naslovna > Županijska stručna vijeća > MŽSV ravnatelja 2016.

Međužupanijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola


Prijava na stručne skupove - ettaedu.azoo.hr  

Šk. g. 2017.-2018.

20.12.2017. Najava stručnih skupova ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova za razdoblje siječanj-travanj 2018. Na mrežnim stranicama AZOO-a objavljeni su stručni skupovi za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova za razdoblje siječanj – travanj 2018. Za ovo razdoblje imamo dvije novosti u odnosu na dosadašnju praksu:
Stručni skup za nove ravnatelje u prvoj godini prvog mandata u siječnju (u Rijeci) bit će podijeljen na dva skupa. Prvi dan, 17. siječnja biti će organiziran samo za ravnatelje srednjih strukovnih škola, a 18. siječnja za sve ostale ravnatelje. Na te stručne skupove dobro došli su i svi ostali ravnatelji u prvom mandatu koji nisu odslušali ovaj prvi modul.
Skup koji će se održati 14. i 15. veljače u Opatiji (Hotel 4 opatijska cvijeta) organiziran je SAMO za ravnatelje srednjih strukovnih škola.
Veliki državni stručni skup za sve ravnatelje bit će također u Opatiji i to 20. i 21. ožujka. Dr.sc. Oleg Đaković će održat i jednu stručnu temu samo za voditelje ŽSV-a.
Navedeni stručni skupovi vidljivi su i na ETTAEDU stranici:
1. Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje:
Ravnatelji srednjih strukovnih škola RH u prvoj godini prvog mandata, kao i ravnatelji koji nisu odslušali ovaj modul - Vođenje i rukovođenje - tipične pogreške i propusti u radu
Školski menadžment/ravnatelji srednje škole - 17.01.2018. u 10:00 sati, Rijeka, Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, dr. sc. Oleg Đaković    
2. Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje    
Ravnatelji gimnazija, srednjih umjetničkih škola i učeničkih domova RH u prvoj godini prvog mandata, kao i ravnatelji koji nisu odslušali ovaj modul - Vođenje i rukovođenje - tipične pogreške i propusti u radu
Školski menadžment/ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova - 18.01.2018. u 10:00 sati, Rijeka, Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6,  dr. sc. Oleg Đaković        
3. Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje    
Uloga ravnatelja srednjih strukovnih škola u osuvremenjivanju strukovnog obrazovanja u RH. Skup je namijenjen ravnateljima srednjih strukovnih škola
Školski menadžment/ravnatelji srednje škole - 14.02.2018. u 10:00 sati, Opatija,  Hotel 4 opatijska cvijeta,   dr. sc. Oleg Đaković        
4. Stručni skupovi - Agencija za odgoj i obrazovanje    

Uloga ravnatelja u unapređivanju kvalitete rada školske/domske ustanove
Školski menadžment/ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova,  20.03.2018. u 10:00 sati, Opatija, Hotel Kvarner,  dr. sc. Oleg Đaković        
Poveznice:

