naslovna > Županijska stručna vijeća > ŽSV kemije

Županijsko stručno vijeće kemije

Prijava na stručne skupove - ettaedu.eu

Šk. g. 2011.-2012.

Stručni skupovi

15.03.2012. Labin Izvješće Županijsko stručno vijeće nastavnika kemije - pdf  
Kako do potvrde o sudjelovanju na županijskom stručnom vijeću - pdf

21.11.2011. Labin Vrijednost edukacije i pedagoški učinak radionica u JU Kamenjak... evaluacija - pdf

01.09.2011. Labin Izrada elemenata i kriterija vrednovanja učeničkih postignuća nastavnog predmeta KEMIJA/BIOLOGIJA u SŠ... evaluacija - pdf  Prijedlog kriterija ocijenjivanja iz kemije - pdf   Godišnje izvješće voditeljice županijskog stručnog vijeća - pdf  Plan županijskog stručnog vijeća za šk.g. 2011.-2012. - pdf

Šk. g. 2010.-2011.

Stručni skupovi

17.06.2011. Pula Nastava orijentirana na učenika - pdf
30.04.2011. Kršan Profesionalni razvoj učitelja i profesora - pdf
29.11.2010. Pazin Flavonoidi u fitoterapiji - pdf

Preuzimanje:
Knjiga sažetaka - pdf


(Mira Hrvatin, voditeljica ŽSV kemije do 2014.)

Fotogalerija: