanstvenih područja te širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike. Ukoliko imate interes za zanimanje elektrotehničara ili želite nastaviti školovanje na elektrotehničkom ili srodnom tehničkom fakultetu, elektrotehnika je za vas pravi izbor.
KADA ODABRATI TROGODIŠNJE STRUKOVNO ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR?
Ukoliko u školi želite steći kompetencije, vještine i navike kojima se pripremate za rad i zaposlenje, izbor zanimanja u trogodišnjim programima pravi odabir. Nastavak obrazovanja je moguć u četverogodišnjem programu i veleučilištima.
Detaljnije Školski i strukovni kurikulum - pdf

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO 2009.-2017. - ssmb.hr

Šk.g. 2017.-2018.

19.6.2018. SŠMB - ustanova za strukovno obrazovanje s potencijalom i najvećom razinom spremnosti za imenovanje RCK-om (Regionalnim centrom kompetentnosti) Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti za čije je opremanje osiguralo milijardu kuna iz EU fondova. Misao vodilja je da se neke od postojećih strukovnih škola imenuju Regionalnim centrima kompetentnosti (dalje u tekstu: RCK) koji će predstavljati mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitoga strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja, kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja. Planirano je osnovati do 25 regionalnih centara kompetentnosti diljem Hrvatske poštujući pri tome područnu zastupljenost, ravnomjerni regionalni razvoj, potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete kao i potrebu za optimalni broj centara s obzirom na broj polaznika, ustanova za strukovno obrazovanje te potrebe tržište rada.
U ovoj fazi, imenovanje RCK-a bilo je usmjereno na sektore turizma i ugostiteljstva, strojarstva, elektrotehnike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, poljoprivrede i zdravstva uzimajući u obzir nacionalne/regionalne prioritete i potrebe tržišta rada. Strukovne škole grupirane su u 5 regija pri čemu je Istarska županija pridružena Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Zadarskoj županiji. Odlukom je definirano da se za RCK predlažu ustanove za strukovno obrazovanje s izrazitim potencijalom, koji se procjenjuje temeljem definiranih parametara. Nakon provedenog bodovanja, u navedenoj regiji, Srednja škola Mate Blažine Labin visoko je pozicionirana u obrazovnom podsektoru Elektrotehnike. Stoga je Istarska županija kao osnivač odlučila predložiti našu školu za RCK u obrazovnom podsektoru elektrotehnike, nakon čega je izrađen razvojni plan za petogodišnje razdoblje.  Plan se temelji na jačanju suradnje s dionicima gospodarskog sektora, ali i obrazovnim ustanovama, visokim učilištima, institutima, znanstvenim centrima izvrsnosti i međunarodnim centrima, što je potkrijepljeno zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji.
Suradnja će se realizirati kroz korištenje svih resursa RCK-a za potrebe strukovno-teorijske nastave i učenja temeljenog na radu, kroz kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika, uvođenje novih tehnologija u nastavni proces, kontinuiranu modernizaciju strukovnih kurikuluma sukladno potrebama tržišta rada poštujući pri tome metodologiju HKO-a, zajedničku projektnu djelatnost, promidžbene aktivnosti, provedbu raznih seminara i stručnih skupova i slično.
Obrazovanje koje će se provoditi u RCK-i bit će usmjereno na učenike, studente, odrasle polaznike, nastavnike i mentore kod poslodavaca, zaposlene i nezaposlene kojima će se omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama u posebno prilagođenim programima s ciljem njihova socijalnog uključivanja. Temeljna obilježja RCK-a su inovativni modeli učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice. Škola se posebno fokusirala na područje elektroenergetike obzirom na dugogodišnju tradiciju usmjerenosti lokalnog gospodarstva u tom području, te desetljeća pripremanja i obrazovanja kadrova koja su pratila promjene tehnologije dokaz su spremnosti na preuzimanje odgovornosti za unaprjeđenje postojećih programa i uvođenje novih kurikuluma kroz učenje temeljeno na radu.
RCK-i, svojim resursima, izvrsna su prilika za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja u cijeloj regiji te daju priliku svim učenicima da steknu kompetencije sukladno potrebama tržišta rada, ali i nastavak obrazovanja.
Detaljnije u nastavku:

SŠMB - ustanova za strukovno obrazovanje s potencijalom i najvećom razinom spremnosti za imenovanje RCK-om - pdf