Objavljen Katalog stručnog usavršavanja siječanj-travanj 2018. - azoo.hr


24.11.2017. Strukovno obrazovanje uspješno će se modernizirati  Na cjelodnevnoj konferenciji “Uloga škola u modernizaciji strukovnog obrazovanja”, održanoj u petak u Zagrebu u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), više od 90 posto ravnatelja hrvatskih strukovnih škola izrazilo je uvjerenje da će, zajedno s ostalim dionicima, uspješno modernizirati strukovno obrazovanje.
Okupljeni ravnatelji srednjih strukovnih škola iz cijele Hrvatske, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske obrtničke komore (HOK) i sindikata usredotočili su se na temu nužne modernizacije strukovnog obrazovanja, koja se treba provesti u skladu s Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja 2016.-2020., te skorašnjim izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, kao i prijedlogom Nacionalnoga kurikuluma za strukovno obrazovanje.
Kako je istaknuo ravnatelj ASOO-a Mile Živčić, svrha konferencije jest ojačati povezanost između Agencije i ustanova za strukovno obrazovanje, a organizirana je u sklopu ESF projekta Agencije “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” kao jedan od ključnih događaja Europskoga tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Hrvatskoj.
Taj europski tjedan pokrenula je Europska komisije kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje za napredne vještine i kvalitetna radna mjesta učinilo privlačnijim kroz razna događanja koja će se održavati u cijeloj Europi, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.
Anketa pokazala i da 93 posto ravnatelja smatra da strukovno obrazovanje treba modernizirati
Organizatori su pripremili i on-line anketu i ravnateljima postavili nekoliko pitanja, među kojima smatraju li da je potrebna modernizacija strukovnog obrazovanja i vjeruju li da će u tomu uspjeti zajedno s ostalim dionicima toga procesa.
Anketa je pokazala da je čak 93 posto ravnatelja, koji su sudjelovali u anketi, uvjereno da strukovno obrazovanje treba modernizirati, a isti postotak ih vjeruje i da će u tome uspjeti zajedno sa svima koji u tome procesu sudjeluju.
Pri tomu su svi suglasni kako treba vratiti međusobno povjerenje škola i poslodavaca kako bi zajednički prebrodili problem koji se tako često spominje – da škole ne obrazuju učenike za rad, a poslodavci ne osiguravaju učenicima adekvatnu praksu.
Pitanje povjerenja i nužnost da se ono ponovno uspostavi jedan je i od zaključaka okrugloga stola koji je ‘zaokružio’ konferenciju.
Prskalo: Treba razlučiti rad od nerada, neupitna potpora Ministarstva
Od početka do kraja konferncije u njezinu je radu sudjelovao i pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo, poznavatelj strukovnog obrazovanja.
Uz napomenu kako ga je “ministrica naputila da pozorno od početka do kraja prati konferenciju”, Prskalo je ustvrdio da Ministarstvo znanosti daje neupitnu potporu modernizaciji strukovnog obrazovanja i cjelovitoj obrazovnoj reformi te da ta potpora nije “politički obojena već je temeljena na čvrstoj opredijeljenosti za kvalitetne promjene hrvatskog obrazovnog sustava u cijeloj vertikali”.
Prskalo je istaknuo kako je važno i razlučiti kvalitetan rad od nerada, a što će onda dovesti do toga da iste plaće više neće imati oni koji rade kvalitetno i oni koji nemaju rezultate, što su sudionici popratili pljeskom.
Pljesakom su popratili i riječi Tihomira Tomčića, ravnatelja strukovne školi Vice Vlatkovića u Zadru koji je ustvrdio da odgovornost za strukovno obrazovanje moraju preuzeti HGK, HUP i HOK. Tomčić je predstavio i prijedlog Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje rekavši, među ostalim, kako će taj prijedlog, odnosno izborni moduli, dati veliku autonomiju strukovnim školama.
S tim u vezi, podsjetio je i na riječi ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak kako autonomija mora uključivati i odgovornost, kako prema užoj, tako i prema široj zajednici.
Pljesak je ‘zaslužio’ i predsjednik Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec koji je ustvrdio da u hrvatskim školama rade izvrsni nastavnici, te da naročito treba istaknuti one koji rade u uvjetima ‘zone sumraka’, a obrazuju kvalitetne kadrove.
Omjer obveznih i izbornih kurikuluma promijenjen ‘u korist’ izbornih.
Pomoćnica ravnatelja ASOO-a Vesna Anđelić istaknula je kako su i prije postojali obvezni i izborni kurikulumi, ali da je sada njihov omjer promijenjen ‘u korist’ izbornih, pa će tako 70 posto biti obvezni kurikulumi, a 30 posto izborni.
Anđelić je ukazala i na neke termine vezane za strukovno obrazovanje, među kojima je i sektorski kurikulum – okvir koji obuhvaća sve strukovne kurikulume kojima se omogućuje stjecanje kvalifikacija na razinama od 2 do 5 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) jednoga obrazovnog sektora.
Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje je pak dokument kojim se određuju svrha, vrijednosti, ciljevi, procesi učenja i poučavanja, organizacija i načini vrednovanja ishoda učenja u sustavu strukovnog obrazovanja Republike Hrvatske.
Kurikulum škole je pak dokument koji izrađuje i donosi ustanova za strukovno obrazovanje te kojim se detaljno razrađuje odgojno-obrazovni proces kojim se stječu kvalifikacije na razinama od 2 do 5 HKO-a u toj ustanovi, a izrađuje se na temelju sektorskoga kurikuluma. Istaknula je kako se može reći da je taj dokument zapravo ‘lice obrazovne ustanove’.
Sudionici su imali prilike steći i širi uvid u temu konferencije zahvaljujući izlaganjima gostiju iz Finske i Danske. Tako je bilo riječi o reformi strukovng obrazovanja i osposobljavanja u Finskoj, te o modernim pristupima u usavršavanju nastavnika u Danskoj o kojima je govorio Hans Jørgen Knudsen.
Preuzimanje:
Uloga škola u modernizaciji strukovnog obrazovanja, Prskalo - PDF
Projekti ASOO-a, Buić - PDF
Promocija cjeloživotnog učenja, Vučić - PDF
Predstavljanje prijedloga NKSO, Fustar - PDF
Modernizacija SOO, Anđelić - PDF

