naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 15

16.01.2014.- Natječaj za popunu radnog mjesta (16.01.-23.01.2014.)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.) ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje

N a t j e č a j
o zasnivanju radnog odnosa

1.    Spremač/ica - na puno neodređeno vrijeme

(kliknite na link pod svakim rednim brojem za više informacija)


Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci).

Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti kopije. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici ili ovjere dokumenata dostavit će se na uvid.
Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole (Srednja škola Mate Blažine, Labin, 52220 Labin, Rudarska 4 - za natječaj).

Kandidati mogu biti pozvani na razgovor.

 

Srednja škola Mate Blažine Labin
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277, 856-725 
faks.: +385/52/855-329 
office fax.: +385/52/851-522
OIB: 48333795659
Žiro-račun: 2402006-1100108894 ERSTE BANK
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
GSM 0038598421547
e-mail: ss-mate-blazine@pu.t-com.hr
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr      
mrežne stranice: www.ssmb.hr

 

Poveznica:

Hrvatski zavod za zapošljavanje - burzarada.hzz.hr