naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 19

16.10.2014. Natječaj za popunu radnog mjesta br. 19 (16.-24.10.2014.)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst i 94/13.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje

N a t j e č a j
za popunu radnog mjesta


1.    Nastavnik/ca njemačkog jezika – 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
2.    Nastavnik/ca informatike i skupine strukovnih predmeta iz područja računalstva – 18,5 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme (do 01.04.2016.)
3.    Nastavnik/ca matematike u struci - 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme (do 01.04.2016.)
4.    Nastavnik/ca matematike u struci - 1 sat nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, na određeno vrijeme (do 31.08.2015.)


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
•    životopis
•    dokaz o stručnoj spremi
•    domovnicu
•    dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci)

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakonu o radu.
Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole:   SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN   
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 16.10.2014. do 24.10.2014.

Srednja škola Mate Blažine Labin
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277, 856-725 
faks.: +385/52/855-329 
office fax.: +385/52/851-522
OIB: 48333795659
Žiro-račun: 2402006-1100108894 ERSTE BANK
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
GSM 0038598421547
e-mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr      
mrežne stranice: www.ssmb.hr

Poveznica:

Hrvatski zavod za zapošljavanje - burzarada.hzz.hr