Poveznice:
Službenoj stranici Konferencije OVDJE!

 

12.11.2017. Održan je stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH AUTONOMIJA I ODGOVORNOST U RUKOVOĐENJU I UPRAVLJANJU SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE od 6. do 8. studenog 2017. u Vodicama, u Hotelu Olympia Sky
Preuzimanje:
Otvaranje skupa, Pozdravne riječi Predsjednice Udruge, gostiju i uzvanika
AKTUALNOSTI IZ MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, Prof. dr.sc. Blaženka Divjak, ministrica - pdf
NASTAVA I ŠKOLA ZA NET GENERACIJE, Prof.dr.sc. Milan Matijević, Učiteljski fakultet Zagreb - pdf
ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA I MENADŽMENTA U SUSTAVU OBRAZOVANJA, Mr.sc. Davor Žmegač, Libertas međunarodno sveučilište - pdf
AKTUALNOSTI IZ ASOO-a, Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - pdf
AKTUALNOSTI IZ NCVVO-a, Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja - pdf
AUTONOMIJA ŠKOLE SA STAJALIŠTA OSNIVAČA, Mr. sc. Ivica Lovrić, pročelnik Ureda za obrazovanje, kulturu i sport  Grada Zagreba - pdf
ERASMUS + PROJEKTI – instrument za autonomnije upravljanje razvojem srednjoškolske ustanove, Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije - pdf
AKTUALNOSTI IZ CARNeta, Marijana Pezelj - pdf
RAVNATELJI, DJELIMA U MEDIJIMA, Sunčica Findak, Hrvatska radiotelevizija - pdf
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I NOVA EU REGULATIVA (GDPR), Doc. dr.sc. Marija Boban, Pravni fakultet Split - pdf
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U RUKOVOĐENJU SREDNJOŠKOLSKOM USTANOVOM, Dr. sc. Nikša Sviličić, Proactiva – Poslovna škola - pdf
ISTRAŽIVANJE PISMENOSTI O MENTALNOM ZDRAVLJU DJECE I MLADIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Dr. sc. Ljiljana Muslić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo - pdf
STRES U RADU RAVNATELJA – kako ostati normalan, Hrvoje Odak, Zdravstveno učilište Zagreb - pdf
KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE EU PROJEKATA KOJE PROVODE ŠKOLE, Hana Zoričić i Ivana Vargašević Čonka, Ministarstvo financija - pdf

RAVNATELJSKA ISKUSTVA
Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije komercijalista, Nataša Vibiral, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar - pdf
Iskustva iz Islanda – K1 mobilnost, Suzana Hitrec, Upravna škola Zagreb - pdf
Zadovoljstva, izazovi i muke po projektima, Vjekoslav Robotić, Gimnazija Frana Galovića, Koprivnica - pdf
PORTAL DOBROTE, Petra Mikić - pdf
DEMOGRAFSKI OKVIR OBRAZOVNOG SUSTAVA, Doc. dr.sc.Stjepan Šterc, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
AKTUALNO S ODVJETNICOM, Iva Soldo - pdf
PRAVA, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAVNATELJA U POGLEDU RJEŠAVANJA PRAVA IZ RADNIH ODNOSA ZAPOSLENIH RADNIKA, Krešimir Rožman, časopis Radno pravo - pdf
ZAKLJUČCI, EVALUACIJA I ZATVARANJE STRUČNOG SKUPA - pdf

Šk. g. 2016.-2017.

