naslovna > O školi > Akti > Financijsko izvješće

Financijsko izjvešće

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015)  objavljujemo godišnja financijska izvješća za 2014. godinu.

Preuzimanje:

2016.
Bilješke - pdf
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - pdf
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - pdf
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - pdf
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI - pdf
BILANCA - pdf

2015.
Bilješke (1.1.-31.12.) 2015. - pdf
REF. STR. - pdf
PR-RAS - pdf
BILANCA - pdf

2014.
10.02.2015.
BILJEŠKE za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2014. - pdf
10.02.2015. BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2014. godine - pdf
10.02.2015. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf
10.02.2015. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTII OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf
10.02.2015. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf