naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 17

05.05.2014. Natječaj za popunu radnog mjesta br. 17 (05.-13.05.2014.)

Na temelju Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin i odredbi Pravilnk ao obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin, raspisuje

N a t j e č a j
za popunu radnog mjesta

1. Administrator za obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovnih učenika, na određeno vrijeme od 1 godine, na pola radnog vremena

Za navedene poslove može biti imenovana osoba koja:
-    ima srednju stručnu spremu ekonomskog smjera
-    ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva na sličnim poslovima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeće preslike isprava kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta:
-    domovnicu
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ustanove u kojoj je iskustvo stečeno, preslika ugovora o radu.i presliku radne knjižice ili slično)
-    potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave o dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu: Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4, Labin, s naznakom «Za  natječaj«.

Nepotpune i  nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Srednja škola Mate Blažine Labin
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277, 856-725 
faks.: +385/52/855-329 
office fax.: +385/52/851-522
OIB: 48333795659
Žiro-račun: 2402006-1100108894 ERSTE BANK
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
GSM 0038598421547
e-mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr      
mrežne stranice: www.ssmb.hr

 

Preuzimanje:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slobodna radna mjesta UREDSKI I ŠALTERSKI SLUŽBENICI  - pdf

 

Poveznica:

Hrvatski zavod za zapošljavanje - burzarada.hzz.hr