23.5.2017. ŠKOLSKE NOVINE: Ravnateljsko motrište - Stvarati pozitivno ozračje za uspješno učenje. "Preporučam mlađim kolegicama i kolegama da se svakako aktivno uključe u rad raznih povjerenstava, odbora, vijeća, ali uz nezaobilazna i redovita stručna usavršavanja, jer će jedino tako steći potrebna znanja, vještine i kompetencije za zahtjevan ravnateljski posao..." Piše Čedomir Ružić, ravnatelj Srednje škole Mate Blažine, Labin - skolskenovine.hr
Stvarati pozitivno ozračje za uspješno učenje


7.4.2017. U Osijeku održano stručno usavršavanje o kompetencijama i funkcijama ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova 
Dvodnevni državni stručni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova „Profesionalnim radom ravnatelja do kvalitetne školske/domske ustanove“ koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje, održan je 4. i 5.  travnja 2017. u Osijeku. Skup je organiziran u cilju da se ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova upoznaju i ovladaju suvremenim obilježjima vođenja i rukovođenja školskom i domskom ustanovom. Pred 320 sudionika govorili su predavači - stručnjaci iz područja školskog menadžmenta, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Na otvaranju stručnog skupa, prigodni glazbeni program izveli su učenici Glazbene škole Franje Kuhača iz Osijeka, a ravnatelje su pozdravili Momir Karin, prof., pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja i Jadranka Žarković-Pečenković, prof., ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje. O problematici najčešćih propusta ravnatelja u primjeni propisa koji se odnose na odgojno obrazovnu djelatnost govorili su Mihaela Adamović Radolfi, dipl iur., načelnica Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor te voditelj Službe prosvjetne inspekcije Lautaro Galinović, prof.  O upravljanju i organizacijskom  učenju u funkciji profesionalnog rada ravnatelja govorio je doc. dr. sc. Goran Livazović s filozofskog fakulteta Osijek, a o vlastitosti vjeronauka kao izazovu za ravnatelje govorili su mons. dr. Đuro Hranić, biskup Đakovačko osječke nadbiskupije i predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda HBK, prof. dr. sc. Ivica Pažin.
Predstojnica Agencija za odgoj i obrazovanje podružnice Osijek i viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Ivana Biljan, prof., govorila je o suradnji ravnatelja školske/domske ustanove i stručnih suradnika, a prof. dr. sc. Dijana Vican održala je predavanje „Profesija ravnatelj“ u kojemu je iznijela povijesni prikaz uloge i mjesta ravnatelja u našem odgojno-obrazovnom sustavu te obrazložila razloge zbog kojih je važno prethodno osposobiti ravnatelje za učinkovito vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom. Dr. sc. Damir Marinić održao je predavanje o školskom menadžmentu za 21. stoljeće, a Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje upoznala je ravnatelje s postupkom priznavanja inozemnih kvalifikacija. U sklopu prezentacija ustanova kao primjera dobre prakse ravnateljica Snježana Barabaš – Seršić, prof. iz  III. Gimnazije Osijek i ravnateljica Nataša Šimić, prof. iz Učeničkog doma Hrvatskoga radiše Osijek, predstavile su svoje ustanove i svoj rad. Stručni skup je pripremio i vodio dr. sc. Oleg Đaković, viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova Agencije za odgoj i obrazovanje.
Poveznica:
U Osijeku održano stručno usavršavanje o kompetencijama i funkcijama ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova - azoo-hr
Preuzimanje:
Najčešći propusti u primjeni propisa, L.Galinović - pdf
Profesionalnim radom ravnatelja do kvalitete školske/domske ustanove, G. Livazović - pdf
Ravnatelj profesija, D. Vican - pdf
Školski menagment za 21. stoljeće, D. Marinić - pdf
Ravnatelji i stručni suradnik pedagog - suradnjom do kvalitete, I. Biljan - pdf
Pokretačka snaga ili nemirni duh, N. Šimić - pdf
Priznavanje IOK za ravnatelje, R. Ozorlić-Dominić - pdf
Education systems in Europe Diagram - pdf
Tradicija i profesionalni rad - motivacija za uspješnu školu, S.  Barabaš Seršić  - pdf

24.2.2017. Aktivnosti UHSR-a: Zamolba Odboru za obrazovnje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Status i položaj ravnatelja školskih ustanova Odboru za obrazovnje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora dana 24.02.2017. poslana je zamolba za organiziranje tematske sjednice na temu statusa i položaja ravnatelja školskih ustanova OVDJE!

14.2.2017. Najava stručnog skupa za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova "Profesionalnim radom ravnatelja do kvalitetne školske/domske ustanove", 4.4.2017, Osijek
Vrijeme: 4. 4. 2017. -  5. 4. 2017.
Voditelj: Oleg Đaković
Područje/predmet: Ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova
Razina i vrsta stručnog skupa: državni stručni skup
Namjena: Skup je namijenjen ravnateljima srednjih škola i učeničkih domova RH
Mjesto održavanja: Osijek, hotel Osijek
Broj polaznika: 350
Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr do 30. ožujka 2017.
Predavači: Stručnjaci iz područja školskog menadžmenta, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnici MZIO-a
Cilj: Ravnatelji će se upoznati i ovladati obilježjima suvremenog vođenja i rukovođenja školskom /domskom ustanovom
Oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, primjeri dobre prakse
Vrednovanje: standardizirani upitnik AZOO-a
Voditelj: Viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola dr. sc. Oleg Đaković, telefon: 051/320 380, e-pošta:  oleg.dakovic@azoo.hr

17.1.2016. POSLJEDNJI POZDRAV KOLEGI ZVONIMIRU IMGRUNDU Naš dragi kolega i član Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja i Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Zvonimir Imgrund, koji je 33 godine bio ravnatelj Srednje škole Delnice, preminuo je 15. siječnja 2017. godine nakon kratke i teške bolesti. Posljednji ispraćaj Zvonimira Imgrunda bit će 18.01.2017. na Gradskom groblju Drenova, Rijeka u 14.30 sati.
Zvonimir Imgrund rođen je 7. lipnja 1953. u Brčkom. Nakon što je 1976. godine završio studij Mehanike i strojarstva pri Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci iste godine zaposlio se kao nastavnik strukovnih predmeta u tadašnjem Srednjoškolskom centru Delnice da bi od 1984. godine bio izabran za ravnatelja u istoj školi koja od 1992. godine nosi današnji naziv Srednja škola Delnice. Dužnost ravnatelja obnašao je uzastopce sve do prerane smrti u Delnicama 15. siječnja 2017..
Zvonimir Imgrund bio je suradnik mreže podrške školama u projektu samovrednovanja koji je provodio NCVVO te se istaknuo po davanju podrške drugim kolegama i kontinuiranom stručnom usavršavanju.
Kolegu Zvonimira pamtit ćemo po njegovoj vedrini, motivaciji za posao i unapređivanje rada škole. Nedostajat će nam naš kolega koji je najveći dio svog radnog vijeka radio kao ravnatelj predan svom poslu.
(Prenosimo iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ranvatelja - OVDJE!)

 

10.12.2016. U SŠMB-u održan stručni skup za ravnatelje srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije U Srednjoj školi Mate Blažine u školskom restoranu 9. prosinca održan je stručni skup za 44 ravnateljica i ravnatelja i  triju županija na temu "Uloga ravnatelja u planiranju i programiranju rada" u sklopu programa rada međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja i Agencije za odgoj i obrazovanje. Ravnatelji su od profesorice pedagogije Suzane Hitrec, ravnateljice Upravne škole u Zagrebu i predsjednice Udruge srednjoškolskih ravnatelja, dobili korisne informacije i savjete za izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada ravnatelja te Programu rada ravnatelja u mandatu.
 
Domaćini (ravnatelj Čedomir Ružić, psihologinja Mirjana Dobrić i maturantice ekonomskog usmjerenja Erna Kurbašić, Sanela Isanović i Monika Radovac) su na početku predstavili mobilnu aplikaciju „Zaustavimo nasilje u školama“ kao primjera Školskog preventivnog programa SŠMB-a, a nastale u suradnji s partnerima iz Norveške i Gradom Labinom pod vodstvom profesorica i voditeljica Gradskog vijeća mladih Ane Paliska i Laure Kokot, a koja je pobudila veliko zanimanje kod sudionika stručnog skupa.
 
