naslovna > Državna matura, završni rad i pomoćnički ispit > Praktična nastava izvan škole

Praktična nastava izvan škole

Učenici Srednje škole Mate Blažine Labin koji obavljaju praksu prijavljeni su na obavezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti pri obavljanju praktične nastave i stručne prakse sukladno čl. 16. st. 1. t.1 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (N.N. br. 80/13.).

Šk. g. 2016.-2017.

Organizacija praktične nastave šk.g. 2016.-2017. - pdf

Šk. g. 2013.-2014.

Organizacija praktične nastave šk.g. 2013.-2014. - pdf

Raspored učenika na praksi šk.g. 2013.-2014. - pdf

11.10.2013. Zapisnik sa sastanka - pdf

10.10.2013. Poziv na radni sastanak voditelja praktične nastave izvan škole - pdf

 

Pedagoška dokumentacija i evidencija

Iz STATUTA SŠMB-a iz 2012.

Članak 18 a.

Škola je obvezna voditi o učeniku evidenciju o zaključenim ugovorima i dokumentaciju o obavljanju praktične nastave i vježbi kod poslodavca.
Radi organizacije i kontrole provođenja praktične nastave i vježbi kod poslodavaca, ravnatelj zadužuje nastavnika ili više nastavnika koji će obavljati  slijedeće poslove:

-    tehničke predradnje oko sklapanja ugovora o provođenju praktične nastave,
-    brinuti se o sklapanju ugovora o provođenju praktične nastave,
-    voditi evidencije iz članka 39. Zakona o strukovnom obrazovanju,
-    prikupljati potrebite dokumentacije o ispunjavanju uvjeta kako za polaznika, tako i za    poslodavca, a vezano za provođenje praktične nastave i vježbi,
-    kontrolirati ostvarivanja uvjeta rada kod poslodavca i primjenu propisa kojima se uređuju radni odnosi,
-    kontrolirati mjere zaštite na radu kod poslodavca u tijeku provođenja praktične nastave i vježbi,
-    kontrolirati ispunjavanja ugovorenih obveza kako od strane polaznika, tako i od strane poslodavca,
-    kontrolirati ostvarivanje kurikuluma i obavljati druge poslove po nalogu ravnatelja.

Cjelokupnu dokumentaciju vezanu za obavljanje praktične nastave i vježbi, nastavnik iz stavka 2. ovog članka, daje na uvid stručnom suradniku, odnosno pedagogu, koji nakon  kontrole i zajedno s nastavnikom, sukladno podzakonskim aktima ministra i Agencije za strukovno obrazovanje, provodi organizaciju provjere stečenih znanja i vještina.
 
Stručni suradnik odnosno pedagog i nastavnik iz stavka 2. ovog članka je obvezan redovito izvješćivati ravnatelja o svim bitnim uvjetima provođenja praktične nastave i vježbi kod poslodavca, te pravovremenom vođenju evidencije i pedagoške dokumentacije o tijeku praktične nastave i vježbi.

Statut SŠMB-a pročišćeni tekst - pdf

Iz ZAKONA O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU iz 2009.

Članak 39.
(1) Ustanove za strukovno obrazovanje o polazniku vode evidenciju i dokumentaciju o obavljanju praktične nastave i vježbi kod poslodavca.
(2) Evidencija obvezno mora sadržavati podatke o poslodavcima kod kojih polaznici obavljaju praktičnu nastavu i vježbe, dokumentaciju o zdravstvenoj sposobnosti polaznika, dokaze o osposobljenosti za rad na siguran način, ugovor s poslodavcem, evidenciju ispunjavanja ugovorenih obveza, kao i evidenciju ostvarenja tog dijela kurikuluma.
(3) Sadržaj i oblik obrazaca iz ovoga članka donosi ministar.

Zakon o strukovnom obrazovanju - pdf

Prezentacija Zakon o strukovnom obrazovanju 2009. - pdf

 

Preuzimanje:

Pedagoška dokumentacija za praktičnu nastavu - pdf

Prezentacija Praktična nastava izvan škole za učenike u JMO programu - pdf

Mapa praktične nastave - pdf

Dnevnik rada - pdf

 

Poveznice:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - asoo.hr