naslovna > Županijska stručna vijeća > ŽSV strojarstva

Županijsko stručno vijeće strojarstva


Prijava na stručne skupove - ettaedu.azoo.hr  Softver za samovrednovanje - pdf


Šk.g. 2017.-2018.

3.11.2017. Stručni skup „Suvremeni izazovi u radu s adolescentima“  Dana 3. studenog 2017. u Industrijsko strojarskoj školi u Zagrebu  održan je Stručni skup za nastavnike/ce koje rade s učenicima s teškoćama  pod nazivom „Suvremeni izazovi u radu s adolescentima“ u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  Iz naše  škole sudjelovalo je troje profesora: Mirjana Dobrić, Elvis Miletić te Irena Crvak. Sadržaj programa se je odnosio na ove teme "Rad s adolescentima problematičnog ponašanja", "Kako osnaživati mentalno zdravlje adolescenata?" i "Kako se nositi sa stresom-mindfulness u školskom okruženju" s ciljem unapređivanja kompetencija nastavnika za inkluzivno obrazovanje.  Profesori  su stekli korisne informacije koje će im pomoći u deseminaciji i prijenosu informacija i osnaživanju nastavnika koji rade s učenicima s teškoćama u ponašanju. Time će se omogućiti i kvalitetnija pomoć učenicima kao i stvaranje uvjeta za  osnaživanje mentalnog zdravlja učenika s teškoćama u ponašanju što predstavlja temelj kvalitetnog učenja i cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada sa mladima.
(Mirjana Dobrić, stručni suradnik-savjetnik psiholog)

Preuzimanje:
KAKO OSNAŽIVATI MENTALNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA?, Doc.dr.sc. Miranda Novak - pdf
Kako se nositi sa stresom – mindfulness u školskom okruženju, Doc.dr.sc. Josipa Mihić - pdf

 

Šk.g. 2016.-2017.


IZVJEŠTAJ SA ŽSV-a STROJARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE ODRŽANOG U PULI 11.04.2017.
U Industrijsko obrtničkoj školi u  Puli 11.04.2017.održano je Županijsko stručno vijeće strojarstva. Tema stručnog vijeća bila je:Modeliranje 3D printerom. Seminar je vodio Dragan Radovanović dip.ing.elektrotehnike inače nastavnik u toj školi. Seminar se sastojao od teorijskog i praktičnog dijela. Polaznici su upoznati kako se stvara 3D model. Za izradit model najprije nam je potrebna ideja. Nakon toga stvara se skica i izrađuje 3D crtež. Poslije crteža potrebno je napraviti G kodove. Za kraj nam je preostao sam ispis modela kojeg smo nacrtali.

Na seminaru je bilo prisutno 13 članova ŽSV strojarstva istarske županije iz slijedećih škola: Tehničke škole Pula ,Gospodarske škole Buje, Srednje škole Buzet, Industrijskoobrtničke škole Pula, S.Š. Mate Blažine Labin,TSŠ Dante Alighieri Pula, Strukovne škole Eugen Kumičić Rovinj.


8.12.2016. U SŠMB-u održan seminar Županijskog stručnog vijeća strojarstva Na ŽSV-u strojarstva Istarske županije koje se održalo 7. prosinca u restoranu Srednje škole Mate Blažine u Labinu obrađene su teme: "Učenici s teškoćama u strukovnom obrazovanju", "Rad u grupi" i "Godišnji plan ŽSV-a".

