naslovna > O školi > Akti > Financijsko izvješće

Financijsko izvješće

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015)  objavljujemo godišnja financijska izvješća za prethodnu kalendarsku godinu.

Preuzimanje:

Financijsko izvješće 2018.
Financijski plan 2019. - pdf
Financijski plan izjene i dopune 2018. - pdf
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018. - excel
Bilješke 2018. - pdf

Financijsko izvješće 2017.
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2017. - excel
BILANCA - pdf
Bilješke 2017. - pdf
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA  - pdf
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI  - pdf
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  - pdf

Financijsko izvješće2016.
Bilješke - pdf
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - pdf
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - pdf
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA - pdf
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI - pdf
BILANCA - pdf

Financijsko izvješće 2015.
Bilješke (1.1.-31.12.) 2015. - pdf
REF. STR. - pdf
PR-RAS - pdf
BILANCA - pdf

Financijsko izvješće 2014.
BILJEŠKE za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2014. - pdf
BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2014. godine - pdf
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTII OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine - pdf