23.5.2018. Učenici SŠMB-a ponovno posjetili CAREL ADRIATIC na Vinežu Dana 16.5.2018. učenici II.as razreda (elektromehaničari i instalater-monteri) u pratnji nastavnika Elvisa Miletića, Valtera Veselice i Sanjina Šumberca posjetili su tvornicu električnih uređaja Carel Adriatic u industrijskoj zoni na Vinežu. Učenicima je prezentiran način rada tvornice, proizvodi te projekti koje provode. Nakon kratke prezentacije učenici su razgledali proizvodni proces unutar tvornice uz stručno vodstvo voditelja proizvodnje.
(Tekst i foto: Sanjin Šumberac)


29.3.2018. "DANIMA STRUKOVNIH NASTAVNIKA" ZAPOČELA REFORMA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU  U Opatiji se od 26. do 28. ožujka 2018. godine u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održao najveći skup strukovnih nastavnika u Republici Hrvatskoj. Temelj uspješnog i efikasnog strukovnog obrazovanja je u motiviranim, stručnim,  modernim te, u skladu s vremenom prilagodljivom, strukovnim  nastavnicima. Gotovo 500  nastavnika imalo je prigodu, kroz trodnevni rad, upoznati se s novinama u strukovnom obrazovanju, razmijeniti svoja i čuti međunarodna iskustava te se sektorski usavršavati. Konferenciju je u ime ministrice Blaženke Divjak otvorio pomoćnik ministrice Vlado Prskalo.
Skup je okupio 550 sudionika, 50 predavača, a u tri dana održano je ukupno 48 predavanja i radionica.
Jedan od prioritetnih ciljeva Dana je zadovoljiti potrebe  nastavnika strukovnih predmeta da se poboljšaju njihove profesionalne kompetencije i ojačaju kapaciteti kako bi mogli primjereno odgovoriti promijenjenim društvenim odnosima u suvremenomu svijetu i novom informacijsko-  tehnološkom razvoju, a sve u skladu s konceptom cijelo životnog učenja.
U tri dana održavanja događanja nastavnici su imali prigodu slušati različita predavanja istaknutih stručnjaka i predavača unutar svakog obrazovanoga sektora, kao i priliku povezati se s drugim nastavnicima te razmijeniti ideje vezane uz njihove sektore i/ili područja rada.
Prezentirane su najnovije ekspertize iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a događaj je istodobno poslužio kao odlična prilika da se još jednom naglasi važnost i uloga strukovnih nastavnika te promovira sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao jedan od ključnih razvojnih alata u stvaranju modernog i snažnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj.      
Na plenarnim predavanjima obrađene su sljedeće teme:
Y i X generacija:Implikacije za  obrazovnu praksu-prof.dr.sc.Majda Rijavac
Individualizirani odgojno-obrazovni programi usmjereni na ishode učenja u strukovnom obrazovanju-prof.dr.sc.Zrinjka Stančić
Kurikularna reforma u strukovnom obrazovanju-Vesna Anđelić viša stručna  savjetnica ASOO
Strukovna natjecanja po uzoru na WorldSkills-Renato Barišić i Silvio Papić    
Reforma strukovnog obrazovanja u Finskoj-Minna Strom                      
Ovaj važan događaj realizira se u okviru ESF-ova projekta Agencije „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“, čija je vrijednost više od 11 milijuna kuna, a predstavlja tek jednu od niza aktivnosti koje se planiraju provesti u 2018. i 2019. godini za strukovne nastavnike.
Sva predavanja mogu se naći na ovom OVDJE!
Poveznica:
"DANIMA STRUKOVNIH NASTAVNIKA" ZAPOČELA REFORMA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU - asoo.hr

29.3.2018. Završena EKO-AKCIJA 2018. elektrotehničara i elektromehaničara SŠMB-a na rabačkim plažama Aktiv elektrotehnike Srednje škole Mate Blažine Labin ima dugogodišnju tradiciju organiziranja i provođenja ekoloških akcija uoči početka turističke sezone u Rapcu u kojima sudjeluju učenici elektro zanimanja. Ova ekološka akcija obuhvaća čišćenje svih rabačkih plaža od prve u Maslinici do posljednje plaže Prižinje, a s ciljem poticanja ekološke svijesti kod mladih te očuvanja i zaštite okoliša. Pokrovitelj ove hvalevrijedne akcije je Turistička zajednica Grada Labina, prijevoz učenika omogućuje Autotrans d.o.o. a odvoz otpada komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o.

Prvog dana eko-akcije, 21.03.2018., sudjelovali su učenici trećeg razreda elektrotehničara u pratnji nastavnika Alena Šestaka i Sanjina Šumberca. Očišćen je veći dio plaže u Maslinici. Vrijedne ruke ovih dečkiju i jedne djevojke u razredu nije mogla zaustaviti niti olujna bura.  Drugog dana, 22.03.2018., u eko-akciji su sudjelovali učenici trećeg razreda elektromehaničara u pratnji nastavnika Alena Šestaka. Malo složnih ruku radilo je na čišćenju plaže St. Andrea na kojoj se nakupilo 26 vreća lišća i raznih otpadaka.

Trećeg dana, 23.03.2018., učenici četvrtog razreda elektrotehničara u pratnji nastavnika Davora Frankovića i Alena Šestaka su bili aspoređeni u dvije grupe i čistilo se na potezu od svjetionika do rive te drugi dio plaže u Maslinici.
26.03.2018., u četvrtom i posljednjem danu ovogodišnje eko-akcije sudjelovali su učenici drugog razreda elektrotehničara u pratnji nastavnika Alena Šestaka i Sanjina Šumberca. Raspoređeni u dvije grupe čistilo se na potezu od plaže Prižinja pa sve do svjetionika. Nakon svih obavljenih akcije organizirana je okrijepa za sve.
Preuzimanje:
Fotodokumentacija - pdf


16.11.2017. Predstavnice tvrtke ROCKWOOL ADRATIC iz Potpićana
posjetile SŠMB U posjetu našoj školi došle su predstavnice tvrtke ROCKWOOL Adriatic – Potpićan Smiljana Hrvatin, Maja Suljić i Anđelka Toto Ormuž. Tema sastanka bila je nastavak suradnje u cilju još boljeg povezivanja ove tvornice kamene vune s našom obrazovnom ustanovom, iI to prije svega kroz organiziranje stručne prakse za učenike strukovnih usmjerenja Srednje škole Mate Blažine, a koja je sastavni dio stručne nastave.
Tvrtka ROCKWOOL Adriatic uvijek je otvorena za posjete učenika proizvodnom pogonu kako bi mogli uživo vidjeti ono o čemu kroz teoriju prolaze kroz školovanje te na taj način bili spremniji za tržište rada.  Tvrtka ROCKWOOL Adriatic godinama podržava i financijski podupire važne projekte naše škole i naših učenika, na čemu su im se predstavnici SŠMB-a zahvalili uručivanjem Zahvalnice i suvenira povodom 70. obljetnice Škole.
Na sastanku su ispred Škole bili ravnatelj Čedomir Ružić te nastavnici Davor Franković, Elvis Miletić i Čeda Perko.


26.9.2017. Sastanak gradonačelnika Valtera Glavičića s predstavnicima tvrtke Carel Adriatic i Škole
Dana 21.9.2017. upriličen je u srednjoj školi susret gradonačelnika Grada Labina Valtera Glavičića i njegove zamjenice Federike Mohorović Čekada te ravnatelja Srednje škole Mate Blažine sa njegovim suradnicima s predstavnicima Carel Adriatica na čelu sa njihovim izvršnim direktorom Pietrom Rossatom.
Na sastanku se razgovaralo o modalitetima konkretnije suradnje između Carela-Škole-Grada, te je dogovoreno sljedeće:
1. Carel će primiti nekoliko učenika Srednje škole Mate Blažine na praktičnu nastavu u njihovm postrojenju na Vinežu, a organizirat će se posjete učenika elektrotehničke, elektromehaničarske i strojarske struke tvrtki u Labinu i Padovi kako bi se detaljno upoznati  sa proizvodnim procesom.
2. Carel će organizirati Dane otvorenih vrata kako bi senzibilizirali i upoznaoli javnost sa proizvodnim mogućnostima i njegovim potrebama na tržištu rada
3. Carel će za učenike i nastavnike organizirati u srednjoj školi predstavljanja njihovog proizvodnog procesa
4. Dogovorit će se  sastanak u Generalnom konzulatu Republike Italije u Rijeci kako bi se u srednjoj školi uvelo učenje talijanskog jezika elektrotehničare, elektromehaničare i strojare kroz fakultativnu nastavu već od iduće školske godine
5. Zajednička prezentacija suradnje Carela-Grada-Škole na Radio Labinu.