Olgica Jukić, prof. savjetnica održala je predavanje i radionicu o radu sa učenicima s teškoćama u radu u strukovnom obrazovanju. Kroz predavanje, radionicu i pitanja istaknuti su problemi koji se javljaju u radu s takvim učenicima, kako se djeca osjećaju, na koji način funkcioniraju i kako im možemo pomoći. Rečeno je da bi kod izbora zanimanja za takve učenike trebalo uključiti nastavnike struke jer oni najbolje znaju koje su potrebne vještine za pojedina zanimanja. Jelena Blackham, pedagoginja naše škole, održala je predavanje "Rad u grupi". Istaknula je dobre i loše strane takvog rada, način  na koji se formiraju grupe te kako izabrati voditelja grupe. Usvojen je godišnji plan i program rada za ovu školsku godinu koji je poslan Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te je ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole iz Pule predložio da njihov član održi predavanje iz područja obuke za rada 3D printera što je i sa zadovoljstvom prihvaćeno.


Na seminaru je bilo prisutno 14 članova vijeća iz sljedećih škola: Tehnička škola - Pula, Industrijsko-obrtnička škola - Pula, Talijanska srednja škola Leonardo da Vinci - Buje,  SŠ Eugena Kumičića - Rovinj, SŠ Mate Blažine - Labin.
Preuzimanje:
IOOP obrasci - zip
INDIVIDUALIZIRANI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM, Olgica Jukić, prof.reh. savjetnik - pdf
Učenik s teškoćama  u srednjem obrazovanju, Olgica Jukić, prof.reh. savjetnik - pdf
Asistivna tehnologija u Centru za odgoj i obrazovanje RI - kanalRI
Rad u grupi - pdf

(Voditelj ŽSV-a strojarstva Elvis Miletić)

19.10.2016. Stručni skup „Učenici s teškoćama u strukovnom obrazovanju“ 11. listopada 2016. u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka održan je Stručni skup za nastavnike/ce koje rade s učenicima s teškoćama i to pod nazivom: „Učenici s teškoćama u strukovnom obrazovanju“. Iz naše  škole sudjelovalo je troje profesora: Mirjana Dobrić, Elvis Miletić te Jelena Blackham. Predavanja su bila o različitim temama unutar tog područja: o preduvjetima uspješne inkluzije učenika s teškoćama u strukovne škole, izazovima s kojima se  profesori i djelatnici škola susreću, zatim praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje te dizajnu obrazovnih materijala koji su prilagođeni potrebama učenika. Profesorima je bilo korisno i od praktične važnosti educirati se na spomenutu temu te će im usvojena znanja olakšati daljnji rad s učenicima s teškoćama.  Profesori koji su prisustvovali stručnom skupu predstavili su iste teme i na Nastavničkom vijeću 19. listopada 2016.

Preuzimanje:
Preduvjeti uspješne inkluzije učenika s teškoćama u strukovne škole - pdf
Vrednovanje - pdf
Lista praćenja ponašanja, tim za PUP - doc
Lista PUP - doc

Šk.g. 2015.-2016.

 
27.11.2015. Održano županijsko stručno vijeće STROJARSTVA
Dana 9.12.2015. s početkom u 12.30  sati u prostorijama Srednje škole Mate Blažine Labin održalo se Županijsko stručno vijeće strojarstva uz sljedeći sadržaj rada:
1. Godišnji plan i program rada, Elvis Miletić, prof.
2. Izvještaj sa stručnog skupa za županijske voditelje strojarstva održanog u Bjelovaru, Elvis Miletić, prof.
3. Prezentacija projekta LEGEND (Geotermalni park), predstavnici IRENE
4. Zaštita okoliša u proizvodnji kamene vune, Saša Stiković, dip.ing.st.
5. Razno
Preuzimanje:
Poziv - pdf
Stručno usavršavanje nastavnika strojarstva - pdf
Aktivno učenje i kritičko mišljenje - pdf
Komunikacija u nastavi  i školi - pdf
Reforma obrazovnog sustava 2015. - pdf
Zaštita okoliša u proizvodnji kamene vune - pdf
Projekt LEGEND - pdf

