naslovna > Ravnatelj > CV ravnatelja

Curriculum vitae


Europass Curriculum vitae hr - pdf
Europass Curriculum vitae eng - pdf
Carnet e-portfolio - skole.hr

Ime: ČEDOMIR    Prezime: RUŽIĆ    
Godina rođenja: 1957.
Zvanje: profesor hrvatskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti
Zanimanje: Nastavnik hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti
Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine, od 11.01.1996.
Ustanova i godina diplomiranja: Filozofski fakultet u Zadru, 1981.
Radni staž u odgojno-obrazovnoj instituciji: 38 godina u Srednjoj školi Mate Blažine Labin
Naziv odgojno-obrazovne ustanove u kojoj ste zaposlenI: SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE  Adresa: Rudarska 4, 52220 LABIN

 

 

                      

DODATNA IZOBRAZBA (SEMINARI, DODIPLOMSKI I POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STRUČNA USAVRŠAVANJA I SL.)

 1. Priznanje Saveza kulturno-umjetničkih društava i organizacija Zadra 1980. (Diploma za osobite zasluge i rezultate postignute na unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma).
 2. Diploma Općine Labin 1988. za uzoran stvaralački rad te aktivnosti na kulturnim manifestacijama.
 3. Priznanja za zapažene rezultate na završnicama Školskih susreta i Festivala kazališnih amatera Hrvatske  od 1983. do 1993. te na LIDRANO-u i SKAGI-ju od 2000. do 2010. kao voditelj Dramskih grupa Srednje škole Mate Blažine – Labin (1983.-1993.) i Dramske radionice Flacius i Arcobaleno, od 2000. do 2011. OVDJE!
 4. Stalni sudski tumač za talijanski jezik - Županijski sud u Puli, od 1992. do danas
 5. Organizator Radionica dramskog odgoja za učenike i voditelje dramskih družina Istarske županije u suradnji sa Zavodom za školstvo – Podružnica Rijeka i Hrvatskim centrom za dramski odgoj Zagreb od 1998. do 2000. OVDJE!
 6. Stekao zvanje dramskog pedagoga od Hrvatskog centra za dramski odgoj – Zagreb, 2002.
 7. Organizator i voditelj tematske grupe i međunarodnog projekta Škole demokracije-vijeća mladih u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova, Gradom Labinom i Kraljevinom Norveškom od 1998. do 2017.
 8. Ministrovo priznanje Srednjoj školi Mate Blažine “za kvalitetan i kreativan rad” (2000.)

 9. Seminari i studijska putovanja kao član Stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Republike Hrvatske od 2002. do 2004.
 10. Seminari i studijska putovanja kao član radne skupine programa EU - CARDS 2001,  od 2003. do 2004.
 11. Odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Antuna Radića za osobite zasluge u prosvjeti od predsjednika Republike Hrvatske (2000.)
  Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića pripada Čedomiru Ružiću, ravnatelju Srednje škole "Mate Blažina" u Labinu. Uz redovnu nastavnu aktivnost, kontinuirano potiče, organizira i koordinira niz obrazovnih projekata pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, a u suradnji s lokalnom zajednicom međunarodni projekt "Škole demokracije - parlament mladih", projekt "Obrazovanja za demokratsko građanstvo", seminare "Radionice dramskog odgoja za učenike i voditelje dramsko-scenskih grupa Istarske županije i mnoge druge. Uručuje mu se odlikovanje i knjiga Renata Pernića (Pula, 31. siječnja 2001.)
   
