naslovna > Državna matura, završni rad i pomoćnički ispit > Rezultati upisa na studije

Rezultati upisa maturanata na studijske programe

Šk.g. 2018.-2019.


18.7.2019. 71,67% maturanata upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi
Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom roku upisali su se  na  ukupno  40  različitih studijskih programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Sjever (Koprivnica i Varaždin), Visokoj školi za menadžment i dizajn “Aspira“ - Zagreb, Veleučilištu u Rijeci i RIT Croatia u Zagrebu.
Od ukupno 85 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  81  je  stekao pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 36 učenika strukovnih programa i 45 učenika gimnazijalaca. Od toga broja njih 67 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok 14 učenika nije s uspjehom položilo sve ispite obveznog dijela i to 3 učenika gimnazije i 11 učenika strukovnih programa
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 58  je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, 9 učenika ili nije ostvarilo pravo upisa na neki od studijskih programa u RH ili je odlučilo upisati neki studij izvan Hrvatske. Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku ostvarili pravo upisa na  ukupno  40  različitih studijskih programa Sveučilištima u Puli, Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Sjever (Koprivnica i Varaždin), Visokoj školi za menadžment i dizajn “Aspira“ - Zagreb, Veleučilištu u Rijeci i RIT Croatia u Zagrebu
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 58 (71,67%) naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na  njihovoj  prioritetnoj  listi (45 učenika -1. izbor, 8 učenika - 2.izbor, 3 učenika  - 3. izbor, 2 učenika 4. i 5. izbor).


(Čeda Perko, ispitni koordinator)
Preuzimenje:
Upisali po izboru - pdf
Upisali po studijima - pdf

Šk.g. 2017.-2018.


18.7.2018. 82,61% maturanata upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi Od ukupno 86 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature 73 je steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 27 učenika strukovnih programa i 46 učenika gimnazijalaca. Od toga broja njih 69 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela , dok 4 učenika nije s uspjehom položilo ispite obveznog dijela.
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 57  je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, a 12 učenika ili nije ostvarilo pravo upisa na neki od studijskih programa u RH ili je odlučilo upisati neki studij izvan Hrvatske. Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku ostvarili pravo upisa na  ukupno  39  različitih studijskih programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Sjever (Koprivnica), Zadru, Zagrebu , Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Veleučilištu u Rijeci i Veleučilištu VERN u Zagrebu.
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 57 (82,61 %) naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj  listi (42 učenika - 1. izbor, 9 učenika - 2.izbor, 4 učenika - 3. izbor, 2 učenika - 4. izbor).

Preuzimanje:
Upisali po izboru - pdf
Upisali po studijima - pdf

Šk.g. 2016.-2017.


18.7.2017. Maturanti SŠMB-a sve uspješniji na upisima na visokopozicionirane studijske programe
(86,96%) Od ukupno 76 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  73 je  steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 27 učenika strukovnih programa i 46 učenika gimnazijalaca. Od toga broja njih 69 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 4 učenika bilo neuspješno iz jednog predmeta.
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 61  je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, četiri  (5,80%)  je učenika upisao studij izvan Hrvatske ili odustalo od studija dok se četiri  (5,80%) učenika nije upisalo ni  na  jedan studijski program.  Oni će se pokušati upisati na neki od studijskih programa u jesenskom roku.
Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali 47  različitih studijskih programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Zagrebu, DIU Libertas Međunarodno sveučilište te  Veleučilištu u Rijeci.
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali  studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je čak 86,96% naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na njihovoj  prioritetnoj  listi (51 učenika - 1. izbor, 8 učenika - 2.izbor, 1 učenik  - 3. izbor,  samo je 1 učenik (1,45%) upisao  studijski program koji je bio  pozicioniran na 5. mjestu na prioritetnoj listi) što potvrđuje iz godine u godinu ugled koji Srednja škola Mate Blažine uživa u prosvjetnim krugovima i to kao mješovita škola (gimnazija i strukovna).
Stoga puno uspjeha i sreće u daljnjem školovanju i radu te "kapa do poda" generaciji maturanata 2016.-2017. - našem ponosu, njihovim profesorima i roditeljima!


Preuzimanje:
Upisali po izboru - pdf
Upisali po studijima - pdf
 

Šk.g. 2015.-2016.


