naslovna > O školi > Troškovi školovanja

Troškovi školovanja

27.3.2016. Skupština Istarske županije dala suglasnost na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz  zemalja izvan Europske unije, koju je donio Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin.
ODLUKA o davaniu suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja u šk.g. 2017./18. Srednje škole Mate Blažine Labin - pdf

23.06.2014. Skupština Istarske županije dala suglasnost na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, koju je donio Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin.
Temeljem točke III, stavak 3. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014.115. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ("Narodne novine" 54/14) i članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4113), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014. godine, donosi
ODLUKU o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, Srednje škole Mate Blažine Labin
1. Skupština Istarske županije daje suglasnost na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, koju je donio Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin, Klasa: 003-06/14- 01/04, Urbroj: 2144-14-01-14-2 od 3. lipnja 2014. godine.
2. Utvrđeni prijedlog Odluke o iznosu godišnjih troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, Srednje škole Mate Blažine Labin, sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske županije".
KLASA: 602-03/14-01/13
URBROJ: 2163/1-01/4-14-3
Pazin, 23. lipnja 2014.
REPUBLIKA HRVATSKA - SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Valter Drandić

Preuzimanje:
ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije, Srednje škole Mate Blažine Labin - PDF

12.06.2014. ODLUKA o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije Na temelju točke III. stavak 3. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. (NN br. 54/14.) i članka 56. Statuta škole, Školski odbor donosi sljedeću
ODLUKU
o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije
I. Kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjavaju ni jedan od uvjeta navedenih u točki III. stavak 2. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. (NN br. 54/14.), mogu se upisati u Srednju školu Mate Blažine Labin kao redoviti učenici uz uvjet plaćanja troškova školovanja.
II. Godišnji troškovi školovanja za kandidate navedene u točki I. ove Odluke iznose 2.500,00 kn.
III. Iznimno, Školski odbor uz suglasnost osnivača može donijeti odluku kojom učenika iz točke I. ove Odluke može osloboditi školarine.
Predsjednik Školskog odbora

Preuzimanje:
ODLUKA Godišnji troškovi školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije 2014. - pdf