Šk.g. 2014.-2015.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

06.07.2015. IZVJEŠTAJ SA ŽUPANIJSKO STRUČNOG VIJEĆA STROJARSTVA ODRŽANOG U LABINU 30.06.2015. Na županijskom stručnom vijeću bila je prezentirana kurikularna reforma. Najiprije je prezentirano koji su ciljevi i zadaci kurikularne reforme.Nakon toga  bile su  održane dvije radionice povezane sa kurikulumom. U prvoj radionici svaki od nastavnika iz svog dijela teksta reforme dao je svoje viđenje  ključnih pojmova reforme .Nakon provedene rasprave istaknuti su ključni pojmovi.U drugoj radionici nastavnici su dali svoje mišljenje koje prednosti ima reforma za učenike, a koje za nastavnike. Nastavnici su podržali najavljenu reformu uz bojazan da zbog nedostatka sredstava neće biti sprovedena cijelokupna reforma kako je prvobitno bila zamišljena, već  samo parcijalno što smatraju nedovoljnim.
Vijeće je raspravljalo o naknadama koje škole dobivaju od županije za matrijalne troškove održavanja praktične nastave.Smatraju kako je naknada od 5,64 po učeniku neprihvatljiva i diskriminirajuća u odnosu na ostale učenike u drugim obrazovnim sektorima koji dobivaju znatno veću naknadu.
Vijeće nezna kojim se kriterijima županija vodila kad je  srezala naknade za matrijalne troškove po zanimanjima. Dan je zadatak predsjedniku žup. st. vijeća da pošalje primjedbe i izrazi nezadovoljstvo županijskom odjelu za obrazovanje tretmanom strojarstva.
Pod točkom razno Goran Popović, dip.ing.st., prezentirao je knjigu koje je izdalo Pučko učilište u Zagrebu po nazivom:"Tehnike motornih vozila  koja se može koristiti za zanimanje automehaničar i automehatroničar". Nastavnici su izrazili želju da bi  na idućem županijskom stručnom vijeću htijeli vidjeti višeg savjetnika gosp. Damira Zvonara .

15.06.2015. Poziv na županijsko stručno vijeće strojarstva za 30.06.2015. Pozivamo Vas na Županijsko stručno vijeće STROJARSTVA koje će se održati u utorak 30.06.2015. s početkom u 9.00 sati u prostorijama Srednje škole Mate Blažine Labin (Velika sala za sastanke), na temu: Cjelovita kurikularna reforma; Naknada za materijalne troškove po učeniku za obavljanje praktične nastave; Razno. Predviđeno vrijeme trajanje seminara 4 sata. Rok za prijave je srijeda 24.06.2015. na e-mail: ss-mate-blazine@pu.htnet.hr P.S. Po naputku Agencije za strukovno obrazovanje svi nastavnici dužni su se upoznati sa cjelovitom kurikularnom reformom. Kontakt osoba Elvis Miletić, prof.: 098 591892; e-mail: elvis_miletic@hotmail.com ili elektrostrojarstvo.ss.labin@gmail.com

Preuzimanje:
Prezentacija CJELOVITA KURIKULARNA REFORMA - pdf

27.04.2015. SEMINAR U ZAGREBU U organizaciji agencije za strukovno obrazovanje u tehničkoj školi Faust Vrančić održan je seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća strojarstva. Na seminaru su bile obrađene sljedeće teme:
1. Pojam facilitacije i uloga facilitatora
2. Načela facilitacije
3. Vještine facilitacije
4. Ometajuća ponašanja i kako se nositi sa njima
Seminar je vodio savjetnik iz agencije gospodin Damir Zvonar.  Prezentacija FACILITACIJSKE VJEŠTINE sa seminara OVDJE!.