87,01 % maturanata SŠMB-a upisalo studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi Od ukupno 94 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  83 je  steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku. Od toga broja njih 80 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 3 učenika bilo neuspješno iz jednog predmeta.
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 74 je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj, tri (3,90%)  je učenika upisao studij izvan Hrvatske dok se tri (3,90%) učenika nije upisalo ni  na  jedan studijski program.  Oni će se pokušati upisati na neki od studijskih programa u jesenskom roku.
Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali 51 različiti studijski program na Sveučilištima u Puli, Rijeci, Koprivnici, Zagrebu, DIU Libertas Međunarodno sveučilište,  Veleučilištu u Rijeci i Karlovcu, Visokom učilištu Effectus i RIT Croatia.
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 87,01% naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na  njihovoj  prioritetnoj  listi (46 učenika - 1. izbor, 15 učenika - 2. izbor, 5 učenika - 3. izbor, 1 učenik 4. izbor) dok je  samo 7 učenika (9,09 %) upisalo  studijske programe koji su pozicionirani od 5. do 7. mjestu.
Čestitke i sretno na daljnjem školovanju i radu!
Preuzimanje:
Upisali po izboru - pdf
Upisali po studijima - pdf

Šk.g. 2014.-2015.

24.07.2015. 85% maturanata SŠMB-a upisalo svoje prioritetne studijske programe

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno 40 različitih studijskih programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu i Veleučilištu u Rijeci.
Od ukupno 84 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  81 je  steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku. Od toga broja njih 77 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 4 učenika bilo neuspješno iz jednog predmeta.
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 66  je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj , jedan je učenik upisao studij izvan Hrvatske dok se deset  učenika (12,99%) nije upisalo. Oni će se pokušati upisati na neki od studijskih programa u jesenskom roku.
Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno  40  različitih  studijskih  programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci,  Zagrebu i Veleučilištu u Rijeci.
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali  studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 85,71 % naših učenika upisalo studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na  njihovoj  prioritetnoj  listi (49 učenika - 1. izbor, 9 učenika - 2.izbor, 4 učenika - 3. izbor, 4 učenika 4. izbor) dok je  samo 1 učenik (1,30 %) upisao studijski program koji je na 9. prioritetu.

Preuzimanje:
Upisali po izboru - pdf
Upisali po studijima - pdf

Šk.g. 2013.-2014.

75% maturanta SŠMB-a upisalo svoje prioritetne studijske programe

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno  36 različita studijska programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu , Veleučilištu u Rijeci te na R.I.T. Croatia.
Od ukupno 90 učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  84 je  steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku. Od toga broja njih 80 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 3 učenika bilo neuspješno iz jednog predmeta, a jedan učenik nije, zbog bolesti, mogao pristupiti ispitima.
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 68  je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj dok se  petnaest  učenika nije upisalo. Dio tih učenika će nastaviti studije izvan naše države, dok će dio pokušati upisati se na neki od studijskih programa u jesenskom roku.Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno  36  različita  studijska  programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu, Veleučilištu u Rijeci te na R.I.T. Croatia u Zagrebu.Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali  studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja.Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 75 % naših učenika upisalo  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na  njihovoj  prioritetnoj  listi (46% -1. izbor, 21% -2.izbor, 8% - 3. izbor) dok je  10% učenika upisalo studijski program koji je na njihovoj prioritetnoj listi bio pozicioniran na višem od 3. mjesta.

Preuzimanje:
Upisali po izboru - pdf   Upisali po studijima - pdf

Poveznice:
Državna matura 2014. - ssmb.hr  Generacija maturanata 2013.-2014. - ssmb.hr

 

Šk.g. 2012.-2013.

Većina maturanata naše škole upisala je najželjeniji studij (77%)

Od ukupno 100 učenika naše škole,  koji su stekli pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i prijavili ispite,  njih 95 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 5 učenika bilo neuspješno iz jednog ispita.
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 91 ih je upisalo neki od studijskih programa dok se četiri  učenika nisu upisala  u ljetnom roku. Ti se učenici mogu  prijaviti u jesenskom roku na neki od  studijskih programa na kojima je ostalo  slobodnih mjesta.
Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno 52 različita  studijska  programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu , Veleučilištu u Rijeci i Karlovcu te na Veleučilištu VERN i Zagrebačkoj  školi ekonomije i managementa.
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali  studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 77 %  naših učenika upisalo studijske programe koji su bili na prvom mjestu njihove prioritetne liste, 13 % je onih kojima je to bio drugi izbor te 3 % onih kojima je to bio treći izbor.   Samo je 7 % učenika upisalo studijski program koji je na njihovoj prioritetnoj listi bio pozicioniran na 4. 6. i 8. mjestu.