 12. Suradnik Povjerenstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izradu Programa osposobljavanja ravnatelja osnovnih i srednjih škola RH, travanj-prosinac 2005.
 13. Pridruženi član Radne skupine za izradu Državnog pedagoškog standarda, 2007.
 14. Član Radne skupine pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje  obrazovanja za izradu Metodologije samovrednovanja srednjih škola RH, lipanj-prosinac 2007.
 15. Sudionik dvogodišnjeg stručnog usavršavanja za ravnatelje trenere iz Obrazovnog menadžmenta u organizaciji AZOO-a i NSO-a iz Nizozemske, rujan 2007. - lipanj 2009.
 16. Stekao kompetencije za Trenera za ravnatelje školskih ustanova u školskom menadžmentu, Zagreb, 2. lipnja 2009.
 17. Član Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Labin kao predstavnik osnivača - Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 2009.-2011.
 18. Član tematske radne grupe za upravljanje i rukovođenje u predtercijarnom odgoju i obrazovanju za izradu "Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije" od 24. siječnja 2013.
 19. Osoba godine 2017. Labinštine po izboru mjesečnika Labinština.info OVDJE!
 20. Dobitnik nagrade "Istriana" za Istarsku županiju u kategoriji "Znanost i obrazovanje" za 2018. za dugogodišnji prosvjetni rad OVDJE!

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

 1. Talijanski - odlično
 2. Engleski - dobro

INFORMATIČKA PISMENOST

 1. ECDL start diploma, Syllabus verzija 4.0, Osnovni pojmovi infomracijeske tehnologije IT, Korištenje računala i upravljanje datotekama, Obrada teksta i Prezentacije, 16. veljače 2009.
 2. Urednik i administrator sa suradnicima mrežnih stranica škole www.ssmb.hr  od 2009.

