naslovna > O školi > Učenički servis

Učenički servis


posredovanje u povremeni rad redovitih učenika

Srednja škola Mate Blažine, Rudarska 4, tel.: 856-277
UČENIČKI SERVIS, Školska radionica, tel./fax.: 858-252
Kontakt osoba: EMILA MURATOVIĆ na tel./fax.: 858-252
OIB:48333795659


RADNO VRIJEME UČENIČKOG SERVISA  od 8:00 do 12:00
STRANKE SE PRIMAJU
od 8:00 do 11:00

Učenici, roditelji i poslodavci, obavještavamo vas kako Srednja škola Mate Blažine, zastupana po ravnatelju Čedomiru Ružiću, već šest godina uspješno obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjih škola, temeljem Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi zapošljavanja (NN br.8/14) i Suglasnosti Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Rješenje KLASA: UP/l-102-02/09-04/03. URBROJ: 526-08-02-02/2-09-2 od 16. ožujka 2009.
Učenici smiju povremeni rad obavljati isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano  odlukom ministra Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

I. obrazovno razdoblje:  4.09.2017. - 22.12.2017.
II. obrazovno razdoblje: 15.1.2018. - 15.6.2018.  (nezavršni razredi)
                                      15.1.2018. - 22.5.2018.  (završni razredi)
Zimski odmor učenika:  27.12.2017. -  12.1.2018.
Proljetni odmor učenika: 29.3.2018. -  6.4.2018.
Ljetni praznici:  od 18.6.2018.

Za učlanjenje učenika u Učenički servis potrebno je:imati navršenih 15 godina života:

  • dostaviti podatke o mjestu stanovanja i OIB građana
  • otvoriti žiro-račun građana u banci
  • priložiti fotografiju (format osobne iskaznice) za iskaznicu
  • dostaviti uvjerenje o statusu redovnog učenika (za učenike drugih srednjih škola)

Za maloljetnog učenika potrebno je potpisati suglasnost od strane roditelja skrbnika ili zakonskog zastupnika koji se izdaje u učeničkom srervisu.
Podaci o poslodavcu:naziv poslodavca, adresa, sjedište

  • matični broj i OIB poslodavca
  • djelatnost koju obavlja
  • broj žiro-računa
  • telefon i osobu za kontakt.

Opći uvjeti ugovaranja sadržani su na tiskanici ugovora koju svaki učenik dobiva prije upućivanja na posao i koji mora biti potpisan od strane učenika,
roditelja ili zakonskog zastupnika te poslodavca. Ugovor je sastavljen u četiri kopije od kojih se jedna prosjeđuje inspekciji rada.
Cijenik usluga u netto iznosu utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu za pomoćne poslove koje obavljaju učenici.
Poslodavcu se neto cijene uvećavaju za davanja za MIO, obvezni zdravstveni doprinos i proviziju 15,5%.

Preuzimanje:
Ugovor o povremenom radu redovnog učenika - pdf
Suglasnost roditelja - pdf   Suglasnost roditelja - docx
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem - pdf