30.6.2017. Elektrotehničari i strojari u posjeti talijanskoj tvrtki CAREL ADRIATIC d.o.o. Profesori elektrotehničkog i strojarskog aktiva na čelu s ravnateljem posjetili su 28.6.2017. tvornicu CAREL u labinskoj industrijskoj zoni na Vinežu. Predstavljen im je od strane direktora Alberta Fasola profil, organizacija tvrtke, proizvodne lance kao i proizvode koji plasiraju. Novi proizvodni pogon koji zapošljava oko stotinjak radnika koristi suvremenu tehnologiju i moderni koncept, a proizvodi proizvode koji su konkurenti na evropskom tržištu. Pod stručnim vodstvom obavljeno je razgledavanje proizvodnog procesa koji se sastoji od automatizirane izrade elektroničkih pločica pa sve do montaže, ispitivanja i pakiranja gotovog proizvoda.

Prethodno su predstavnici tvrtke CAREL ADRIATIC d.o.o., izvršni direktor Pietro Rossato, direktor Alberto Fasolo i Ivana Mohorović, zadužena za ljudske resurse, posjetili Srednju školu Mate Blažine i to u dva navrata ove godine 1.6.2017. i 19.6.2017. sa ciljem razvijanja konkretnije suradnje. Predstavnici su istaknuli svoje potrebe za zapošljavanjem kadrova koji se obrazuju u SŠMB-u (elektrotehničara, tehničara za mehatroniku, alektromehaničara, instalatera-montera itd., mogućnosti profesionalnog usavršavanja naših nastavnika i učenika kao i mogućnosti financiranja studiranja u Italiji zainteresiranom nadarenom maturantu. S tim u vezi potpisat će se Pismo namjere o daljnjoj suradnji i održavanju tečajeva u labinskoj srednjoj školi. Razgledali su kabinete i opremu koju škola posjeduje te su bili oduševljeni koliko praktičnih vještina učenici savladavaju na laboratorijskim vježbama i praktičnom nastavom. Prezentirani su im završni radovi u usmjerenju elektrotehničar, tehničar za mehatroniku, elektromehaničar i instalater-monter.
Fotogalerija:
(Tekst: Davor Franković; Foto: Čedomir Ružić)
Poveznice:
Posjeta CARELU 2016. - ssmb.hr
CAREL Adriatic - carel.com
Suradnja tvornice Carel Adriatic i labinske Srednje škole - radiolabin.hr
Elektrotehničari i strojari labinske srednje škole u posjeti talijanskoj tvrtki CAREL ADRIATIC d.o.o. - 5portal.hr
ELEKTROTEHNIČARI I STROJARI U POSJETI TALIJANSKOJ TVRTKI CAREL ADRIATIC - labin.com


6.5.2017. Elektrotehničari SŠMB-a na 22. Danima otvorenih vrata HOLCIM-a Dana 5. svibnja 2017. učenici trećeg razreda elektrotehničara posjetili su tvornicu cementa u Koromačnu povodom 22. Dana otvorenih vrata. Učenici su uz planirane obilaske i radionice imali prilike i uz stručno vodstvo obići ključna postrojenja za razdiobu električne energije unutar tvornice.
(Teks i foto: Alen Šestak)


3.5.2017. Elektromehaničar Edi Buršić osvojio 6. mjesto na državnom natjecanju U Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi u Zagrebu od 26. do 28. travnja 2017. održalo se Državno natjecanje učenika u disciplini elektroinstalater/elektromonter. Na natjecanju je sudjelovao i naš maturant Edi Buršić (3.ams) pod mentorstvom nastavnika Alena Šestaka. U jakoj konkurenciji od 12 učenika iz 10 škola Edi Buršić osvojio je izvrsno 6. mjesto.
Fotogalerija sa natjecanja - esos.hr

3.5.2017. Samostalni rad Luke Silova na smotri radova elektrotehnike na FER-u Državna smotra radova elektrotehnike i računarstva održala se na FER-u Zagrebu 26.4.2017. a sudjelovalo je 30 škola sa 63 učenička rada. Našu školu je predstavljao maturant Luka Silov iz IV.em razreda s završnim radom "Misaona elektronička igra Master Mind" ili poznata kao "Bikovi i krave", pod mentorskim vodstvom nastavnika Ivice Komadine.

25.4.2017. Istarska regionalna energetska agencija održala predavanja i praktične vježbe iz područja obnovljivih izvora energije (IRENA) je u suradnji sa Srednjom školom Mate Blažine a u sklopu Energetskog tjedna Grada Labina organizirala dvije radionice, svaku u trajanju od četiri školska sata, koje su bile prilagođene za srednjoškolske i osnovnoškolske učenike. Radionicama je prisustvovalo 40-ak učenika Srednje škole Mate Blažine i osnovnih škola "Ivo Lola Ribar" i "Matija Vlačić", a fokusirale su se na korištenje solarne i geotermalne energije te su se provodile uz korištenje opreme koju je IRENA instalirala u prostore SŠMB-a kroz projekte IPA Adriatic CBC 2007-2013 prekogranične suradnje, SEAR i LEGEND.

Uz teoretska predavanja, učenicima je prikazan izvedeni sustav dizalice topline te su odrađene praktične vježbe na solarnoj elektrani. IRENA je vodila radionicu vezanu za korištenje geotermalne energije, a radionicu vezanu za korištenje solarne energije vodio je profesor Srednje škole Mate Blažine, Davor Franković.


12.4.2017. Marko Paliska 12. na državnom natjecanju iz osnova elektrotehnike Na Državnom natjecanju iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici održanom od 5. do 6.4.2017. u Kutini sudjelovao je Marko Paliska, učenik II.e razreda elektrotehnike SŠMB-a. Osvojio je 12. mjesto pod vodstvom mentora Milivoja Crvka, profesora elektrotehnike. Time se nastavlja višegodišnji niz uspjeha naših učenika i mentora iz područja elektrotehnike.


12.4.2017. Luka Silov 14. a Marijo Bugarin 18. na državnom natjecanju iz mehatronike Dana 4.4.2017. mehatroničari SŠMB-a pod vodstvom Ivice Komadine, profesora elektrotehnike, sudjelovali su na Državnom natjecanju učenika u natjecateljskoj disciplini Tehničar za mehatroniku u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu. Na natjecanje se prijavilo 11 škola s 22 učenika. Iz Istarske Županije sudjelovala je samo Srednja škola Mate Blažine s učenicima Lukom Silovom  i Marijom Bugarinom  iz IV.em razreda. Natjecanje je bilo iz područja Elektropneumatike i Programabilnih logičkih upravljača. Luka Silov je zauzeo 14., a Marijo Bugarin  18 mjesto. Ove godine zadatak je bio dosta zahtjevan tako da je samo jedan učenik stigao u potpunosti završiti praktični zadatak.


12.4.2017. Provedena ekološka akcija - EKO Rabac 2017. I ove su godine, krajem ožujka te početkom travnja, učenici Srednje škole Mate Blažine uspješno proveli akciju čišdenja rabačkih plaža. Akciju organizira i vodi aktiv elektrotehnike, a kao i ranijih godina pokrovitelj akcije je Turistička zajednica Grada Labina, kojoj se zahvaljujemo na suradnji te podršci. U provedenoj akciji sudjelovali su učenici elektro zanimanja i to drugi i tredi razredi elektromehaničara te tredi razred elektrotehničara. Nakon obavljenog čišdenja za sve učenike sudionike akcije bila je osigurana okrijepa, tj. sendvič i sok. Prijevoz učenika bio je organiziran redovnom autobusnom linijom Labin – Rabac na čemu se zahvaljujemo prijevoznom poduzeću Autotrans d.o.o.
(Tekst i foto: Alen Šestak)
Izvještaj sa EKO Rabac akcije - pdf


3.4.2017. Posjeta elektrotehničara SŠMB-a tvornici kamene vune Rockwool Dana 24.3.2017. učenici IV.em razreda (elektrotehničari i tehničari za mehatroniku) u pratnji svojih nastavnika Davora Frankovića, Ivice Komadine i Željka Ernečića posjetili su tvornicu kamene vune Rockwool. Učenicima je prezentiran način rada tvornice, te projekti koje provode. Nakon prezentacije učenici su u dvije grupe obišli tehnološki proces proizvodnje kamene vune od sirovine do gotovog proizvoda. Učenici su upoznati sa načinom rada elektroradione te su odradili nekoliko praktičnih vježbi.
Nakon obilaska provedena  je kratka provjera znanja gdje su učenici pokazali zavidno znanje.
(Tekst: Davor Franković)

 

Detaljnije na USEGP-Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta OVDJE!

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO 2009.-2017. OVDJE!