naslovna > O školi > Natječaji za popunu radnog mjesta > Poziv za iskaz interesa

25.8.2016. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (25.8.-1.9.2016.)

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK 2“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda

Srednja škola Mate Blažine Labin kao partner u projektu MOZAIK 2 raspisuje

POZIV 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1
•    Mjesto rada:  Srednja škola Mate Blažine Labin
•    Razred 2016./17.: 2.
•    Sati/tjedno: 20
•    Prijevoz na rad: novčana naknada do 400 kn mjesečno
•    Plaća: 25 kuna neto po satu
•    Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme 

UVJETI:
•    najmanje završena srednja škola.
Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK 2.

OPIS POSLOVA:
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu, kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
•    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi), 
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
•    životopis,
•    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj. 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 1.9.2016. do 09:00 sati i dostavljaju se na adresu:
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4
52220 Labin
s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2016/17“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

27.08.2015. Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (27.08.-01.09.2015.)