OBJAVLJENI RADOVI

 1. LITERARNO I SCENSKO IZRAŽAVANJE UČENIKA U SUODNOSU-ZAJEDNIČKI RAD UČENIKA I NASTAVNIKA U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA SREDNJIH ŠKOLA, Pedagoški fakultet u Rijeci, Zbornik radova, Nastavnik u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, Rijeka 1988. str. 147.-149.
 2. 50. OBLJETNICA OSNUTKA SREDNJIH ŠKOLA U LABINU S NASTAVOM NA HRVATSKOM JEZIKU, Spomen knjiga škole, Labin, studeni 1998.,  glavni i odgovorni urednik i autor priloga: BOGATI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ŠKOLE, str. 133.-143. i DRAMSKE DRUŽINE ŠKOLE 1983.-1993., str. 149.-159.
 3. KORACI RAVNATELJA KA KVALITETI, priopćenje iz prakse, Drugi hrvatski susret kvalitetnih škola, Međunarodni skup prosvjetnih djelatnika koji primjenjuju Glasserove ideje kvalitetne škole, RI KVAŠ-21 na temu Svaki učenik može uspjeti, Rijeka 22.-24.11.2002 Zbornik radova Medicinska škola Rijeka, str. 47.-48.
 4. SREDNJE STRUKOVNO OBRAZOVANJE NA TRAGU EUROPSKIH STANDARDA DECENTRALIZACIJA I AUTONOMIJA U ODLUČIVANJU I UPRAVLJANJU ŠKOLSKIM KURIKULUMOM (TRENUTNA SITUACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ). Osobno izlaganje i power-point prezentacija na Simpoziju o školskom menadžmentu Radne zajednice Aple-Jadran (Radne skupine za kulturnu razmjenu) na temu Školski management u Europi i Radna zajednica Alpe-Jadran. Autonomija i/ili centralizam? Usporedba europskih iskustava, Schio (Vicenza) 29.05.2003. po nalogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za međunarodnu suradnju. Video i zvučni zapis izlaganja se nalazi na web stranicama: OVDJE!
 5. RAZMJENA UČENIKA I NASTAVNIKA S DRUGIM EUROPSKIM ZEMLJAMA I PRAKTIČNA PRIMJENA DEMOKRACIJE I TOLERANCIJE, učeničko izlaganje i power-point prezentacija ravnatelja Srednje škole Mate Blažine na međunarodnom sajmu školstva EXPOSCUOLA u Padovi od 22. do 25.10.2003. Zvučni zapis prezentacije nalazi se: OVDJE!
 6. SLOVENSKA ISKUSTVA – STUDIJSKO PUTOVANJE U SLOVENIJU 20.-22. siječnja 2003., osobno izlaganje i power-point prezentacija na Konferenciji Stručnog vijeća srednjih škola RH, Dubrovnik, 1.-4.02.2004.
 7. MEĐUNARODNA SURADNJA MEĐU ŠKOLAMA U NOVOJ EUROPI, osobno izlaganje na talijanskom jeziku i power-point prezentacija na susretu Radne skupine za kulturnu suradnju RZ Alpe-Jadran, na temu «OBRAZOVANJE ZA EUROPU-PORTFOLIO ZA STUDENTA», Graz (Austrija), 7.-8.10.2004.
 8. POSEBNE AKTIVNOSTI ŠKOLE  KROZ PROGRAMSKE OBLIKE, SADRŽAJE I METODE RADA, KOJE POTIČU OBRAZOVANJE BEZ SLABIH UČENIKA, power-point prezentacija  primjera dobre prakse na međunarodnom simpoziju na temu Škole bez slabih učenika u organizaciji Filozofskog fakulteta u Puli, Pula, 28.-30.10.2004., Zbornik znanstvenih radova, str. 403.-408.
 9. FORMIRANJE EUROPSKE DEMOKRATSKE SVIJESTI U ŠKOLAMA RH – OD PROJEKTA DO PRAKSE na primjeru ekstrakurikularnih aktivnosti Srednje škole Mate Blažine. Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na Simpoziju Škole u mreži Alpe-Jadrana u Novoj Europi, Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti - Venezia, 18.03.2005. Zvučni i tekstualni zapis izlaganja se nalazi na web stranicama: OVDJE!
 10. EKSTRAKURIKULARNE AKTIVNOSTI ŠKOLE KOJE POTIČU KAKVOĆU OBRAZOVANJA – INTERKULTURALNA SURADNJA S ITALIJOM na primjeru Srednje škole Mate Blažine – Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 22.08.2005. na poziv Zavoda za školstvo RH-Podružnica Rijeka; 
 11. FORMIRANJE EUROPSKE DEMOKRATSKE SVIJESTI na primjeru međunarodne suradnje Srednje škole Mate Blažine – Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 28.08.2006. na poziv Zavoda za školstvo RH-Podružnica Rijeka;
 12. OBRAZOVANJE ZA 21. STOLJEĆE -  primjeri dobre prakse. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 30.08.2007. na poziv Agencije za strukovno obrazovanje RH, Zagreb;
 13. PROMJENE U HRVATSKOM ŠKOLSTVU I OBRAZOVNOM MENADŽMENTU - izlaganje na Simpoziju RZ Alpe-Adria, Radne grupe za kulturnu suradnju u Padovi 19. listopada 2009. na temu AUTONOMIJE ŠKOLA ALPE-ADRIA. Video zapis nalazi se na internetskim stranicama www.exposcuola.it OVDJE!
 14. „60. GODINA S VAMA – Srednja škola Mate Blažine Labin“ - spomen DVD Škole objavljen u studenome 2009. povodom obilježavanja godišnjice Škole; glavni i odgovorni urednik, autor multimedijalnih priloga i cjelokupnog elektronskog zapisa sa suradnicima na DVD-u u programu Autoplay media studio.
 15. Službene mrežne stranice Srednje škole Mate Blažine WWW.SSMB.HR - glavni urednik i administrator sa suradnicima, od travnja 2009.
 16. RAVNATELJI I KULTURA ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE - izlaganje na stručnom skupu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Agencije za odgoj i obrazovanje kao primjer dobre prakse u radu ravnatelja, Pula, 04.10.2010.
 17. Kao trener ravnatelja diseminacija modula „FINANCIJSKO UPRAVLJANJE“ iz Obrazovnog menadžmenta po županijskim stručnim vijećima diljem RH  (voditelji ravnatelji-licencirani treneri: Čedomir Ružić i Dražen Blažeka) OVDJE!
 18. Primjena metoda dramskog odgoja u radu dramskih skupina, Primjer dobre prakse, Amneris Ružić i Čedomir Ružić, Rradionica na 6. hrvatskog susretu kvalitetnih škola LABIN KVAŠ-u '14. na temu "Snaga naših škola", Rabac 2014.
 19. ŠESTI HRVATSKI SUSRET KVALITETNIH ŠKOLA "LABIN KVAŠ'14" - "SNAGA NAŠIH ŠKOLA", glavni urednik prezentacijskog DVD-a sa sažecima i radovima sudionika (46 izlaganja,  13 radionica i 3 postera. 95 autora i koautora iz 23 škole) zajedno sa suradnicima i recenzentima, te urednik internetske stranice sa zaključcima i prezentacijama sa stručnog skupa, Labin-Rabac, 2014.
 20. GLASILO PROJEKTA LABIN-ZDRAVI GRAD, Grad Labin, Glasilo projekta Labin-zdravi grad, pomoćnik urednika i lektor, Čedomir Ružić, Br. I.-VIII (8 brojeva), 2000.-2005. OVDJE!  Br. 1, Br. .2, Br. .3, Br. 4, Br. 5, Br. 6, Br. 7, Br. 8
 21. PROGRAM SPECIJALISTIČKOG STUDIJA ZA RAVNATELJE ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U RIJECI. Vanjski suradnik i suautor (uz izv. prof. dr. sc. Davora Vašičeka sa Ekonomskog fakulteta u Rijeci)  u izradi prijedloga studijskog programa i opisa programa predmeta/praktikuma FINANCIJSKO POSLOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE koji će doprinijeti profesionalizaciji rukovođenja. Potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja  da je predloženi studijski program upisan u Upisnik studijskih programa, srpanj 2018., čime je Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci stekao je pravo na izvođenje ovog programa.
  Letak: http://www.ssmb.hr/libraries/0001/4432/Letak_-_specijalisticki_studij_za_ravnatelje_odgojno-obrazovnih_ustanova_2018-19.pdf  
  Natječaj: http://www.ffri.uniri.hr/hr/naslovnica/2-uncategorised/1886-natjecaj-za-upis-na-poslijediplomski-specijalisticki-studij-za-ravnatelje-odgojno-obrazovnih-ustanova.html