9.10.2014. Poziv na županijsko stručno vijeće strojarstva za 22.10.2014. Pozivamo Vas na Županijsko stručno vijeće STROJARSTVA koje će se održati u srijedu  22.10.2014. s početkom u 8.30 sati u prostorijama Industrijsko-obrtničke škole u Puli na Vidikovcu.
S a d r ž a j   r a d a:
1. Godišnji plan i program rada, Elvis Miletić, prof.
2. Električno vozilo - napajanje pomoću solarnih panela, Mladen Klarić, prof.
3. Prezentacija dijagnostike motornih vozila, Marijan Bohanec, bacc.ing.me. i Ivan Jurčević, stručni suradnik-predavač
  - dizel motori novije generacije
  - upravljačke jedinice
  - sustavi prijenosa podataka
  - klima uređaji novije generacije
  - prezentacija modela za učenje MTMO2,  MT4
  - mjerenje stvarnih vrijednosti
4. Razno
Predviđeno vrijeme trajanje seminara 7 sati. Rok za prijave je petak 17.10.2014. godine na faks škole 052 855-329 ili e-mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr    
Kontakt osoba: Elvis Miletić, prof. na tel. 098 591892
Voditelj županijskog stručnog vijeća: Elvis Miletić, prof.

 

 

Plan rada ŽSV STROJARSTVA šk.g. 2014.-2015. - pdf

Šk.g. 2013.-2014.

Županijsko stručno vijeće strojarstva i elektrotehnike

27.09.2013. Na županijskom stručnom vijeću bila je obrađena tema:Obnovljivi izvori energije Predavači su bili Mirko Gašljević, dip.ing.st., Tin Brajković, dip.ing.el. i Željko Brenčić, prof.mentor. Polaznici su informirani o obnovljivim izvorima energije,njihovoj dobroj strani i pogodnostima koje pružaju. Na seminaru su demonstrirane vježbe za rad na solarnim panelima i fotonaponskim modulima koje je moguće primijeniti u praksi i u nastavi .Ova oprema koristi se u nastavi  u Srednjoj školi Mate Blažina Labin. Isto tako polaznici su se mogli informirati o radu i primjeni termokamere i analizatora kvalitete električne energije. Seminar je organiziran u suradnji sa županijskom agencijom IRENA koja se bavi obnovljivim izvorima.
U sklopu seminara polaznici su posjetili županijsku agenciju IRENU i pogledali  izložbene eksponate.
Na seminaru je bio 31 polaznik.

Prezentacija Obnovljivi izvori energije Mirko Gašljević ing.stroj. - pdf

 

Šk.g. 2011.-2012.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

 

30.03.2012. Labin Poziv - pdf   ISHODI, KOMPETENCIJE - ELEMENTI VREDNOVANJA I PROCJENJIVANJA, Kristina Škaler, dipl.ing.stroj. - pdf   Izvješće - pdf

11.11.2011. Labin Poziv - pdf     Plan i program rada 2011.-2012. - pdf    Plan i program 11.11.2011. - pdf

Prezentacije:
Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - pdf
Predstavljanje rezultata pilot projekta i primjera dobre prakse tijekom samovrjednovanja - pdf

Korištenje sustava za učenje (LMS) u e-obrazovanju, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić - pdf

Šk.g. 2010.-2011.

Stručni skupovi

29.-30.06.2011. Konferencija o procesu samovrednovanja u strukovnim školama je imala cilj upoznati voditelje međužupanijskih stručnih vijeća s procesom samovrednovanja koje će od nove školske godine 2011.-2012. provoditi sve strukovne škole RH prema novim procedurama. Donosimo Vam Vodič za provedbu samovrednovanja u 20 koraka za razdoblje rujan 2011. - srpanj 2012. Ovdje možete preuzeti kompletni Priručnik o samovrednovanju iz lipnja 2011. kao hrvatski okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

23.11.2010. Labin On line provjere znanja, prof.dr.sc. Nataša Hoić-Božić - ssmb.hr

Preuzimanje:
Rad motora i vozila u nastavi automehanike - simulacija
Vrednovanje praktične nastave i elementi ocjenjivanja - pdf
Kako radi diferencijal - video


(Voditelj: Elvis Miletić, prof. mehaničke tehnologije)