 
 
Pod vodstvom Dorjana Mohorovića i Nevia Gašparinija kuhari i konobari su pripravili bogati toplo-hladni buffet za sudionike.
Preuzimanje:
Uloga ravnatelja u planiranju i programiranju rada - pdf
Aktivnosti Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja - pdf
Mobilna aplikacija Zaustavimo nasilje u školama!  - pptx
  
Alida Blašković Koroljević je sa svojom likovnog grupom Iktin postavila prigodnu instalaciju kojom su stvorili poseban ugođaj a tu se našao rad "Val" Alison Ivašić, prošlogodišnje dobitnice Oskara znanja za najbolji rad na državnom natjecanju iz vizualnih umjetnosti i dizajna.
(Tekst: Čedomir Ružić, voditelj MŽSV-a; Foto: Jelena Blackham, Andrea Zidarić, Čedomir Ružić)

15.11.2016. Poziv na stručni skup ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije Pozivam Vas na stručni skup za ravnatelje srednjih škola. Predmetno područje: Školski menadžment. Uloga ravnatelja u planiranju i programiranju rada (Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada ravnatelja, Program rada ravnatelja u mandatu) predavač: Suzana Hitrec, prof., koji će se održati u petak 9. prosinca 2016. u  Srednjoj školi Mate Blažine, Rudarska 4, Labin. Trajanje skupa 6 sati. Skup će započeti sa radom u 9:30 sati, s pauzom za kavu i ručkom (12:30.-13:15) u školskom restoranu. Planirani završetak je u 15:30 sati. Svaka grupa imat će jedan laptop priključen na wi-fi kako bi sudionici mogli pristupiti mrežnim stranicama svojih škola i svojim  GPP-ima i ŠK-ima. Sudionici mogu ponijeti i vlastite laptope.
Domaćin će vam na početku ukratko prezentirati mobilnu aplikaciju „Zaustavimo nasilje u školama!“: OVDJE!
PRIJAVE SUDJELOVANJA: Molimo da svoje sudjelovanje prijavite na ettaedu.azoo.hr najkasnije do 7. prosinca 2016.
Prijavljeno 44 sudionika do 7.12.2016.
Kotizaciju u iznosu od 90 kn po osobi molim uplatiti na: Srednja škola Mate Blažine, Rudarska 4, Labin,
IBAN: HR0824020061100108894, Poziv na br.: 12.2016.
Zbog građevinskih radova oko škole moguća mjesta za parkiranje vozila su sljedeća:

Dobrodošli!
Preuzimanje:
Poziv za stručni skup Labin - pdf

7.10.2016. Stručni skup RAVNATELJ I ORGANIZACIJA RADA USTANOVE Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održala je stručni skup
RAVNATELJ I ORGANIZACIJA RADA USTANOVE (5.- 7.10.2016.) u Bluesun Hotel Elaphusa, Bol na Braču.
Materijale možete preuzeti pod opširnije OVDJE!
Preuzimanje:
Zaključci UHSR 2016. - pdf
Zamolba za sastanak s ministrom - pdf    
BILJEŠKA sa sastanka ministra i predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održanog 16. studenoga 2016. -ravnatelj.skole.hr

30.8.2016. Stručni skup OBRAZOVNA VRIJEDNOST PODUZETNIŠTVA Poštovane kolegice i kolege, skrećem vam pozornost na najavljene stručne skupove (Katalog stručnih skupova – mrežne stranice AZOO) iz područja Poduzetništvo, koji su organizirani za ravnatelje osnovnih i srednjih škola,  a održat će se  u Rijeci 19. rujna 2016. u Osnovnoj školi Srdoči, Ul. Ante Modrušana 33 s početkom u 10.00 sati. Trajanje skupa 6 sati. Prijave se primaju do 15.9.2016. S poštovanjem, Oleg Đaković, viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola, predstojnik Podružnice AZOO-a u Rijeci.


Čedomir Ružić, prof. voditelj županijskog stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola
Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije
za školski menadžment
od 1.9.2016. do 31.8.2018.
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN, Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel.: +385/52/856-277; faks.: +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr        
mobil tel.:+38598421547
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr
e-mail: cedomir.ruzic@skole.hr
web stranice: www.ssmb.hr

 

Detaljnije u rubrici MEĐUŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE RAVNATELJA SREDNJIH ŠKOLA DO 2016. OVDJE!
Detaljnije u rubrici MODULARNO STRUČNO USAVRŠAVANJE RAVNATELJA OVDJE!
Dataljnije u rubrici MODUL FINANCISJKO UPRAVLJANJE OVDJE!