SURADNJA S RELEVANTNIM USTANOVAMA VEZANIM ZA ODGOJNO-OBRAZOVNU DJELATNOST

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Suradnik povjerenstva MZO-a za izradu „PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA RAVNATELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA RH“ 2004.-2005. OVDJE!
Član Povjerenstva za srednje škole i učeničke domove  za izradu „DRŽAVNOG PEDAGOŠKOG STANDARDA“ 2006.-2007. OVDJE!
Član projektnog tima Agencije za odgoj i obrazovanje i Nederlands School voor Onderwijsmanagement na projektu „USAVRŠAVANJE U OBRAZOVNOM MENADŽMENTU“, OVDJE!
Član tematske radne grupe za upravljanje i rukovođenje u predtercijalnom odgoju i obrazovanju za izradu STRATEGIJE OBRAZOVANJE, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE, ODLUKA, 2013.-2015. OVDJE!

Agencija za odgoj i obrazovanje RH i Agencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje RH
Organiziranje "Radionica dramskog odgoja za voditelje dramskih družina Istarske županije", od 1999. do 2002.
Član "Stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Republike Hrvatske", od 2002. do 2004.
Član "Ekspertne radne skupine programa EU - CARDS 2001.",  od 2003. do 2004.
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske županije, od 1.09.2005. do 31.08.2014. OVDJE!
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije, od 1.09.2014. do 31.08.2016. OVDJE!
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije, od 1.09.2016. do 31.08.2018. OVDJE!
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije, od 1.09.2018. do 31.08.2020. OVDJE!

Istarska županija
Član Savjeta za razvoj civilnog društva u Istarskoj županiji, od 2004.
Voditelj razmjene učenika i profesora na temelju potpisanog "Petogodišnjem protokolu o suradnji"  s centrom izvrsnosti EU - Liceo scientifico NICOLO' TRON iz Schia (Vicenza) i suradnje s Istarskom županijom, od svibnja 2005.
Član radnog tima za izradu "Prijedloga istarske kulturne strategije", od rujna 2008.
Član radne skupine za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u Istarskoj županiji, od rujna 2017.

Grad Labin
Član poglavarstva zadužen za kulturu i školstvo te predsjednik "Odbora za društvene djelatnosti", od 2000. do 2005.
Zamjenik koordinatora projekta "Labin-zdravi grad", od 1998. do 2005.
Pomoćnik glavnog urednika i lektor glasila "Labin-zdravi grad", od 2000. do 2005.
Član "Odbora za školstvo", od 2005. do 2009.
Član Gospodarskog vijeća Grada Labina, od 2018.

Mreža zdravih gradova RH
Voditelj tečaja "Škola demokracije-vijeće mladih" (Projekt demokracije-Democracy Project), od 1998. do 2017. OVDJE!

Talijanski konzulat u Rijeci
Interkulturalna suradnja s Italijom, 2003. i 2015. (Liceo scientifico Assteas, Buccino; Liceo scientifico Tron, Schio) OVDJE!
Petogodišnje dodatno fnanciranje učenja talijanskog jezika u školi i studijskog putovanja u Italiju (Buccino, Salerno, 2003.) OVDJE!

RZ Alpe-Jadran: Radna skupina za kulturnu suradnju, Regija Veneto, Italija
Interkulturalna suradnja s Italijom - petogodišnji "Protokol o suradnji"  s centrom izvrsnosti EU - Liceo scientifico TRON iz Schia (Vicenza), 2004.-2009. OVDJE!
Član odbora "Radne grupe za kulturnu razmjenu RZ Alpe-Adria" zadužen za obrazovanje za demokraciju,  2005.-2009.

Poveznice:
Međužupanijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola 2016.-2018. - ssmb.hr
Županijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola 2011.-2016. - ssmb.hr
Modularno stručno usavršavanje ravnatelja - ssmb.hr
Modul Financijsko upravljanje - ssmb.hr
Democracy School-Youth Parliament - ssmb.hr
Dramske radionice-Drama workshops - ssmb.hr
Scambio interculturale con il Liceo TRON - ssmb.hr
Interscambio culturale con il Liceo ASSTEAS - ssmb.hr

Preuzimanja:
Usavršavanje ravnatelja u školskom menadžmentu - pdf   Program osposobljavanja ravnatelja - pdf   Državni pedagoški standard - pdf   Program samovrednovanja srednjih škola - pdf   Zbornik radova iz obrazovnog menadžmenta - pdf


        Naslovnica Zbornika radova iz obrazovnog menadžmenta

Iz tiska

8.5.2020. "Nisu postignuti uvjeti za početak nastave uživo. Maturanti na mukama!".Iza nas je gotovo dvomjesečna školska nastava u izvanrednim uvjetima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. Fizičku nastavu nadomjestila je ona virtualna. Unatoč početnom kaosu izazvanom ponajviše tehničkim poteškoćama, nastavnici su brzo uspostaviti zavidnu komunikaciju s učenicima i njihovim roditeljima. Intuitivno i zdušno predali su se jednom vidu nastave koji nije bio dovoljno poznat većini. No, koliko je to zapravo dobro profunkcioniralo govori i podatak da se u dvije labinske osnovne škole u ponedjeljak neće vratiti niti jedan učenik, a razlog je - nezainteresiranost roditelja.


Poveznice:
U dvije labinske osnovne škole učenici se neće vratiti u klupe, a maturanti će biti na mukama - glasistre.hr
Nisu postignuti uvjeti za početak nastave uživo - 5.portal

6.10.2019. "U školstvu su na pomolu velike promjene, pa će ova školska godina biti puna izazova" Ravnatelj labinske Srednje škole Mate Blažine i voditelj međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola o svojoj školi, karijernom usmjeravanju i reformama (Nedjeljni Glas Istre) OVDJE!


"Često možemo čuti da je reforma parcijalna i nedovoljno pripremljena te s puno nedoumica za njezine nositelj, što uz recentne sindikalne zahtjeve, koji su opravdani, dodatno povećava napetost. Usprkos svemu škole se trebaju promijeniti. Treba promijeniti način rada i paradigmu poučavanja ma što god nekome značilo. Možda je baš sad taj čas kad se čini najteže, smatra Ružić."
(Priredio Branko Biočić, Glas Istre)

6.10.2019. Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine i voditelj međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola o svojoj školi, karijernom usmjeravanju i reformama OVDJE!


15.9.2019. Čedomir Ružić: Nagradu Istrianu sam doživio kao točku na "i", a mirovini se veselim, iako će u početku biti teško i čudno -
https://labinskakomuna.com OVDJE!


14.12.2018. Čedomir Ružić i Elis Lovrić dobitnici ovogodišnje nagrade Istriana
Čedomir Ružič i Elis Lovrić su među ovogodišnjim dobitnicima nagrade „Istriana“ za najbolje pojedince iz svijeta gospodarstva, kulture, glazbe, zdravstva, znanosti i sporta Istre. Svečanost dodijele održala se 14. prosinca u pulskom hotelu Park Plaza Histria.
Glazbenica i svestrana umjetnica Elis Lovrić dobirnica je nagrade u kategoriji Kultura. Nagradu je dobila jer svojim radom promovira istarsku glazbenu scenu, čakavštinu i modernu Istru.
Čedomiru Ružiću pripala je „Istriana“ u kategoriji Znanost i obrazovanje, za njegov  dugogodišnji prosvjetni rad, gdje od 1996. godine djeluje kao ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin.

Pobjednik u kategoriji Zdravstvo je Oriana Španić, medicinska sestra prije svega iskusna i educirana, a čitav radni vijek posvećena psihijatrijskim bolesnicima. Dobitnica „Istriane“ u kategoriji Glazba je legenda istarske glazbene scene Lidija Percan. U kategoriji Sporta nagrada je pripala Darku Raiću Sudaru, bivšem nogometašu i nogometnom treneru. Za Gospodarstvo „Istriana“ je pripala Gordani Deranji, uspješnoj poduzetnici i direktorici Tehnomonta.
Nagrada Istrijana pokrenuta je na inicijativu novinara Daniela Sponze, a pobjednike su svojim glasovima odabrali gradonačelnici i načelnici istarskih općina, predsjednici uprava najvećih gospodarskih subjekata, novinari, kulturni, sportski i zdravstveni djelatnici, kao i slušatelji Radio Pule.
(Tekst: N.Č. Foto: GLAS ISTRE)
Poveznice:
Ravnatelj Čedomir Ružić dobitnik ovogodišnje nagrade Istriana - ssmb.hr
Elis Lovrić i Čedomir Ružić dobitnici nagrade Istriana za 2018. godinu - labin.com
Elis Lovrić i Čedomiru Ružiću nagrada `Istriana`- 5portal.hr
Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine profesor Čedomir Ružić i labinska kantautorica Elis Lovrić među dobitnici nagrade ''Istriana'' - radiolabin.hr


3.12.2018.
Elis Lovrić i Čedomir Ružić nominirani za nagradu Istriana - labin.com
28.11.2018. Dvoje Labinjana nominirano za nagradu Istriana - 5portal.hr
28.11.2018. Elis Lovrić i prof.Čedomir Ružić kandidati za nagradu Istriana - radiolabin.hr
26.11.2018. POČELO GLASANJE ZA ISTRIANU: Najuspješniji Istrani u šest kategorija bit će objavljeni 14. prosinca - glasistre.hr

27.1.2018. Čedomir Ružić među osobama godine Labinštine za 2017. Čedomir Ružić ravnatelj je Srednje škole Mate Blažine. U 2017. godini navršilo se 70 godina postojanja ove ustanove i ujedno 20 godina njegovog uspješnog vođenja iste. Energetska obnova i potpuna adaptacija školske zgrade kao i izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće sportske dvorane okrunile su ovu obljetnicu, a Ružić je započeo svoj 5. mandat koji će ga, kako sam ističe, dovesti do umirovljenja. Time bi zaokružio četvrt stoljeća na čelu ove renomirane škole.
Ružić je posebno angažiran u realizaciji međunarodnih projekata i afirmaciji demokratskih i kulturnih vrijednosti svoje škole i životne sredine. Tijekom višegodišnjeg angažmana i usavršavanja stekao je kompetencije za trenera ravnatelja školskih ustanova u obrazovnom menadžmentu te je dulje vrijeme voditelj stručnog vijeća ravnatelja triju županija. Objavio je brojne stručne radove iz područja obrazovanja i kulture te održao mnoga izlaganja na raznim susretima i stručnim skupovima. Uza sve to, redovito uređuje školske mrežne stranice www.ssmb.hr.
Rođen je 18. veljače 1957. u Umagu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Labinu, a potom je studirao hrvatski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru. Diplomirao je 1981. godine te stekao zvanje profesora. Od tada radi u labinskoj srednjoj školi kao profesor hrvatskog jezika i dugogodišnji voditelj nagrađivanih dramskih skupina na hrvatskom i talijanskom jeziku.      
Po zaposlenju osnovao je obitelj koju, uz suprugu Brižit, ekonomisticu, čini i dvoje djece – sin Aleks, student informatike, i kćer Amneris, profesorica hrvatskog i talijanskog jezika te magistra knjižničarstva, koja im je sa svojim suprugom Masimom, dipl. ing. proizvodnje, nedavno podarila predivnog unučića Jana.
„Obitelj mi uz potrebno razumijevanje daje ogromnu podršku u obavljanu ovog zahtjevnog posla ravnatelja kojem sam se potpuno posvetio te ga s puno entuzijazma i ljubavi obavljam“, kaže profesor Ružić. Već nakon prvog mandata, 2000. godine školu je doveo do Ministrova priznanja „za uspješan, kvalitetan i kreativan rad“, a iste godine odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića „za osobite zasluge za prosvjetu“ od predsjednika RH.
Čedomir Ružić utkao je sebe u školu i zato je nemoguće razdvojiti njegove osobne uspjehe od uspjeha škole. „Radujem se svakom uspjehu naših učenika i nastavnika, trudeći se stvoriti im još povoljnije okruženje i bolje materijalne uvjete za ostvarivanje vrhunskih rezultata“, kaže Čedomir Ružić.


Čedomir Ružić među osobama godine Labinštine za 2017. - pdf

29.9.2017. Roditelji ponekad ni ne znaju da im je dijete odsutno iz škole par dana Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja koji proizlaze iz centraliziranog sustava e-matice, istarski osnovnoškolci u prošloj su školskoj godini prosječno izostajali iz škole 56,48 sati po učeniku, a srednjoškolci 129,39 sati po učeniku, te su po izostancima i jedni i drugi vodeći u državi, piše Glas Istre.
Ravnatelj Srednje škole Mate Blažina u Labinu Čedomir Ružić bio je dio tima koji je prije desetak godina provodio akcijsko istraživanje vezano uz izostanke učenika s nastave u koje su, uz labinsku, bile uključene još dvije hrvatske škole. Prema tom istraživanju, među razlozima izostanaka s nastave vrlo visoko se našao strah od neuspjeha koji se, kod gimnazijalaca pogotovo, kaže, tijekom školovanja od početka do kraja školovanja i udvostruči. Razlog je državna matura u četvrtom razredu, pa se dio njih, zbog priprema za državnu maturu i traženja što boljeg uspjeha na njoj, odlučuje ići ciljano na one predmete za koje sami procijene da im mogu biti važni, a ostale na ovaj ili onaj način izbjegavaju.
- Škole moraju biti spremne i poduzeti mjere da to spriječe. Mi u Labinu smo prije ovog novog Pravilnika djelovali u tom smjeru i tražili od roditelja da nam najave unaprijed odsustvo učenika kako bi znali njegov razlog, odnosno radi li se o nekakvim sportskim aktivnostima, bolesti ili nečem trećem. Naime, došli smo do nekih saznanja da roditelji ponekad u takvim slučajevima čak ni ne znaju da im je dijete odsutno iz škole par dana i onda je pred njima odgovornost hoće li takvo odsustvo opravdati ili ne. U borbi da im dijete bude što uspješnije, velika većina njih odlučuje se to učiniti ne znajući da svom djetetu tako zapravo čine "medvjeđu uslugu", kazao je Ružić za Glas Istre.
U školi Mate Blažine gimnazijalci su inače lani izostajali 20-ak posto manje od županijskog prosjeka, elektrotehničari su po satima izostanaka 15 posto ispod, a ekonomisti tri posto iznad županijskog prosjeka. Zanimljivo je da je na trogodišnjim programima trgovine, ugostiteljstva i strojarstva u toj školi prosjek izostanaka na oko 80 posto županijskog prosjeka.
Učenici iz Istre najviše izostaju s redovne nastave! -  Glas Istre

23.5.2017. ŠKOLSKE NOVINE; Osigurani optimalni uvjeti za nastavu TZK-a i Stvarati pozitivno ozračje za uspješno učenje

   Osigurani optimalni uvjeti za nastavu TZK-a               Stvarati pozitivno ozračje za uspješno učenje

11.02.2011. Dokad natjecanja u opijanju umjesto loptanja? - glasistre.hr

12.10.2010. ŠKOLSKE NOVINE tema broja: RAVNATELJI I KULTURA ŠKOLE - Kako od škole stvoriti obrazovnu i kulturnu oazu? U ovom broju za Školske novine pišu i govore Zvonimir Laktašić, Suzana Hitrec, Damir Jelenski, Vojislav Kranželić, Čedomir Ružić, Vlado Prskalo, Edita Stilin, Tonči Vlahović, Suzana Jambrešić, Zvonimir Vidušin, Žarko Bošnjak, Vlade Dragun, dr. Pavao Brajša, dr. Vladimir Strugar, Sanja Režek, Azra Rađenović, Olivera Marinković
Čedomir Ružić: Imao sam puno prilika upoznati ostale školske sustave i drago mi je da mogu i od svojih kolega iz hrvatskih škola puno naučiti i da se sva pitanja bitna za naš posao stavljaju u fokus naših interesa i rasprava. A kad odemo u inozemstvo obično ta iskustva i spoznaje doživljavam kao povratak u budućnost. Uvijek na takva studijska putovanja povedemo i nastavnike i učenike kako bi se svi mogli uvjeriti u to o čemu pričamo. Po povratku smo svi zadovoljni onime što smo vidjeli, ali i mogućnošću da barem dio iskustava i spoznaja do kojih smo došli možemo primijeniti u vlastitoj sredini. Sudjelovao sam i u nekim povjerenstvima koja su radila na pedagoškom standardu, na programu osposobljavanja ravnatelja, samovrednovanju škola i uspjeli smo u te programe implementirati i neke spoznaje i iskustva koja smo vidjeli i kod naših susjeda ili u nekim udaljenijim državama. No, ako težimo Europi, ako težimo određenom standardu onda moramo to implementirati i u vlastitoj sredini. Najbolje je ako se to uspije sa svojim nastavnicima, učenicima i njihovim  roditeljima i važno je da u cijelom tom procesu i mi kao ravnatelji budemo prisutni, da povedemo, aktiviramo i pokrenemo procese, ali je još važnije da delegiramo dio poslova na sve njih kao naše najbliže suradnike. U protivnom ćemo se slomiti ili se pitati što nam je to trebalo ako nećemo dobiti odaziv kakav smo očekivali. Hrabri nas to što učenici i roditelji s velikim veseljem sudjeluju u  projektima, što u mnogim situacijama djelujemo proaktivno, dakle preveniramo probleme, a ne da ih rješavamo post festum zajedno s nekakvim timovima za krizne intervencije tek kad se nešto neželjeno dogodi. Ravnatelji imaju svoje vizije, imaju svoj put i važno je da te svoje misli, ideje i vizije prenesemo na učenike i na svoje djelatnike.
Kako od škole stvoriti obrazovnu i kulturnu oazu - Školske novine, Marijan Šimeg
06.07.2010. Demokracija se uči od mladosti - zadarskilist.hr
22.01.2007. Labinjani se oprostili od Laure, Danijele i Roberta - jutarnji.hr


ravnatelj Čedomir Ružić, prof.
voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća
Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije
za školski menadžment 01.09.2018.-31.08.2020.
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277 
faks.: +385/52/855-329 
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr      
mobil tel.:+38598421547
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr
e-mail: cedomir.ruzic@skole.hr
web stranice: www.ssmb.hr