naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 18

09.09.2014. Natječaj za popunu radnog mjesta br. 18 (09.-17.09.2014.)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst i 94/13.) Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje


N a t j e č a j
za popunu radnog mjesta

1. Voditelj/ica računovodstva, na puno neodređeno vrijeme


Za navedene poslove može biti imenovana osoba koja:
-    ima visoku stručnu spremu ekonomske struke

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
-    životopis
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-    domovnicu
-    uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije.
Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole:  
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN   
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Natječaj je otvoren od 09.09.2014. do 17.09.2014.

Srednja škola Mate Blažine Labin
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277, 856-725 
faks.: +385/52/855-329 
office fax.: +385/52/851-522
OIB: 48333795659
Žiro-račun: 2402006-1100108894 ERSTE BANK
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
GSM 0038598421547
e-mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr      
mrežne stranice: www.ssmb.hr

 

Poveznica:

Hrvatski zavod za zapošljavanje - burzarada.hzz.hr