Čestitke i uspješan vam nastavak studija žele vaši profesori, stručni suradnici i ostali djelatnici Škole na čelu s ravnateljem.

(Tekst i obrada podataka: Čeda Perko, ispitna koordinatorica)

Preuzimanje:
Upisali po izboru - pdf   Upisali po studijima - pdf

Šk.g. 2011.-2012.

64% maturanata SŠMB-a upisalo prvi izbor studijskog programa

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno  40 različitih studijskih  programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu te na Veleučilištu u Rijeci.
Od ukupno 55 učenika naše škole,  koji su stekli pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku,  njih 54 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, a jedan učenik zbog bolesti, opravdano, nije pristupio jednom ispitu.
Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature 50 ih je upisalo neki od studijskih programa u RH, jedan je učenik upisao studij izvan Hrvatske dok se tri učenika nisu upisala  u ljetnom roku. Ti se učenici mogu  prijaviti u jesenskom roku na neki od  studijskih programa na kojima je ostalo  slobodnih mjesta.
Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno  40 različitih studijskih  programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu te na Veleučilištu u Rijeci.
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali  studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja.
Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju  da  je 64%  naših učenika upisalo studijske programe koji su bili na prvom mjestu njihove prioritetne liste, 22% je onih kojima je to bio drugi izbor te 8% onih kojima je to bio treći izbor. Samo je 6% učenika upisalo studijski program koji je na njihovoj prioritetnoj listi bio pozicioniran na 4. 5. i 7. mjestu.

(Tekst i obrada podataka: Čeda Perko, ispitni koordinator)

Preuzimanje:
Upisali po izbor 2012. - pdf    Upisali po studijima 2012. - pdf

Poveznice:
20.07.2012.
Antonija Zahtila prva iz matematike na državnoj maturi (B razina) - riješila ispit sa stopostotnim učinkom – labin.com
20.07.2012. Antonija Zahtila prva iz matematike (B razina) - Riješila ispit sa stopostotnim učinkom - glasistre.hr

(Tekst: Čeda Perko, ispitna koordinatorica)

Šk.g. 2011.-2012.

Čak 70% maturanata upisalo prvi izbor studijskog programa

Još jedan dokaz uspješnosti učenika i nastavnika SŠMB-a: na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole upisali su ukupno 41 studijski program na Sveučilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu te na Veleučilištu u Rijeci.
Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali  studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja.
Ove godine je ispitima državne mature pristupilo 82 učenika/ca: 43 gimnazijalaca, 25 ekonomista, 14 elektrotehničara-mehatroničara.
Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju da je 70% naših učenika upisalo studijske programe koji su bili na prvom mjestu njihove prioritetne liste, 10% je onih kojima je to bio drugi izbor te 9% onih kojima je to bio treći ili četvrti izbor. Samo je 5% učenika upisalo studijski program koji je na njihovoj prioritetnoj listi bio pozicioniran  niže od 4 mjesta, a 6 % onih koji se u ljetnom roku nisu upisali.

Čestitke i uspješan nastavak školovanja!!! Nastavničko vijeće Srednje škole Mate Blažine

(tekst: Čeda Perko, ispitni koordinator)

Preuzimanje:
Upisali po izbor 2011. - pdf   Upisali po studijima 2011. - pdf

Poveznice:
Labinski maturanti upisali 41 studijski program na raznim Sveučilištima - radiolabin.hr
Uspjeh labinskih srednjoškolaca prilikom upisa studijskih programa - gradskiportal.multilink.hr
Čak 70 % labinskih maturanata upisalo prvi izbor studijskog programa - nasifoji.com

Sve o provedbi ispita državne mature - ssmb.hr   Maturanti proslavili svoj dan 2011. - ssmb.hr

Rezultati upisa na studijske programe u ljetnom roku generacije maturanata 2009./2010 - ssmb.hr
Analiza rezultata ispita državne mature 2010. - ssmb.hr

Čeda Perko, ispitna koordinatorica